KİMYA DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF KİMYA DERS KİTABI EVRENSEL İLETİŞİM YAYINLARI CEVAPLARI

9.SINIF KİMYA DERS KİTABI EVRENSEL İLETİŞİM YAYINLARI  SAYFA 31-32 CEVAPLARI

Bu yazımızda 9.Sınıf EVRENSEL İLETİŞİM YAYINLARI Kimya Ders Kitabı  SAYFA 31-32 Cevapları  hazırladık.

9.Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları EVRENSEL İLETİŞİM YAYINLARI 2020

2020-2021 Kimya ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. Kimya ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra eksik ve hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

9.Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları EVRENSEL İLETİŞİM YAYINLARI   Sayfa 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151 ve diğer sayfa cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

2020-2021 9.Sınıf  EVRENSEL İLETİŞİM YAYINLARI Ders Kitabı Cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

9.Sınıf EVRENSEL İLETİŞİM Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 31-32 Cevapları

9.Sınıf EVRENSEL İLETİŞİM  Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 31-32 Cevabı 2020

1. ÜNİTE, 3. BÖLÜM SÜREÇ DEĞERLENDİRME

1. Tabloda adları verilen elementlerin sembollerini, sembolleri verilen elementlerin adlarını yazınız.

1. Birinci tablo
 • Fosfor elementinin sembolü P
 • Bakır elementinin sembolü Cu
 • Potasyum elementinin sembolü K
 • Çinko elementinin sembolü Zn
 • Demir elementinin sembolü Fe
 • Kükürt elementinin sembolü S
 • Civa elementinin sembolü Hg
 • Azot elementinin sembolü N
 • Sodyum elementinin sembolü Na
 • Kurşun elementinin sembolü Pb
 • Oksijen elementinin sembolü O
 • Kalsiyum elementinin sembolü Ca
 • Alüminyum elementinin sembolü Al
 • Krom elementinin sembolü Cr   bu şekildedir.

 

2. Aşağıda verilen cümlelerdeki noktalı yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

a. Farklı element atomlarının belirli oranlarda, kimyasal olarak bir araya gelerek oluşturdukları saf maddeye bileşik denir.
b. HNO3 bileşiğinin yaygın adı kezzap dIr.
c. Asetik asit (sirke asidi) yaygın adı ile bilinen bileşiğin kimyasal formülü CH3COOHdır.
ç. CaO ve Ca(OH)2 bileşiklerinin yaygın adları sırası ile Sönmemiş Kireç ve Sönmüş Kireç dir.
d. Asit oldukları bilinen HCI ve H2SO4 bileşiklerinin yaygın adları sırası ile tuz ruhu ve zaç yağı dir.

3. Azot, sodyum ve neon elementlerine sırası ile N, Na ve Ne sembollerinin nasıl verildiğini açıklayınız

Azot, sodyum ve neon elementlerine sırası ile N, Na ve Ne sembollerinin nasıl verildiğini ANLATALIM:

 • Tarih içerinse ilk defa J.J. Berzelius ( J.J. Berzelyus ) tarafından 1814 yılında elementler için bir sembol sistematiği öne sürülmüştür.
 • Berzelius tarafından önerilen bu önerge, bilim çevresinde kabul görmüştür.
 • Günümüzde hala elementlerin sembollerle gösterilmesi sistematiği kullanılmaktadır.
 • Bu sembol sistematiği evrenseldir. Yani tüm dünya tarafından kabul edildiğinden dolayı ortak bir kimya dili haline gelmiştir.
 • Değişik dillerde elementlerin adlarında farklılıklar olsa dahi bir elementin sembolü tüm dünya dillerde aynıdır.
 • Sembol sistematiğinde elementlerin Latince isimleri kullanılmıştır.

Azot, sodyum ve neon elementlerine sırası ile N, Na ve Ne sembollerinin nasıl verildiğini anlattık.

4. Aşağıdaki cümlelerin sonundaki kutucuklara ifade doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

(D) a. Proton sayıları aynı olan, tek tür atomlardan oluşan saf maddeye element denir.
(D) b. Elementlerin sembollerle gösterilmesi gerektiğini ve bir sembol sistematiğini ilk kez Berzelius önermiştir.
(Y) c. Farklı elementlerin sembollerinin her harfi kesinlikle farklıdır.
(D) ç. Kezzap yaygın adı ile bilinen bileşiğin kimyasal formülü HNO3 yapısındadır.
(D) d. NaHCO3 kimyasal formülü ile gösterilen bilişiğin yaygın adı yemek sodasıdır.

5. Sudkostik (kostik) yaygın adı ile bilinen bileşiğin kimyasal formülü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) CH3 COOH B) KOH C) Ca(OH)2 D) H2E) NaOH
6. H2SOformülü ile bilinen madde için;
I. Bileşiktir.
II. Yapısında üç farklı cins element vardır.
III. Yaygın adı tuz ruhudur.
yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
(Tuz ruhu olarak bildiğimiz bileşik HCl’dir.)
7. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin yaygın adı yanlış verilmiştir?
     Bileşik     Yaygın Adı
A) H2O         Su
B) CaO         Sönmemiş kireç
C) NaHCO3 Kireç taşı
D) NaCI       Yemek tuzu
E) HCI         Tuz ruhu
Yaygın adı kabartma tozu olması gerekir. Ayrıca kireç taşı CaCO3 olarak bilinmektedir.
8. Ca ve C sembolleri ile gösterilen maddeler için;
I. Her ikisi de elementtir.
II. Farklı proton sayılarına sahiptirler.
III. Farklı tür atomlar içerirler.
yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir