KİMYA DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF EVRENSEL İLETİŞİM YAYINLARI KİMYA DERS KİTABI SAYFA 20-21 CEVAPLARI

9.SINIF EVRENSEL İLETİŞİM YAYINLARI KİMYA DERS KİTABI SAYFA 20-21 CEVAPLARI

Bu yazımızda 9.Sınıf EVRENSEL İLETİŞİM YAYINLARI Kimya Ders Kitabı  SAYFA 20-21 Cevapları  hazırladık.

9.Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları EVRENSEL İLETİŞİM YAYINLARI 2020

2020-2021 Kimya ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. Kimya ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra eksik ve hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

9.Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları EVRENSEL İLETİŞİM YAYINLARI   Sayfa 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151 ve diğer sayfa cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

2020-2021 9.Sınıf  EVRENSEL İLETİŞİM YAYINLARI Ders Kitabı Cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

9.Sınıf EVRENSEL İLETİŞİM Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 20-21 Cevapları

9.Sınıf EVRENSEL İLETİŞİM  Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 20 Cevabı 2020

1. ÜNİTE, 1. BÖLÜM SÜREÇ DEĞERLENDİRME

1. Aristo’nun element felsefesini açıklayınız.

CEVAP:

Büyük filozoflardan Platon’ nun öğrencisi ve Büyük İskender’ in öğretmeni olan Aristoteles, kısa adı ile Aristo, Yunan tarihinin en büyük filozof ve bilim adamıdır.

Aristo’ ya göre dört temel element bulunmaktadır. Bu elementler;

 • Ateş: Sıcak ve Kurudur.
 • Hava: Sıcak ve Islaktır.
 • Su: Soğuk ve Islaktır
 • Toprak : Soğuk ve Kurudur.

2. Simya ve simyacı kavramlarını açıklayınız. Simyanın kimya bilimine katkılarını örneklerle belirtiniz

CEVAP:

Simya, eski zamanlarda uğraşılan bugünkü kimya, metalürji ve benzeri bir çok bilim dalına temel oluşturmuş denemeler yoluyla yapılan çalışmalar olarak bilinir. Simya işiyle uğraşanlara  Simyacı adı verilir. Câbir bin Hayyan, Isaac Newton gibi birçok bilim adamı insan simyacı olarak araştırmalar yapmıştır.

Simyacılar genel olarak çeşitli metalleri karıştırarak altın yapma, çeşitli iksirler, ilaçlar ve zehirler hazırlama gibi araştırmalar yapmışlardır. Bu araştırmalar sonucu birçok buluş, birçok madde ve birçok araç gereç yapılmıştır. Bilimsel çalışmalar sayılmayan bu araştırmalar günümüz kimya ve metalürji biliminin temelini oluşturmaktadır.. Kimya bilimine katkılarına gelin  örnek verelim;

Simyanın Kimya bilimine katkıları

 • Simyacılar, sülfirik asit, Nitrik asit (kezzap), Hidroklorik asit (tuz ruhu), Kostik, Civa, Kireç vb. birçok maddeyi bulmuştur.
 • Simyacılar, imbik, fırın, kroze gibi birçok malzemeyi geliştirmiştir.
 • Simyacılar, damıtma, çözme, süzme, mumyalama, katılaştırma, mayalama gibi günümüzde kimyada kullanılan yöntemleri geliştirmişlerdir.

 

3. İyatro kimyacılar 1700’lü yılların başına kadar hangi amaç için çalışmışlardır?

CEVAP:

Kimya tarihi araştırıldığında, ünlü Kimya tarihçisi Hermann Kopp tarafından yapılmış olan tanımlar göze çarpar;

 • 300-1600 yıllar arasını soy olmayan metalleri soy metallere dönüştürecek filozof taşının ve insan ömrünü sonsuzlaştıracak yaşam iksirinin arandığı simya çağı,
 • 1600- 1700 arasını ilaçların hazırlandığı iyatrokimya (tıp kimyası) çağı,
 • 1700- 1800 arasını yanma sürecinin araştırıldığı filojiston kimyası çağı,
 • bundan sonraki dönemi ise nicel kimya çağı

olarak adlandırmıştır.

4. Robert Boyle hangi düşüncesi ile modern kimya çağının başlamasına öncülük etmiştir?

CEVAP:

Robert Boyle’ den önce kimya aslında simyaya benzemekteydi. Ancak simya, bir bilim dalı değildir. Sistematik bir çalışma yapılmamıştır. Robert Boyle matematiksel işlemler ile sistematik bir bilim dalı oluşturan isimlerden biri olarak bilinir. Bu sebep ile modern kimyanın babası olarak anılır.

Robert Boyle 25 Ocak 1627 tarihinde İrlanda’da dünyaya geldi. Aristokrat bir babası vardı. Babası eğitime önem veren bilgili bir insandı. Bu sebeple eğitimine 8 yaşındayken İngiltere’nin en prestijli özel okulunda başladı. Yine babasının desteği ile 12 yaşındayken ağabeyi ve bir öğretmeni ile birlikte Avrupa’yı gezdi ve bu gezisi sırasında Galileo Galilei’nin yaptığı çalışmaları gördü. Bilime olan hayranlığı bu çalışmalar sayesinde başlamıştır.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin sonundaki kutucuklara ifade doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

(D) a. Robert Boyle tarafından yazılan Kuşkucu Kimyager kitabı Aristocuların görüşlerini çürütüp, simya çağının sonunu hazırlamıştır.
(Y) b. Nitrik asit ve sülfürik asidi Ebû Bekir er-Râzî bulmuştur.
(D) c. Robert Boyle, elementi maddenin parçalanamayan yapı taşı olarak tanımlamıştır.
(D) ç. Aristo, geliştirdiği dört element kavramını deneysel olarak açıklamıştır.
(D) d. Kireç ve kükürdü kimyacılar keşfederek kullanmışlardır.

6. Aşağıda verilen cümlelerdeki noktalı yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

a. Simyacılar damıtma işlemi için kullandıkları imbik denilen bir araç geliştirmişlerdir.
b. Gıdaların korunmasında, ham derinin bozulmasının engellenmesinde tuz kullanılır.
c. İlaç hazırlanması ve ölümsüzlük iksirinin bulunması için geçen dönem iyotra kimya çağıdır.
ç. Robert Boyle deneyim, varsayım ve kuramın bir denetim aracı olarak görmüştür.
d. Maddenin bölünmeyen son bölümüne atom adını Demokritus vermiştir.

7. Aşağıda verilen tekniklerden hangileri simyacılar tarafından kullanılmıştır?
I. Süzme
II. Elektroliz
III. Çöktürme
IV. Damıtma 
A) I ve III B) I, II ve III C) I, III ve IV D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV
8. Aşağıda verilen işlemlerden hangisini bir simyacı yapmış olamaz?
A) Bir imbik yardımı ile suyun damıtılması.
B) Bir kaza sonucu oluşan yaranın iyileştirilmesi
C) Kezzaptaki elementlerin kütle oranlarının belirlenmesi
D) Gümüş elementinin altına çevrilmeye çalışılması
E) Ölümsüzlük iksirinin bulunmaya çalışılması
9. Aşağıdakilerden hangisi bir simyacı tarafından keşfedilmiş olamaz?
A) Kâğıt B) Barut C) Cıva D) Pil E) Şap
10. Bulduğu kral suyunda bazı metalleri çözerek çalışmalarını sürdüren kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Robert Boyle
B) Ebû Bekir er-Râzî
C) Priestley
D) Lavoisier
E) Cabir bin Hayyan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.