KİMYA DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF KİMYA DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 178-183 CEVAPLAR

9.SINIF KİMYA DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 178-183 CEVAPLARI

Bu yazımızda 9.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı  Sayfa 175-178-183  Soruları ve Cevaplarını  hazırladık.

 

9.Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2022

 

2021-2022 Kimya ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. Kimya ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra eksik ve hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

 

9.Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları Sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ve diğer sayfa cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

 

 

2021-2022 9.Sınıf  MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

 

9.Sınıf  Kimya Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 178-179-180-181-182-183 Cevapları

 

 

 

9.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 178 Cevabı 

 

Aşağıdaki metinde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz.

Metinle ilgili verilen soruları yanıtlayınız.

Cevabımız:

A ve B boşluğuna (a) SICAKLIK ve (b) BASINCA ifadeleri gelmelidir. Maddenin fiziksel hali bu iki koşula göre değişiklik gösterir.
C boşluğuna ise (c) BUZUN ifadesi gelmelidir. Çünkü su katı hale geçtiğinde hacmi arttığından yoğunluğu azalır. Bu durum (d)  YALITIM görevi sağlar.
Sıvı haldeki su vücut (e) ISISININ dengelenmesinde de görevlidir. 
Su aynı zamanda bitkilerin büyüyüp gelişmesi için zorunlu olan maddelerden de biridir. Nehir göl ve denizlerdeki suyun (f) BUHARLAŞARAK tekrar yoğuşması yani hâl değiştirerek yeryüzü ve atmosfer arasındaki çevrimine (g) SU DÖNGÜSÜ denir.
Gazın basınç altında sıvılaştırılması ile elde edilen (h) LPG ve (ı) LNG farklı kullanım alanlarına sahiptir. 
Gazların (i) sıkışma özelliği vardır. (j) HAVADAN azot ve oksijen elde edilir.
(k) AYRIMSAL DAMITMA kaynama noktaları farkına dayanarak yapılan ayırma işlemidir.

 

 

 

 

1. Suyun hâl değişiminin canlı ve çevre için önemi nedir? Açıklayınız.

Cevabımız: Eğer su tek bir halde kalsaydı bu döngü olmazdı. Örnek verirsek; buharlaşma olmasaydı yağmur yağmazdı ve dünya felakete giderdi.

 

 

 

 

 

2. Su döngüsü ne demektir? Açıklayınız.

Cevabımız: Su sıcaklığa bağlı olarak yağmur veya kar olarak yere düşmektedir. Bazı sular yer altına giderken bazıları ise yeryüzünde kalır. Sonuç olarak akarsu ve göllere tekrar döner. İşte bu şekilde yaşanan durum su döngüsü olarak adlandırılmaktadır.

 

 

 

 

 

 

3. Endüstride hâl değişiminin kullanıldığı alanlar nelerdir? Örnekle açıklayınız.

Cevabımız:  Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), doğal gaz, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) bu kapsamda meydana gelen ürünlerin başında gelmektedir. Petrol ve türevleri gaz veya sıvı hale getirilerek farklı amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadırlar. Bunun yanı sıra deodorant gibi sıvılaştırılmış itici gazların kullanımında ve özellikle buzdolaplarında kullanılan soğutucu sıvıların depolanması adına maddelerin hal değişimi özelliklerinden yararlanılmaktadır.

 

 

 

 

 

4. LPG ve LNG’nin kullanım alanları nelerdir? Örnekle açıklayınız.

Cevabımız: 

LPG; tüp, dökme ve otogaz olarak birçok alanda farklı amaçlar için kullanılmaktadır. Bunlara örnek verelim;

– Konutlarda, Ticarethanelerde,
– Turizm Sektöründe,
– Küçük Sanayi İşletmelerinde,
– Gıda Sektöründe,
– Binek Araçlarda,
– Teknelerde ve Karavanlarda;
– Kimya ve Parfüm olarak kullanılabilmektedir.

LNG ise yüksek yanma verimi, temiz ve ekolojik yakıt özelliği, ekonomikliği ve güvenli/pratik kullanımı ile alternatif bir yakıt türüdür. Bunlara örnek verelim;

– Elektrik üretimi
– Kızgın yağ eldesi
– Sıcak hava eldesi
– Metal işleme (döküm, ergitme, ısıl işlem vs.)
– Sıcak su ve kızgın su eldesi
– Buhar eldesi
– Pişirme ve kurutma fırınları
– Seramik ve cam sanayi gibi alanlarda kullanılmaktadır.

 

 

 

 

 

5. Havadan oksijen ve azot eldesinde bileşenlerin hangi özelliğinin farklı olmasından yararlanılır?

Cevabımız: Havadan oksijen ve azot eldesinde bunların KAYNAMA NOKTASI özelliğinin farklı olmasından yararlanılır.

 

 

 

 

 

6. Görsellerini gördüğünüz sırasıyla spreyli ilaç, oto boyama, böcek ilâcı püskürtme gibi alanlarda gazların hangi özelliklerinden faydalanılır? Siz de günlük hayatta gazların bu özelliklerinin kullanıldığı alanlara başka örnekler veriniz.

Cevabımız: Spreyli ilaç, oto boyama ve böcek ilacı püskürtme alanlarında gazların sıkılaştırma ve yüksek basınçta sıvılaşma özelliğinden faydalanılır.

Kozmetik ve ilaç sanayilerinde de bu özelliklerden faydalanılır.

 

 

 

 

 

 

7. Aşağıdaki olayların nedenlerini açıklayınız.

Cevabımız;: 

Bisiklet tekeri fazla şişirildiğinde patlar.

Nedeni: Bisikletin tekerini hava ile doldururuz. Tekerin içi gaz molekülleri ile dolar. Ancak şişirmemiz gerekenden daha fazla şişirdiğimiz zaman gaz moleküller lastiğe baskı uygulamaya başlarlar. Gaz molekülleri arttıkça uygulanan basınç da artar. En sonunda tekerlek bu basınca dayanamaz ve patlar.

 

 

 

Balon helyum gazıyla doldurulduğunda yükselir.

Nedeni: Helyum havadan daha hafiftir. Bir balona doldurulduğunda yükselme eğilimi gösterir.

 

 

 

 

 

9.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 179 Cevabı 

 

8. Aşağıdaki maddelerin hangisi ya da hangilerinde hâl değişiminden yararlanılmıştır?
I. su döngüsü, Buharlaşma
II. spreyler,    sıkılaştırma
III. LPG         sıvılaştırma
A) Yalnız II  B)Yalnız III  C) I ve II  D)II ve III  E) I, II ve III

Cevabımız: Hepsinde hal değişiminde yararlanılmıştır.

 

 

 

 

 

9. Aşağıdaki olaylardan hangisi hâl değişimi değildir?
A) Alkolün buharlaşması
B) Havanın yoğuşması
C) Suyun donması
D) Buzun kırılması
E) Naftalinin süblimleşmesi

Cevabımız: D  şıkkıdır. Çünkü buzun kırılmasında herhangi bir değişim yaşanmaz.

 

 

 

 

 

 

Aşağıdaki tabloda bazı tanecikler verilmiştir. Bu taneciklerle ilgili 11. 12. 13. ve 14. soruları cevaplayınız.

11. Metalik katıdır? Metalik katıların özelliklerini açıklayınız.

Cevabımız: özellikleri maddeler halinde sıraladık;

 • Metalik bağ ile bağlıdırlar.
 • Metalik katılarda pozitif iyonlar, serbest hareketli elektronlarla birlikte bulunurlar.
 • Elektronların hareketli olmasıyla metaller parlaktır, tel ve levha hâline gelebilirler ve ısı ve elektriği iyi iletirler.
 • Metallerin erime ve kaynama noktaları her metal için farklıdır.

 

 

 

 

 

12. Moleküler katıdır? Moleküler katıların özelliklerini açıklayınız.

Cevabımız: Özellikleri aşağıda sıraladık.

 • Dipol-dipol, London etkileşimleri ve hidrojen bağları olabilir.
 • İyot, kuru buz ve naftalin apolar kovalent bağlı katılardır ve bu katılarda London etkileşimleri görülür.
 • SO2 ve benzeri polar katılarda dipol-dipol etkileşimleri görülür
 • H2O, NH3 ve HF bileşiklerinin katı hâllerinde hidrojen bağları görülür.
 • Moleküler katıların erime ve kaynama noktaları düşüktür.
 •  Isı ve elektriği iletmezler.

 

 

 

 

 

 

13. Kovalent katıdır? Kovalent katıların özelliklerini açıklayınız.

Cevabımız: Maddeler halinde özellikleri yazıldı.

 • Ağ örgülü katılar olarak da ifade edilen kovalent katıların en belirgin örnekleri grafit, elmas gibi değişik karbon formlarıdır.
 • Bu tarz katıların erime noktaları yüksek olduğu gibi bazı türdeki hibritleşmeler sebebiyle elektriği iletebilirken bazen iletemezler.
 • Silisyum elementinin çeşitli hibritleşmelerle oluşturduğu SiC, SiO2 gibi katılar da örnek verilebilir.

 

 

 

 

 

 

14. İyonik katıdır? İyonik katıların özelliklerini açıklayınız.

Cevabımız: Maddeler halinde sıraladık.

 • Erime ve kaynama noktaları çok yüksektir.
 • İyonik katılar elektriği iletmezler. İletkenlikleri suda çözündüklerinde ya da eritildiklerinde gerçekleşir.
 • İyonik bileşikler serttir çünkü bileşikleri bir arada tutan etkileşimler güçlüdür.
 • İyonik katılar: NaCl, CsCl, ZnS, MgO, CaF2 bileşikleridir.

 

 

 

 

 

 

9.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 180 Cevabı 

 

15. Berra tabloda verilen doğru/yanlış türündeki ifadeleri aşağıdaki gibi işaretlemiştir.

Buna göre Berra hangi bilgileri doğru işaretlemiştir?
A) I, III, IV  B) II, III, V  C) III, IV, V  D) I, II, IV  E) I, III, V

Cevabımız: A şıkkıdır.

 

 

 

 

 

16. İyonik katılar ile ilgili;
I. Elektriği iletmez.
II. İyonları bir arada tutan güçlü etkileşimlerden dolayı çok yüksek erime noktasına sahiptir.
III. Eritildiklerinde ya da suda çözündüklerinde iyonlar serbestçe hareket ettiği için elektriği iletir.
hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I  B)Yalnız II  C) Yalnız III  D) II ve III  E) I, II ve III

Cevabımız: E şıkkıdır.

 

 

 

 

 

17. Belirli geometrik şekli olan sert ve sıkıştırılamayan katılara kristal katılar denir. Aşağıda verilenlerden hangisi kristal katı değildir?
A) Cam  B)Sodyum  C) Kuru buz  D) Şeker  E) Naftalin

Cevabımız: A şıkkıdır.

 

 

 

 

 

18. Sıvıların viskozitelerini büyükten küçüğe sıralayınız.

Cevabımız: IV, III, II, I  olarak sıralayabiliriz.

 

 

 

 

 

19. Viskoziteyi etkileyen faktörler nelerdir? Yazınız.

Cevabımız: Maddeler halinde yazalım.

 • Viskozite ne kadar büyükse akıcılığı ise o kadar düşük olur. 
 • Sıvılarda moleküller arası çekim kuvveti büyükse viskozitesi yüksektir.
 • Mol kütlesi yüksek ise viskozitede yüksektir.
 • Moleküllerinin geometrik şekli doğrusal ise, küresel moleküllerden oluşan sıvının viskozitesinden çok daha yüksektir.
 • Sıcaklık arttıkça moleküller arasındaki çekim kuvvetleri azalacağından sıvının viskozitesi azalır, akıcılık artar.

 

 

 

 

 

22. …… Moleküller arası kuvvetleri büyük olan sıvıların viskozitesi yüksektir. …… Molekül kütlesi viskoziteyi etkilemez. …… Buzdolabından çıkarılan reçel, bal, gibi yiyeceklerin viskoziteleri düşüktür. …… Balın viskozitesi sudan küçüktür. Yukarıdaki bilgileri doğru (D) veya yanlış (Y) olarak dolduran bir öğrenci tüm soruları doğru olarak cevapladığında aşağıdaki seçeneklerden hangisine ulaşır?

Cevabımız: B şıkkıdır.

 

 

 

 

 

 

9.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 181 Cevabı 

 

20. Viskoziteyle ilgili olarak;
I. Sıvıların akmaya karşı gösterdiği dirençtir.
II. Bütün sıvıların aynı sıcaklıkta viskoziteleri aynıdır.
III. Sıcaklığın artırılması viskoziteyi azaltır. hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I  B)Yalnız II  C) Yalnız III  D) I ve III  E) II ve III

Cevabımız: D şıkkıdır.

 

 

 

 

 

21. Aşağıda verilen örneklerden hangisi viskozitenin sıcaklık etkisiyle ilgili değildir?
A) Yollara asfalt dökülürken ziftin yayılması
B) Salçanın sıcakken kavanozlara doldurulması
C) Sıcak sprey uygulamaları ile boyama
D) Motorda ısınan yağın daha akıcı olması
E) Etin pişirilmeden önce sosa bulanması

Cevabımız: E şıkkıdır.

 

 

 

 

 

9.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 182 Cevabı 

 

24. Aşağıdaki tabloda buharlaşma ve kaynama arasındaki bazı farklar verilmiştir. Tablodaki boş bırakılan yerleri doldurunuz.

Cevabımız: Aşağıda sıralanmıştır.

I. Her sıcaklıkta gerçekleşir.

II. Sıvının her yerinde gerçekleşir.

III. Yavaştır.

IV. Kabarcıklar oluşur.

V. Az enerji gerektirir.

VI. Kaynama maddenin cinsine, saflığına ve dış basınca bağlıdır.

 

 

 

 

 

25. Buharlaşma ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) Sıcaklık arttıkça buharlaşma hızı artar.
B) Tanecikler arasındaki çekim kuvvetleri artıkça buharlaşma hızı düşer.
C) Yüzey alanı arttıkça buharlaşma hızı artar.
D) Buharlaşma gerçekleşmeden de su döngüsü gerçekleşir.
E) Havadaki nem arttıkça buharlaşma hızı azalır.

Cevabımız: D şıkkıdır.

 

 

 

 

 

26. Aşağıda verilen maddelerden hangisinin aynı koşullardaki buharlaşma hızı en fazladır?
A) Etil alkol  B) Su  C) Antifriz  D) Tuzlu su  E) Demir

Cevabımız: A şıkkıdır.

 

 

 

 

 

27. Yukarıda deney tüplerinde aynı koşullarda aynı sıvılar bulunmaktadır. Bu sıvıların buharlaşma hızlarını karşılaştırınız.
A) I > II > III > IV > V
B) I < II < III < IV < V
C) I = II = III = IV = V
D) I > II > III = IV = V
E) I = II = III > IV > V

Cevabımız: C şıkkıdır.

 

 

 

 

 

 

 

9.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 183 Cevabı 

 

28. Isıtma devam ettikçe sıvı miktarı ve buharlaşan molekül sayısındaki değişimi ve nedenini açıklayınız.

Cevabımız: Sıvı miktarı azalmakta olup, buharlaşan molekül sayısı artmaktadır.

 

 

 

 

29. Bir süre sonra manometredeki cıva seviyelerinin ve sıvı miktarının değişmediği görülür. Bunun nedenini açıklayınız.

Cevabımız: Bunun nedeni sıcaklık sabitlenir, buharlaşan molekül sayısı yoğuşan molekül sayısına eşit olur.

 

 

 

 

 

30. Buharlaşma hızının yoğuşma hızına eşit olduğu denge durumunda sıvının yaptığı buhar basıncına denge buhar basıncı denir. Denge buhar basıncını etkileyen faktörleri yazınız.

Cevabımız:

 • Sıvının cinsi,
 • Sıcaklık,
 • Saflık derecesi. Buhar basıncını etkileyen faktörlerdir.

 

 

 

 

 

31. Aşağıda gazlarla ilgili verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Gaz halde tanecikler birbirinden bağımsız hareket eder.
B) Gazlar bulundukları kabı doldururlar.
C) Gazların belirli hacim ve şekilleri yoktur.
D) Gaz tanecikleri arasındaki boşluk yoktur.
E) Gazlar maddenin en düzensiz halidir.

Cevabımız: D şıkkıdır.

 

 

 

 

 

32. Aşağıda gazlarla ilgili verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Gaz basıncı birim hacimdeki tanecik sayısı, hızı ve çarpışma sayısıyla orantılı değildir.

A) Gaz basıncı birim hacimdeki tanecik sayısı, hızı ve çarpışma sayısıyla orantılı değildir.
B) Gazlarda en çok kullanılan hacim birimi litre (L)’dir.
C) Basınç birimlerinden en çok kullanılanlar atmosfer (atm) ve mmHg ‘dır.
D) Gazlar için kinetik enerji mutlak sıcaklıkla yani Kelvin (K) cinsi sıcaklıkla doğru orantılıdır.
E) Gaz miktarı mol sayısı (n) ile belirlenir.

Cevabımız: A şıkkıdır.

 

 

 

 

 

 

33. Kaynama noktası yaklaşık 78 oC ve donma noktası yaklaşık -114 oC olan etil alkolün soğuma hâl değişim grafiğini çizerek soruları cevaplayınız.

a) Çizdiğiniz grafikten yararlanarak etil alkolün erime – donma, kaynama – yoğuşma noktalarını belirtiniz.

Cevabımız:

erime-donma -114 oC,

kaynama-yoğuşma 78 oC  olarak buluruz.

 

 

 

 

b) Etil alkol hangi bölgelerde homojen, hangi bölgelerde heterojendir?

Cevabımız: Hâl değiştirdiği bölgelerde heterojen, diğer bölgelerde homojendir.

 

 

 

 

c) Sıcaklığın sabit kaldığı ve değiştiği bölgeler hangileridir?

Cevabımız: Hâl değiştirdiği bölgelerde sabit diğer bölgelerde değişkendir.

 

 

 

 

d) Etil alkolün hâl değiştirdiği bölgeler hangileridir?

Cevabımız: -114 oC ve 78 oC’ta sıcaklığın sabit kaldığı bölgeler hâl değişiminin olduğu yerlerdir.

 

 

 

 

 

34. Kapalı bir kaptaki gazın sıcaklığı 300 K’den 500 K’e çıkarıldığında aşağıdaki niceliklerden,
I. Kinetik enerji
II. Basınç
III. Madde miktarı
hangisi ya da hangileri artar?
A) Yalnız I B)Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

Cevabımız: D şıkkıdır.

One Reply to “9.SINIF KİMYA DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 178-183 CEVAPLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.