KİMYA DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF KİMYA DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 146-152 CEVAPLARI

9.SINIF KİMYA DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 146-152 CEVAPLARI

Bu yazımızda 9.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı  Sayfa 146-147-148-149-150-151-152  Soruları ve Cevaplarını  hazırladık.

 

9.Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2022

 

2021-2022 Kimya ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. Kimya ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra eksik ve hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

 

9.Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları Sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ve diğer sayfa cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

 

 

2021-2022 9.Sınıf  MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

 

9.Sınıf  Kimya Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 146-147-148-149-159-151-152 Cevapları

 

 

 

9.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 146 Cevabı 

 

1. Aynı madde farklı koşullarda neden farklı hâllerde bulunur? Açıklayınız.

Cevabımız: Nedeni  hal değiştirme sıcaklığının oda koşullarına göre durumudur. Suyun erime ve kaynama sıcaklıkları sırayla 0 ve 100’dür. 25 bunların arasında kaldığından su, oda koşullarında sıvı haldedir. Öte yandan demirin erime sıcaklığı 1500’lü derecelere ulaştığı için oda koşullarında katıdır. Oksijenin ise kaynama sıcaklığı ise -300 derecelerde olduğundan oda koşullarında gazdır. Bu şekilde açıklayabilirsiniz.

 

 

 

 

2. Maddenin hâl değiştirmesi nasıl sağlanabilir?

Cevabımız: Maddeler ısı sayesinde hal değişimine uğrarlar. Bir madde ısı alarak veya vererek bir halden başka hala geçer. Örnek verecek olursak su donar sonra ısıtılırsa buhar sonrada gaz haline geçer.

 

 

 

 

 

3. Aşağıda günlük hayatta sıkça kullanılan bazı kimyasal maddeler verilmiştir. Bu maddeler oda koşullarında hangi fiziksel hâlde bulunabilir?
A) Etil alkol   B) Klor   C) İyot   D) Karbon dioksit   E) Neon

Cevabımız: 

Etil Alkol; sıvı halde bulunur. Kaynama noktası: 78 santigrat derece, Donma noktası: -114 santigrat derecedir. Termometre sıvısı olarak kullanılır.

Klor; gaz halde bulunur. Solunumu tehlikeli, sarı yeşil renklidir.

İyot; katı halde bulunur. Rengi siyaha yakındır, kristaller şeklindedir. Kaynama noktası: 183 santigrat derece, Erime noktası: 114 santigrat derecedir.

Karbon dioksit; gaz halde bulunur. Renksiz ve kokusuzdur. Atmosferde yaklaşık olarak % 0,03 oranında bulunur.

 Neon; gaz halde bulunur. Tek atomludur, rengi ve kokusu yoktur.

 

 

 

 

 

 

4. Aşağıda verilen olaylar sırasında gerçekleşen hâl değişiminin adı nedir?

Cevabımız: 
A) Camın buğulanması ( YOĞUŞMA)
B) Yağmurun oluşumu ( BUHARLAŞMA)
C) Tereyağının sıvılaşması  ( ERİME)
D) Kırağı oluşumu      ( KIRAĞLAŞMA)
E) Kolonya kokusunun hissedilmesi  ( BUHARLAŞMA)

 

 

 

 

 

5. Tanecikleri katı, sıvı, gaz hâlde bir arada tutan kuvvetler nelerdir?

Cevabımız:

Maddeler,  tanecikleri arasındaki çekim kuvveti nedeniyle katı, sıvı ya da gaz halinde bulunurlar. Madde tanecikleri arasında iki türlü bağ bulunur.

1. Farklı elementlerin yeni bir bileşik oluştururken gerçekleştirdikleri bağ ‘Kimyasal Bağ’ olarak adlandırılır.

2. Madde taneciklerini bir arada tutan kuvvet ‘Fiziksel Bağ’dır. 

Kimyasal bağ ve fiziksel bağlar tanecikleri bir arada tutar.

 

 

 

 

 

 

6. Kaynama ve buharlaşma arasındaki farklar nelerdir?

Cevabımız: 

  1. Kaynama sıvının her yerinde olur. Buharlaşma sıvının yüzeyinde olur.
  2. Kaynamada sıcaklık sabittir. Buharlaşmada sıcaklık değişebilir.
  3. Kaynama sıvının hızla buharlaşma olayıdır. Buharlaşma ise ısı alarak gaz haline geçme olayıdır.

 

 

 

 

7. Meteorolojide atmosferdeki su oranı hangi kavram ile ifade edilir?

Cevabımız:

Atmosferdeki su oranı “Bağıl Nem” ile ifade edilmektedir.

Belirli bir sıcaklık değerinde, havadaki su buharı miktarının, hava tarafından o sıcaklık değerinde taşıyabileceği en fazla olan su buharı miktarı oranına ‘BAĞIL NEM’ denir.

 

 

 

 

 

8. Kar yağarken ve kar erirken hangi hâl değişimi gerçekleşir ve bu değişim hava sıcaklığını nasıl etkiler?

Cevabımız: 

Kar; su taneciklerinin çok soğuk havayla karşılaşınca donmasıyla çok ince buz parçalarına dönüşmesiyle meydana gelir. Yani kar yağarken bir donma durumu söz konusu ortaya çıkar. Fiziksel olarak hal değişimi gerçekleşerek, su buza dönüşür. Bu esnada dışarıdan soğuk hava aldığı için ortamın sıcaklığı artar, hava ısınır.
Kar erirken ise buzdan suya dönüşme yani erime fiziksel hal değişimi gerçekleşir. Karlar erirken dışarıdan sıcaklık alıp eridikleri için ortamın sıcaklığı düşer, hava soğur. Hava sıcaklığı bu şekillerde değişir.

 

 

 

 

 

 

 

9. Meyve ve sebzelerin depolandığı yerlerde kışın ve yazın büyük kaplarda su konulmasının faydası nedir? Açıklayınız.

Cevabımız: 

Meyve ve sebzelerin donmaması için depolandığı kapalı yerlerde kışın büyük kaplarda su konulur. Bu kaplardaki su soğuktan donarken ısı kaybeder ve bu ısıyı çevreye verir böylece ortamın ısınmasına yani meyve sebzenin donmamasına yardımcı olmaktadır. Yazın ise bu yöntem çok sıcaklarda nem dengesini sağlar ve böylece meyve sebzenin bozulmasının önüne geçilmesine yardımı olacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

10. Odadaki çamaşırlar kururken hangi hâl değişimi gerçekleşir ve bu durumun oda sıcaklığına etkisini açıklayınız.

Cevabımız: 

Maddeler 3 temel fazda bulunur. Bunlar katı, sıvı ve gaz fazlardır. Fazlar arası geçişler hal değişimi olarak adlandırılır.
Katıdan sıvıya, sıvıdan gaza ve katıdan gaza direkt geçiş olmak üzere yapılan hal değişimlerinin temel prensibi formu değişen maddenin ortamdan ısı alması olarak bilinir. 
Gazdan sıvıya, sıvıdan katıya ve gazdan katıya doğru ilerleyen hal değişimleri ise ortama ısı vermeleriyle bilinmektedir.
Çamaşırlar, üzerinde ıslaklık yani su barındırırlar. Çamaşırların kuruması buharlaşma dediğimiz hal değişimi ile olmaktadır. Yani ıslaklığa sebep olan su, içinde bulunduğu oda ortamından ısı alır ve çamaşırlar kurur. Bu durumda odanın sıcaklığı düşer.

 

 

 

 

 

 

 

11. Aşağıda verilen olayları gerçekleşen hâl değişiminin adı ile eşleştiriniz.
I. Buzdan su oluşumu ( ) ERİME
II. Naftalinin oda sıcaklığında hal değişimi ( ) SÜBLİMLEŞME
III. Araba camının buz tutması ( ) DONMA
IV. Erimiş demirin katılaşması ( ) KIRAĞILAŞMA
V. Yağmur sonrası caddelerin kuruması ( ) BUHARLAŞMA

 

 

 

 

 

 

9.Sınıf  Kimya Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 152 Cevabı 

Aşağıda verilen soruları okuyarak bulmacayı doldurunuz.

Cevaplarımıza bakalım;

1. Kuru havanın yaklaşık % 21’ini oluşturan gazın adı: Havanın %21 oranındaki payı Azot (N2) gazina aittir. Devamlı olarak bulunurlar ve oranları sabittir (%21).

2. Maddenin ısı alarak katı hâlden gaz hâle geçmesi: Maddenin ısı alarak katı hâlden gaz hâle geçmesine Süblimleşme denir.

3. Taneciklerin arasındaki boşluğun en az olduğu, maddenin en düzenli hâlidir: Bu bağlamda moleküller arası boşluğun en az olup en düzenli hal maddenin katı halidir.

4. Maddenin hâl değiştirirken alıp verdiği enerji türü: Sıcaklıkları farklı olan iki madde arasında alınan ya da verilen enerji ISI olarak adlandırılır.

5. Maddenin ısı alarak katı hâlden sıvı hâle geçmesi: Maddenin ısı alarak katı hâlden sıvı hâle geçmesi ” Erime ” denir.

6. Maddenin ısı vererek gaz hâlden sıvı hâle geçmesi: Yoğuşma

7. LPG ’nin elde edildiği ham madde: LPG, İngilizce haliyle Liquid Petrol Gas, Türkçe haliyle Sıvılaştırılmış Petrol Gazı, ham petrolün rafineride damıtılması esnasında ya da petrol yataklarının üzerinde bulunan doğal gazın ayrıştırılmasıyla ortaya çıkar. Bu gaz, basınçla sıvılaştırılarak tüketim için hazırlanır.

8. Sıvılaştırılmış doğal gaz (Likit Naturel Gaz) için kullanılan kısaltma: LNG, sıvılaştırılmış doğal gaz’ın İngilizce anlamı “Liquefied Natural Gas” olan ifadesinin kısaltılmış halidir.

9. Tanecikleri arasındaki boşluğun en fazla olduğu, sıkıştırılabilen, belli şekli ve hacmi olmayan, maddenin en düzensiz hâli: Maddenin üç halinden katı-sıvı-gaz içinde en düzensiz hale sahip olan gazlardır. Gazların belirli bir hacimleri yoktur, bu nedenle her yöne hareket edebilirler ve tanecikleri arasındaki boşluk fazladır. Akışkandırlar ve sıcaklıkla kinetik enerjileri artar.

10. Kuru havanın yaklaşık % 78’ini oluşturan ve havaya ayrımsal damıtma işlemi uygulanılarak elde edilen gaz: Yaklaşık %78 oranında, en çok bulunan bileşen azot gazıdır. 

11. Belirli hacmi bulunan ama belirli bir şekli olmayan, taneciklerinin titreşim ve öteleme hareketi yaptığı madde hâli: Sıvı

12. Maddenin ısı alarak sıvı hâlden gaz hâle geçmesi: Maddenin ısı alarak sıvı halden gaz hale geçmesi olayı bir hal değişimi olup; buharlasma olarak ifade edilir.

13. Maddenin ısı veya basınç etkisiyle değiştirdiği durum: Hal değişimi

14. Maddenin ısı vererek sıvı hâlden katı hâle geçmesi: Maddenin ısı vererek sıvı halden katı hale geçmesi bir hal değişimi olup; donma olayı olarak adlandırılır.

15. Sıvılaştırılmış petrol gazı (Likit Petrol Gazı) için kullanılan kısaltma: LPG

 

 

 

DİĞER SAYFA CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.