KİMYA DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF KİMYA DERS KİTABI EVRENSEL İLETİŞİM YAYINLARI SAYFA 27-28 CEVAPLARI

9.SINIF KİMYA DERS KİTABI EVRENSEL İLETİŞİM YAYINLARI SAYFA 27-28 CEVAPLARI

 

Bu yazımızda 9.Sınıf EVRENSEL İLETİŞİM YAYINLARI Kimya Ders Kitabı  SAYFA 27-28 Cevapları  hazırladık.

9.Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları EVRENSEL İLETİŞİM YAYINLARI 2020

 

2020-2021 Kimya ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. Kimya ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra eksik ve hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

9.Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları EVRENSEL İLETİŞİM YAYINLARI   Sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ve diğer sayfa cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

 

2020-2021 9.Sınıf  EVRENSEL İLETİŞİM YAYINLARI Ders Kitabı Cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

9.Sınıf EVRENSEL İLETİŞİM Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 27-28 Cevapları

 

9.Sınıf EVRENSEL İLETİŞİM  Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 27 Cevabı 2020

 

1. ÜNİTE, 2. BÖLÜM SÜREÇ DEĞERLENDİRME

1. Kimya nedir? Tanımlayınız. Kimyanın alt ana disiplin ve alt disiplinlere bölünme sürecini açıklayınız.

CEVAP:  Kimya maddeleri meydana getiren yapıları, bileşimlerini, birbirine dönüşümlerini anlamak için çözümlemeler yapan bir bilim dalıdır. Kısaca doğada bulunan maddeleri inceler. Kimya alanının her geçen gün araştırma yaptığı konular genişlemektedir. Bu sebeple  kimya da diğer tüm alanlarda olduğu gibi çalışma konuları ile ilgili daha derin çalışmalar yapmak ve olayları daha sistemli şekilde açıklamak için alt ana disiplinlere ayrılmıştır. Bu disiplinler aşağıda verilmiştir.

Kimyanın alt disiplinleri

Organik kimya: “Karbon kimyası” olarak da bilinir. Karbon bileşiklerini inceler. Kimyanın tıp, ilaç, tarım, boya gibi alanlarında faaliyet gösterir.
Analitik kimya: Maddelerin kimyasal bileşimini belirlemek ve bu alanla ilgili yeni yöntemler keşfetmek amaçları arasındadır. En temel amacı; bir bileşiğin hangi elementlerden ne kadar oranlarda birleşerek ortaya çıktığını bulmayı amaçlar.

Nükleer kimya: Atom altında bulunan olayları inceler. En temel konusu; radyoaktiftir.
Anorganik kimya: İnorganik bileşikleri inceler.
Elektrokimya: Elektrik enerjisi ile kimyasal değişim arasında meydana gelen etkileşimi inceler. Pillerin üretilmesi, madenleri saflaştırma teknikleri gibi konular çalışma alanlarıdır.
Fizikokimya: Kimya ile Fizik arasındaki ilişkiyi inceler. Sıcaklık, basınç, derişim gibi konular çalışma alanlarıdır.
Biyokimya: Canlıların yapısında bulunan maddelerin kimyasal özelliklerini inceler. “Canlı kimyası” olarak da bilinir.
Bu disiplinlerin dışında;

 • polimer kimyası
 • termokimya
 • çevre kimyası
 • farmosötik kimya
 • jeokimya
 • agrokimya
 • foto kimya
 • gıda kimyası
 • tekstil kimyası
 • teorik kimya
 • sanayi kimyası
 • medikal kimya

 

2. Kimya alt ana disiplinlerinden organik kimyanın çalışma alanları hangi alt disiplinlerdir? Açıklayınız.

Kimya biliminde yaşanan gelişmeler sebebiyle bir çok farklı incelenecek alan oluşmaya başlamıştır. Bu sebeple bileşiklerin kullanım alanları, sistemleri ve amaçlarında farklılık görülen alt dallar ortaya çıkmıştır. Bu alt dallardan bazıları; organik kimya, anorganik kimya, analitik kimya, fizikokimya, biyokimya olarak sayılabilir.

Organik kimya, çok sayıda bileşik veren karbon elementini ve karbonun bileşiklerini, özelliklerini, kurallarını ve yasalarını inceleyen kimyanın alt dalıdır. Organik kimyanın çalışma alanları; tıp, ilaç, petrokimya, boya, kozmetik, tekstil, tarım gibi konularda çalışmalarla ilgilenir.

Organik kimya ile ilgili temel çalışmalar 18 yüzyılda başlamıştır. Bu tarihlerde simyacılar elde ettikleri maddeleri ve mineralleri saflaştırmak için çok farklı yollara başvurmuşlardır. 1770 tarihinde ilk kez Torbern Bergman organik ve inorganikler arasındaki farkı bulmuştur. Bu zamandan sonra organik kimya ifadesi canlı organizmaların kimyası anlamı ile kullanılmaya başlanmıştır.

 

3. Organik bileşiklerin üretilmesi için “yaşam gücü” gerektiği tezi, hangi organik bileşiğin yapay olarak sentezlenmesi ile son bulmuştur? Açıklayınız

Organik bileşiklerin üretilmesi için “yaşam gücü” gerektiği tezi, amonyum siyanatı (NH4OCN) Organik bileşiğin yapay olarak sentezlenmesi ile son bulmuştur.

Alman kimyacı Friedrich Wöhler 1828 senesi içerisinde amonyum siyanatı (NH4OCN) ısıtarak, tamamen organik olan üreyi keşfetmeyi başarmıştır.
Bu yöntem, Alman kimyacı Friedrich Wöhler sentezi olarak bilinmekte ve anılmaktadır. Bu yöntem “ yaşam gücü ” tezini yıkması sebebiyle bir dönüm noktası olarak görülmektedir.

 • Friedrich Wöhler, 31 Temmuz 1800 yılında Almanya’nın Frankurt şehrinde dünyaya gelmiştir.
 • Friedrich Wöhler, 23 Eylül 1882 yılında Almanya’nın Göttingen kentinde vefat etmiştir.
 • Friedrich Wöhler, Alman kimyager. Üreyi laboratuvarda sentezleyen ilk bilim insanıdır.
 • Friedrich Wöhler, 1823 senesinde Heidelberg’de Leopold Gmelin’in yanında tıp eğitimini bitirdi.

 

4. Bir kimya mühendisi ile kimya öğretmeninin çalışma yöntemlerini karşılaştırınız.

Kimya öğretmeni elindeki bilgileri gösterme işi yaparken, kimya mühendisi henüz bulunmamış  olanı bulmak, veya olan sistemi sürdürmek için çalışır.

Mühendislik günümüzün popüler mesleklerinden biri. Mühendisin işi, birçok başka işte olduğu gibi problem çözmektir.

 

Kimya mühendisleri de yapılan veya yapılacak bir işin başka bir açıdan bakılarak daha karlı, daha kaliteli nasıl yapılabileceğini hesaplamaya çalışır, ve/veya halihazırda bulunan sistemin düzgün kullanıldığı ve işlediğinden emin olur.

Öğretmenlerin yaptığı iş ise, daha önceden öğrendiklerini öğrencilerine anlatmak, ve onların sorunlarında onlara yardımcı olmaktır. Bunu kendi öğretmenlerinizden de gözlemlemişsinizdir.

Kimya mühendisleri çeşitli kimyasallardan tutun yiyecek-içecek gibi sektörlerde çalışırlarken, kimya öğretmenleri eğitim sektöründe çalışırlar.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin sonundaki kutucuklara ifade doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

(D) a. Jeolog bir mineralin analizinde kimya bilimini kullanır.
(D) b. Bir maddenin bileşen miktarlarının bulunmasını sağlayan analiz türü kantitatif (nicel) analizdir.
(D) c. Polivinil klorür (PVC), polimer kimyacıların ürettiği, bugün inşaat ve otomobil sanayisinde yaygın olarak kullanılan bir üründür.
(Y) ç. Çeşitli ham maddeleri daha kullanışlı bir forma dönüştüren kimya alanı ile ilgili meslek kimya öğretmenliğidir.
(D) d. Metalürji mühendisi metal ve alaşımlarının kullanıldığı her alanda çalışabilir.

6. Aşağıda verilen cümlelerdeki noktalı yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

a. Bitki, hayvan ve mikroorganizma yapısındaki bütün canlılarda yer alan kimyasal maddeleri ve kimyasal olayları inceleyen alt ana disiplin biyokimyadır.
b. Hacim ölçümleri ile yapılan analitik incelemeye volumetrik analiz denir.
c. İlaç sanayisi aspirin laboratuvarda sentezlenmesi ile doğmuştur.
ç. Farmakoloji ilaçların vücut üzerindeki etkilerini araştırır.
d. Kimya mühendisi veya kimya öğretmeni olmayan genetikler kimya bilimcidir.

7. Analitik kimya ile ilgili;
I. Bir maddenin bileşenlerinin niteliğini ve niceliğini araştırır.
II. Hacim veya kütle ölçümüne dayalı analizleri kullanır.
III. Kimyanın alt disiplinlerindendir.
yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
8. Bir gübre fabrikasında çalışan kimyager, üretilen bir suni gübredeki elementlerin yüzdelerini söylemek için laboratuvarda deney yapmaktadır. 
Buna göre bu kimyager, kimyanın hangi alt ana dalında çalışmaktadır?
A) Organik kimya B) Biyokimya C) Fizikokimya D) Analitik kimya E) Anorganik kimya
9. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Farmakognozi ilaç ham maddelerini araştırır.
B) Yapay olarak elde edilen ilk ilaç bir antibiyotiktir.
C) Organik bileşiklerin sayısı, anorganik bileşiklerden fazladır.
D) Farmasötik kimya ilaç ham maddelerinin sentezlenmesini araştırır.
E) Metalurji mühendisi uçak sanayisinde çalışabilir.
10. I. Bir maddenin bileşenlerinin belirlenmesi
II. Bir pilin yapısının açıklanması
III. Petrolden çeşitli maddelerin üretilmesi
Yukarıda verilen bilgiler kimyanın hangi alt ana disiplini ile ilgilidir?
            I                    II                  III
A) Organik kimya Fizikokimya Biyokimya
B) Analitik kimya Anorganik kimya Organik kimya
C) Biyokimya Analitik kimya Fizikokimya
D) Anorganik kimya Organik kimya Biyokimya
E) Analitik kimya Fizikokimya Organik kimya

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir