KİMYA DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF KİMYA DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 107-125 ARASI CEVAPLARI

9.SINIF KİMYA DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 107-125 ARASI CEVAPLARI

Bu yazımızda 9.Sınıf MEB Yayıncılık Kimya Ders Kitabı  Sayfa 107-125   Soruları ve Cevaplarını  hazırladık.

 

9.Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2020

 

2020-2021 Kimya ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. Kimya ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra eksik ve hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

 

9.Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık Sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ve diğer sayfa cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

 

2020-2021 9.Sınıf  MEB Yayıncılık Kimya Ders Kitabı Cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

9.Sınıf  Kimya Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 107-125 Cevapları

 

 

9.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 111 Cevabı 2020

 

13Al ile 17Cl elementlerinin ve oluşturdukları AlCl3 bileşiğinin Lewis yapısını gösteriniz.

Cevabımız: Al, Alüminyum elementinin simgesini gösterir. Atom numarası 13 olan Al periyodik cetvelde 3A grubunda bulunur ve değerlik elektron sayısı 3 olan bir metaldir. Oluşturduğu bileşiklerde 3 elektron verme eğilimindedir.

CI klor elementinin simgesidir. Atom numarası 17 olan klor periyodik cetvelde 7A grubunda bulunan bir ametaldir. Değerlik elektron sayısı 7 olan klor, oluşturduğu bileşiklerde 1 elektron alma eğilimindedir.

 

 

 

9.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 113 Cevabı 2020

 

1. Ba2+ ve O2- iyon çiftlerinden oluşan bileşiğin formülünü yazınız.

Bir Ba2+ ve bir O2- = BaO (BARYUM OKSİT) bileşiği oluşur.

Cevabımız: Baryum oksit;

Gaz ve çözücülerin kurutulması işleminde yararlanılır.

Makine yağlarında ve deterjan yapımında da kullanılır.

 

 

 

 

2. Cr3+ ve CO3-2 iyon çiftlerinden oluşan bileşiğin formülünü yazınız.

Cevabımız: Cr2(CO3)3 formülümüz.  (Cr un iyonu CO3 ın altına , CO3 ınki Cr un altına yazılarak bulundu)

2 tane Cr (+3) 3 tane CO3 (-2)  2.3+3.-2=0 nötral denge sağlandı.

 

 

 

3. Al3+ ve Cl- iyon çiftlerinden oluşan bileşiğin formülünü yazınız.

Cevabımız: Önce katyon sonra anyon yazılacak.

AlCl₃ bileşiği elde ederiz
Bu bileşiğe  ise, Alüminyum Klorürdür adı verilir.

 

 

 

9.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 114 Cevabı 2020

 

1. Aşağıda verilen bileşikleri adlandırınız.
a. Mg3N2,
b. Al(OH)3,
c. CaCO3
Cevabımız:
a. Mg3N2: Magnezyum Nitrüt (Magnezyum metalin yanması ile oluşur)
b. Al(OH)3: Alüminyum Hidroksit (Beyaz toz şeklindedir)
c.CaCO3: Kalsiyum Karbonat (Kireç taşı)
2. Aşağıda adı verilen bileşiklerin formüllerini yazınız.
a. Amonyum nitrat
b. Berilyum oksit
c. Potasyum sülfat
d. Çinko iyodür
Cevabımız: 
Amonyum Nitrat Bileşiğinin formülü : (NH₄)(NO₃)
Berilyum Oksit Bileşiğinin formülü : BeO
Potasyum Sülfat Bileşiğinin formülü : K₂SO₄
Çinko İyodür Bileşiğinin formülü : ZnI₂  dir.   Formüllerimiz bu şekilde yazılır.

9.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 115 Cevabı 2020

1. Aşağıda verilen bileşikleri adlandırınız.
a. HgO
b. SnS
c. Pb(NO3)4
Cevabımız: 
HgO: Cıva (II) Oksittir.
SnS:  Kalay (II) Sülfürdür.
Pb(NO3)4 : Kurşun (II) Nitrattır.
2. Aşağıda adı veri- len bileşiklerin formülünü yazınız.
a. Bakır(II) sülfat
b. Kurşun(IV) oksit
c. Civa(I) klorür
Formüllerimizi yazalım;
a. Bakır(II) sülfat: CuSO₄
b. Kurşun(IV) oksit: PbO₂
c. Civa(I) klorür : Hg₂Cl₂ dir.

9.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 122 Cevabı 2020

 

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Aşağıda verilen bileşiklerin adlarını yazınız.
a) NF3
b) CCl4
c) NO2
d) SO3

Adlarını yazalım;

 NF3 : Nitrojen Triflorid (Solunması çok tehlikelidir.)

CCI4: Karbon Tetraklorür (Alev almayan, renksiz sıvıdır.)

NO2: Nitrojen dioksit (Rengi kırmızıya benzer, çok zehirlidir.)

SO3: Kükürt trioksit (Suyla tepkimesinden sülfürik asidi oluşturur.)

 

 

 

2. Aşağıda adı verilen bileşiklerin formüllerini yazınız.
a) Dikükürt diklorür
b) Silisyum tetraflorür
c) Diazot pentaoksit
d) Kükürt trioksit

Formüllerimizi yazalım;

a) Dikükürt diklorür: Kükürt ve klorürden oluşur. S2CI2 Formülüdür.

b) Silisyum tetraflorür: Silisyum ve florür den oluşur. SiF4 Formülüdür.

c) Diazot pentaoksit : Azot ve oksijenden oluşur. N2O5 Formülüdür.

d) Kükürt trioksit : Kükürt ve oksijenden oluşur. SO3 Formülüdür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir