COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 142-144 CEVAPLARI

9.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 142-144 CEVAPLARI

 

Bu yazımızda 9. Sınıf COĞRAFYA Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 142-144 Soruları ve Cevapları  hazırladık.

 

9.Sınıf COĞRAFYA Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2020

 

2020-2021 Coğrafya ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. Coğrafya ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra eksik ve hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

 

9.Sınıf COĞRAFYA Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık Sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ve diğer sayfa cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

 

2020-2021 9.Sınıf  MEB Yayıncılık COĞRAYFA Ders Kitabı Cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

9.Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 142-144 Cevapları

 

9.Sınıf  Coğrafya Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 142-143-144 Cevabı 2020

 

5. Bölüm Ölçme ve Değerlendirme

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü/sözcükleri yazınız.

1. Hava olaylarının (sıcaklık, basınç, rüzgâr, yağış vb.) uzun yıllar boyunca gösterdiği ortalama duruma iklim adı verilir.

2. Yengeç Dönencesi’nin kuzeyindeki dağların güney yamaçları bakı etkisindedir.

3. Yükseltinin sıcaklığa etkisi ortadan kaldırılarak hazırlanan haritalara indirgenmiş izoterm haritaları denir.

4. Eksen eğikliğinin etkisiyle oluşan muson rüzgârları, yaz ve kış mevsimlerine göre yön değiştiren devirli rüzgârlardandır.

5. Sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşma alanında cephe yağışları görülür.

 

 

 

 

 

 

Verilen illerde yıllık ortalama sıcaklık değerlerinin enleme uygunluk göstermemesinde etkili olan faktörler nelerdir?

Cevabımız: Bu faktör özel konumdur. Denizlerin etkisi ile kıyı bölgelerimizin iklimi daha ılımandır. İç kesimlere gidildikçe karasal iklim özellikleri artar. Denizler geç ısınır geç soğur. Karalar yazın daha çok ısınır kışın da daha çok soğur.

 

 

 

 

 

 

 

7. Aşağıda bir yere ait aylık ortalama sıcaklık ve yağış haritası verilmiştir.

Grafikteki bilgilerden hareketle o yerde etkili olan iklim özellikleri hakkında neler söylenebilir?

Cevabımız: Sert kara iklimi hüküm sürmektedir. Kışlar çok soğuk ve karlı geçer. Yazlar ise çok kurak ve sıcak geçer. Bahar da eriyen karlarla yağış miktarı en yükseğe çıkar.

 

 

 

 

 

 

8. Atmosferin bütün katmanlarında su buharı yoktur. Bu nedenle bulut ve yağış oluşumu her katmanda görülmez.
Buna göre bulut ve yağış oluşumunun görüldüğü atmosfer katmanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekzosfer  B) Troposfer  C) Stratosfer  D) Şemosfer  E) İyonosfer

CevabımızB şıkkı troposferdir.

 

 

 

 

 

 

 

9. İklim; sıcaklık, basınç, yağış gibi hava olaylarının uzun yıllar boyunca göstermiş olduğu ortalama durumdur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi iklim tanımlamasına uygun bir ifadedir?
A) Doğu Karadeniz kıyıları, hafta boyunca yağışlı geçti.
B) Erzurum’da ocak ayı sıcaklık ortalaması mevsim normallerinin altında gerçekleşti.
C) Antalya çevresinde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır.
D) Türkiye, hafta başından itibaren batıdan gelen yağışlı bir hava kütlesinin etkisi altına girecek.
E) Türkiye’nin iç kesimlerindeki çiftçiler, üç gün boyunca zirai don yaşanma olasılığına karşı uyarıldı.

CevabımızC şıkkıdır.

 

 

 

 

 

 

10. Aynı enlem üzerindeki noktalarda farklı iklim özelliklerinin yaşanmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
A) Nemlilik durumlarının farklı olması
B) Yükselti ortalamalarının farklı olması
C) Denize olan uzaklıklarının farklı olması
D) Güneş ışınlarının yere düşme açısının farklı olması
E) Farklı karakterdeki okyanus akıntılarının etkisinde kalması

CevabımızD şıkkıdır.

 

 

 

 

 

 

11. Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinde sıcaklığın arttığı dönem ile yağışın arttığı dönem birbiriyle benzerlik göstermez?
A) Akdeniz  B) Tundra  C) Savan  D) Muson  E) Sert karasal

CevabımızA şıkkıdır.

 

 

 

 

 

 

Aşağıda belirtilen rüzgârlardan hangisinin sıcaklık üzerindeki etkisi enlem faktörü ile açıklanamaz?
A) Kutup  B) Karayel  C) Lodos  D) Föhn  E) Sirokko

CevabımızD şıkkıdır.

 

 

 

 

 

 

 

13. Aşağıdaki tabloda üç farklı hava kütlesinin mutlak nem miktarları ve bağıl nem oranları verilmiştir.

Tablodaki bilgilerden yaralanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) III. hava kütlesinin sıcaklığı daha fazladır.
B) Üç hava kütlesinin de maksimum nemleri aynıdır.
C) III. hava kütlesinde yağış olma olasılığı daha yüksektir.
D) I. hava kütlesinin nem açığı oranı diğerlerinden daha fazladır.
E) I. hava kütlesinin sıcaklığı II. hava kütlesinin sıcaklığından daha fazladır.

CevabımızA şıkkıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin mutlak konumunun iklim üzerine etkilerinden değildir?
A) Cephe yağışlarının görülmesi
B) Batı rüzgârlarının etkisi altında bulunması
C) Kuzeyden gelen rüzgârların sıcaklığı düşürmesi
D) Dağların güney yamaçlarının bakı etkisinde olması
E) Aynı anda farklı mevsim özelliklerinin bir arada görülmesi

CevabımızE şıkkıdır.

 

 

 

 

 

 

 

Aşağıda verilen öğrenci yorumlarından hangisi yanlıştır?
A) Ömer: II. basınç merkezi alçak basınç alanıdır.
B) Ayşe: I. basınç merkezi Kuzey Yarım Küre’de yer alır.
C) Ali: III. basınç merkezinde yükselici hava hareketi yaşanır.
D) Duygu: IV. basınç merkezi Güney Yarım Küre’de yer alır.
E) Hasan: I. ve III. basınç merkezinde yüksek basınç etkilidir.

CevabımızC şıkkıdır.

 

 

 

 

 

 

16. Yıl boyu yüksek basınç alanı olan bir yer için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yağış miktarı azdır.
B) Bitki örtüsü zayıftır.
C) Sıcaklık farkı fazladır.
D) Hava genellikle açıktır.
E) Çevreden merkeze hava hareketleri görülür.

CevabımızE şıkkıdır.

 

 

 

 

 

 

Buna göre bölge ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Yağış rejimi düzenlidir.
B) Yıllık yağış miktarı 850 mm’dir.
C) Kış yağışları genellikle kar şeklindedir.
D) Yaz mevsiminde sıcaklık ortalaması 20°C üzerindedir.
E) Yaz ile kış mevsimleri arasındaki sıcaklık farkı 26°C’dir.

Cevabımız: A şıkkıdır.

 

 

 

 

 

 

18. Haritadaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Sıcaklığın dağılışı enleme tam olarak uymaz.
B) Doğusunda yükseltinin etkisiyle sıcaklık ortalaması daha düşüktür.
C) Sıcaklık ortalaması Akdeniz kıyılarında daha yüksektir.
D) Kıyılardan iç kesimlere doğru gidildikçe sıcaklık ortalaması genel olarak düşer.
E) En yüksek sıcaklık ortalaması ile en düşük sıcaklık ortalaması arasındaki fark 14°C’den fazladır.

Cevabımız: B şıkkıdır.

 

 

 

 

 

 

19. Ocak ayı indirgenmiş sıcaklık ortalamasının 10oC’nin üzerinde olduğu yerler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Akdeniz kıyıları
B) Tuz Gölü çevresi
C) Van Gölü’nün kuzeyi
D) Marmara Denizi kıyıları
E) Doğu Karadeniz kıyıları

CevabımızA şıkkıdır.

 

 

 

 

 

 

 

20. Bağıl nem oranı ile bulutluluk oranı arasında bir bağlantı kurulmak istenirse aşağıda verilen merkezlerin hangisinde yıl içinde güneşlenme süresi diğerlerine göre daha fazladır?
A) Rize  B) Şanlıurfa  C) Uşak  D) Yozgat  E) Kayseri

CevabımızB şıkkıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir