FİZİK DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF FİZİK DERS KİTABI TUTKU YAYINLARI SAYFA 189-190 CEVAPLARI

9.SINIF FİZİK DERS KİTABI TUTKU YAYINLARI SAYFA 189-190 CEVAPLARI

Bu yazımızda 9.Sınıf Tutku Yayıncılık Fizik Ders Kitabı sayfa 189-190 cevaplarını hazırladık.

 

9.Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları Tutku Yayıncılık 2020

 

2020-2021 Fizik ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. Fizik ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra eksik ve hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

 

9.Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları Tutku Yayıncılık Sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ve diğer sayfa cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

 

2020-2021 9.Sınıf  Tutku Yayıncılık  Fizik Ders Kitabı Cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

 

9.Sınıf Tutku Yayınları Fizik Ders Kitabı Sayfa 189-190 Cevapları

 

 

 

9.Sınıf Tutku Yayınları Fizik Ders Kitabı Sayfa 189 Cevabı 2020

 

5) Şekil I’deki cisim durmakta iken F büyüklüğündeki kuvvetle x kadar, Şekil Il’de cisim durmakta iken 2F büyüklüğündeki kuvvetle 2x kadar çekiliyor. Bu yolların sonunda cisimlerin kinetik enerjileri sırasıyla E1 ve E2 olduğuna göre oranı kaçtır? (Sürtünmeler önemsenmiyor.)

Cevabımız: 1/4

6Şekildeki yalnız LM arası sürtünmeli yatay yolun K noktasında durmakta olan cisme sabit F büyüklüğünde kuvvet M noktasına kadar uygulanıyor. L noktasından E kinetik enerjisi ile geçen cismin sürtünme kuvvetinin F/2 büyüklükte olduğu LM yolunun M noktasında kinetik enerjisinin kaç E olduğunu bulunuz. I KL I = I LM I

Cevabımız: 3E/2

7) Bir vinç motoru 50 kg kütleli bir yükü 15 s’de 18 m yüksekliğe sabit hızla çıkarıyor. Buna göre vinç motorunun gücü kaç W’tır? (Yer çekimi ivmesi g = 10 m/s2 alınız.)

Cevabımız: 600

8) Şekildeki sürtünmesiz ortamda yerden 4h yükseklikteki K seviyesinden serbest bırakılan cismin bu seviyede yere göre mekanik enerjisi E’dir. Buna göre cismin yerden h yükseklikteki L seviyesinde kinetik enerjisinin kaç E olduğunu bulunuz.

Cevabımız: 3E/4

 

 

 

9.Sınıf Tutku Yayınları Fizik Ders Kitabı Sayfa 190 Cevabı 2020

 

B. Aşağıda verilen ifadelerde yargılar doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

Cevabımız:

1) (Y) Bir cisme kuvvet uygulandığında bilimsel anlamda mutlaka iş yapılır.
2) (D) Kaynağı doğadan olan rüzgâr, Güneş, hidrolik (su) gibi enerji türlerine yenilenebilir enerji denir.
3) (D) Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş, sistemler için kayıp enerjiye eşittir.
4) (Y) Yenilenebilir enerji kaynaklarının dezavantajı yoktur.
5) (D) Vücudumuzun çalışması için gerekli enerjiyi besinlerden temin ederiz.
6) (D) Birim zamanda harcanan enerji, güç olarak tanımlanır.
7) (Y) Çekim potansiyel enerjisi cisimlerin yerden yüksekliğine bağlı değildir.
8) (Y) Biyokütle, yenilenemez enerji kaynaklarındandır.
9) (D) Rüzgâr türbinlerinde hareket enerjisi, elektrik enerjisine dönüşür.
10) (D) A sınıfı cihazlar enerji tasarrufu yüksek cihazlardır.

C. Aşağıda verilen cümlelerde noktalı yerleri kutu içerisindeki kelimelerden uygun olanı ile tamamlayınız.

1) İş,….skaler….bir büyüklüktür.

2) Enerji olmadan……iş……….yapılamaz.

3) Bir cisme uygulanan kuvvetin yapacağı iş, cismin…….mekanik….enerjisindeki değişmeye neden olur.

4) İşin ne kadar çabuk yapılabildiğini……..güç…….kavramıyla anlayabiliriz.

5) …yerçekimi……karşı yapılan iş W = m • g • h ile bulunur.

6) Hızlanan bir otomobilin…..kinetik………enerjisi artar.

7) Yapısında karbon bulunan doğal gaz, kömür ve petrol gibi çevreye zararlı salınımları olan enerji kaynakları…..yenilenemez……enerji kaynaklarıdır.

8) Bir makineden alınan gücün, makineye verilen güce oranı………verim…..verir.

9) Enerji kaynakları…….yenilenebilir……..ve yenilenemez olmak üzere ikiye ayrılır.

10) İlk enerjiyi verdikten sonra sürekli çalışan makinelere……….devir-daim………………makineleri denir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir