KİMYA DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF KİMYA DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 126-134 CEVAPLARI

9.SINIF KİMYA DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 126-134 CEVAPLARI

Bu yazımızda 9.Sınıf MEB Yayıncılık Kimya Ders Kitabı  Sayfa 126-134   Soruları ve Cevaplarını  hazırladık.

 

9.Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2020

 

2020-2021 Kimya ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. Kimya ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra eksik ve hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

 

9.Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık Sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ve diğer sayfa cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

 

2020-2021 9.Sınıf  MEB Yayıncılık Kimya Ders Kitabı Cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

9.Sınıf  Kimya Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 126-134 Cevapları

 

 

9.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 127 Cevabı 2020

 

Aşağıdaki metinde boş bırakılan yerleri verilen sözcüklerle doldurarak soruları cevaplayınız.

I. CaO(k) + 3414 kJ/mol Ca2+(g) + O2-(g)
II. CH3OH(s) + 35,3 kJ/mol CH3OH(g)I.tepkimede kalsiyum oksit katısı iyonik bir bileşik olup iyonlarına ayrılırken 3414 kJ/mol enerji gerekmektedir. Bu enerji 40 kJ/mol’dan büyük olup kimyasal bir değişim gerçekleşmiştir ve olay sırasında güçlü etkileşimler kopmuştur.

II. tepkimede metil alkol (CH3OH), oda koşullarında sıvı hâlde bulunan kovalent bağlı organik bir bileşiktir. Metil alkolü sıvı hâlden gaz hâle geçirmek için 35,3kJ enerji gerekmektedir. Bu enerji 40 kJ/mol’dan küçük olup fiziksel bir değişim gerçekleşmiştir ve olay sırasında zayıf etkileşimler kopmuştur.

Cevaplar: 40, kimyasal, fiziksel, kJmol, güçlü, zayıf, 35.3 

 

 

 

1. Hangi tepkimede güçlü etkileşimler kopmuş ya da oluşmuştur?

Cevabımız: İlk tepkimede güçlü etkileşimler kopmuştur. Kalsiyum oksit arasındaki bağlar kopmuştur.

 

 

2. Hangi tepkimede zayıf etkileşimler kopmuş ya da oluşmuştur?

Cevabımız: İkinci tepkimede zayıf etkileşimler kopmuştur.

 

 

3. Hangi tepkimede tepkimeye giren türün kimlik özelliği değişmiştir?

Cevabımız: İlk tepkimede kimyasal tepkime yaşanmıştır. CaO kimyasal özelliğini kaybederek iyonlarına ayrılmıştır.

 

 

 

4. Hangi tepkimede sadece hâl değişimi olmuştur?

Cevabımız: İkinci tepkimede fiziksel değişim yaşanmıştır. Sıvı halden gaza geçiş yaşanmıştır.

 

 

 

5. Aşağıdaki tabloda verilen tepkimelerle ilgili boşlukları örnekteki gibi doldurarak tepkimelerin güçlü ya da zayıf olmasının nedeni nedir? Açıklayınız.

Cevabımız:

Tepkime: C3H9O(s) + 29,1 kJ/mol C3H9O(g)
Verilen/alınan enerji büyüktür/küçüktür:  Alınan enerji küçüktür. 
Güçlü etkileşim/zayıf etkileşim: Zayıf etkileşim 
Etkileşim kopar/oluşur: kopar 

Tepkime: NaI(k) + 700 kJ/mol Na+ (g) + I(g)
Verilen/alınan enerji büyüktür/küçüktür: Büyüktür
Güçlü etkileşim/zayıf etkileşim: Güçlü etkileşim
Etkileşim kopar/oluşur: Oluşur

Tepkime: NaCl(s) + 787 kJ/mol Na+ (g) + Cl(g)
Verilen/alınan enerji büyüktür/küçüktür: Küçüktür
Güçlü etkileşim/zayıf etkileşim: zayıf etkileşim
Etkileşim kopar/oluşur: kopar

Tepkime: Na+ (g) + Cl(g) NaCl(k) + 787 kJ/mol
Verilen/alınan enerji büyüktür/küçüktür: Büyüktür
Güçlü etkileşim/zayıf etkileşim: Güçlü etkileşim
Etkileşim kopar/oluşur: oluşur

Tepkime: H2O(g) H2O(s) + 43,9 kJ/mol 
Verilen/alınan enerji büyüktür/küçüktür: Büyüktür
Güçlü etkileşim/zayıf etkileşim: Güçlü etkileşim
Etkileşim kopar/oluşur: oluşur

Tepkime: CH4(g) CH4(s) + 8,2 kJ/mol 
Verilen/alınan enerji büyüktür/küçüktür: Küçüktür
Güçlü etkileşim/zayıf etkileşim: zayıf etkileşim
Etkileşim kopar/oluşur: kopar

Tepkime: C6H6(g) C6H6(s) + 33,8 kJ/mol
Verilen/alınan enerji büyüktür/küçüktür: küçüktür
Güçlü etkileşim/zayıf etkileşim: zayıf etkileşim
Etkileşim kopar/oluşur: kopar

 

 

 

 

9.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 130 Cevabı 2020

Tabloda bazı moleküllerin elektron sayıları verilmiştir. Tabloyu inceleyerek moleküllerin kaynama noktalarını karşılaştırınız.

Cevabımız: 

A grubu moleküllerinin elektron sayısı ve kaynama noktasının verildiğini görüyoruz. Tablo incelendiğinde elektron sayısı arttıkça kaynama noktasının arttığını görebiliriz. Tablodan da anlaşılacağı üzere London kuvvetlerinin etkisi nedeniyle oda koşullarında F ve Cl gaz, 2 2 Bir sıvı, I ise katı hâlde bulunur. İndüklenmiş dipoller arasındaki çekim kuvveti, anlık oluştuğu için London kuvvetleri moleküller arası etkileşimlerin en zayıfıdır. London kuvveti elektronların geçici kutuplanmasından kaynaklandığı için polar moleküller arasında da London kuvvetleri vardır. Fakat London kuvvetleri diğer van der Waals bağlarının yanında çok küçük olduğu için ihmal edilir. Zayıf etkileşimlerin en güçlüsü hidrojen bağı, en zayıfı ise London kuvvetleridir. Diğer zayıf etkileşimleri kendi aralarında karşılaştırmak doğru değildir. Çünkü bu etkileşimler molekül ağırlığı, elektronegatiflik, atom çapı, iyon yükü gibi birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Sonuç bakacak olursak bütün moleküller arasında diğer kuvvetlerle birlikte London kuvvetleri de bulunur. Soy gazlar ve apolar moleküller arasında ise yalnızca London kuvvetleri bulunur.

 

 

 

9.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 133 Cevabı 2020

Aşağıda verilen yapılandırılmış gridde (yapılandırılmış karelere) numaralandırılmış kutucuklarda bazı moleküllerin formüllerinin yanında parantez içinde molekül kütleleri verilmiştir. Verilen bilgilerden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Hangisi ya da hangilerinde hidrojen bağı bulunur?

Cevabımız: F,O ya da N simgelerinde Hidrojen bağı bulunur.

 

 

2. Hangisi ya da hangilerinde dipol-dipol etkileşimi bulunur?

Cevabımız: Polar- polar bağları a,d,e,f,c olarak bilinir. soruyu polar polar olarak yapabiliriz.

 

 

 

3. Hangisi ya da hangilerinde London etkileşimi bulunur?

Cevabımız: London kuvvetlerine kitaplarınızdan uluşabilirsiniz.

 

 

 

4. Hidrojen bağı bulunduran bileşiklerden hangisinin kaynama noktası en yüksektir?

Cevabımız: Tablodaki bağ sayıları fazladır.

 

 

 

5. Kendi molekülleri arasında bulunan zayıf etkileşimlerden en etkin olanı hangisidir?

Cevabımız: Hidrojen bağı D, H ,F ,E  dir.

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir