BİYOLOJİ KONU ANLATIMI

9.SINIF BİYOLOJİ DERS KİTABI TUTKU YAYINCILIK SAYFA 65-73 CEVAPLARI

9.SINIF BİYOLOJİ DERS KİTABI TUTKU YAYINCILIK SAYFA 65-73 CEVAPLARI

Bu yazımızda 9.Sınıf TUTKU Yayıncılık Biyoloji Ders Kitabı  sayfa 65-73 cevaplarını hazırladık.

 

9.Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları TUTKU Yayıncılık 2020

 

2020-2021 Biyoloji ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. Biyoloji ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra eksik ve hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

 

9.Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları TUTKU Yayıncılık Sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ve diğer sayfa cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

 

2020-2021 9.Sınıf  TUTKU Yayıncılık Biyoloji Ders Kitabı Cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

9.Sınıf Biyoloji Ders Kitabı TUTKU Yayınları  Sayfa 65-66-67-68-69-70-71-72-73 Cevapları

 

9.Sınıf Biyoloji Ders Kitabı TUTKU Yayınları  Sayfa  65-66-67-68-69-70-71-72-73 Cevabı 2020

 

A- Aşağıdaki bilgileri okuyunuz. Doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

1.(D) Canlılar, hayatlarını devam ettirebilmek için hücrelerinin içinde biyokimyasal olaylar gerçekleştirir. Canlılarda meydana gelen yapım ve yıkım olaylarının tamamına metabolizma denir.

2.(Y) Anabolizma büyük moleküllü maddelerden küçük moleküllü maddelerin yapımıdır.

3.(D) Katabolizma, büyük moleküllü maddelerden küçük moleküllü maddelerin yıkımıdır.

4.(Y) Canlı hücrelerde aktivasyon enerjisi engelini düşürerek tepkimeleri hızlandıran biyolojik katalizörlere
vitamin denir.


5. (D) Çok hücrelilerde büyüme, hücre bölünmesi ile sağlanır.


6. (Y) Doğada hareket edebilen her varlık canlıdır.


7. (Y) Kitin, böceklerin dış iskeletinin yapısına katılır ve suda çözünebilir.

 

B- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.

1. Küçük moleküller birleşirken suyun açığa çıkmasıyla gerçekleşen tepkimelere dehidrasyon denir.

2. Karbon atomları arasında tek bağ bulunan yağ asitlerine doymuş denir.

3. Bitki hücrelerinde hücre çeperinin temel maddesi olan selüloz çok sayıda glikoz molekülünden oluşur.

4. Hücrede enzimler yardımıyla besinlerdeki kimyasal bağ enerjisinin ortaya çıkarılması olayına solunum denir.

5. Bir hücreli ya da çok hücreli canlılarda metabolizma sonucunda oluşan atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılması olayına boşaltım denir.

6. Hayvanlarda kitin yapısal polisakkarit olarak görev yapar.

7. Protein yapısının farklı olmasına amino asitlerin sayısı, sırası, çeşidinin farklı olması neden olur.

 

C- Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1.D (Tepki)                                    6.E (I,II,III)                         11.D(Enzim Miktarı)

2.A (Glikojen-Yağ)                       7.A (Yalnız I)                     12.E

3.E (Hepsi)                                   8.C (II ve III)                      13.B

4.B (Yalnız II)                               9.E (Çevresel uyarılara tepki)

5.B (Vitamin)                               10.A (Yalnız A)

 

 

Ç- Aşağıdaki soruların cevaplarını noktalı yerlere yazınız.

1. Kış uykusuna yatan hayvanların vücutlarında neden yağ depo edildiği ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? Aşağıya yazınız.

Cevabımız:  Canlılar kış uykusuna yatmadan önce metobolik faaliyetlerini azaltırlar. Yağın sindirimi sayesinde daha fazla su ve enerji üretirler.

 

2. Aynı türe ait canlıların protein yapıları neden farklıdır?

Cevabımız: DNA’yı oluşturan nükleotitlerin sırası, sayısı ve dizilişleri birbirinden farklıdır. Bu da amino asit sırasını, sayısını ve dizilişini değiştirdiği için aynı türe ait canlıların proteinlerin farklı olmasına neden olmaktadır.

 

3. Doymuş ve doymamış yağ asidi nedir? Açıklayınız.

Cevabımız: Yağ asitlerini oluşturan karbon atomları arasında tek bağ varsa doymuş yağ asidi denir. Çift bağ varsa da doymamış yağ asidi denir.

 

4. Organik ve inorganik bileşikler nelerdir? Yazınız.

Cevabımız:

Organik bileşikler: karbonhidratlar, yağlar, proteinler, nükleik asitler, vitaminler, enzimler, hormonlar, ATP’dir.

İnorganik moleküller, su, asit, baz, mineral ve tuzlardır.

 

 

5. Aşağıdaki kavramların açıklamalarını yazınız,

a) Dehidrasyon;  Monomerlerin birleşerek polimer oluşturması sırasında su açığa çıkarması şeklindeki tepkimelere denir.

b) Hidroliz; Büyük moleküllerin su kullanarak monomerlerine ayrışmasına denir.

c) Peptit; Amino asitler arasında kurulan bağlara denir. 

ç) Margarin; Laboratuvar şartlarında bitkisel yağların karbon atomları arasındaki çift bağların koparılıp yerine hidrojen atomları bağlanmasıyla elde edilen yağlardır.

d) Kohezyon ve adhezyon; Su moleküllerinin hidrojen bağları ile birbirine bağlanmasına kohezyon, suyun farklı bir moleküle tutunmasına ise adhezyon denir.

e) Temel (zorunlu) amino asit; İnsanlarda vücutta üretilmeyip besin yoluyla alınması zorunlu olan amino asitlerdir.

f) Glikozit bağı; Karbonhidrat monomerleri arasında kurulan bağlardır.

 

 

6. Proteinlerin denatürasyonunu açıklayınız.

Cevabımız: Sıcaklık pH, tuz derişimi ve basınç gibi etkenlerin protein yapısını bozmasına denatürasyon denir.

 

 

7. Suyun canlılar için beş önemli özelliğini yazınız.

SIRALAYALIM;

1) Öz ısısının yüksek olması
2) Buharlaşma özelliği
3) Çözücü özelliği
4) Taşıma özelliği
5) Donma özelliği

 

10. İnsülin direncinin ve sağlıklı beslenmenin önemi nedir? Aralarında nasıl bir ilişki olabilir?

Cevabımız: İnsülin direnci, insülinin işlevlerine karşı hücrelerde gerekli tepkimelerin gelişmemesidir. Sağlıklı beslenmeme sonucu insülin salgısını artıran karbonhidrat vb. besinlerin çok tüketilip kandaki insülin miktarının devamlı yüksek olması insülin direncini artırır. Bu şekilde bağ kurabiliriz.

 

 

11. Hormonların canlılar için önemi nedir?

Cevabımız: Hormonlar canlılarda, üreme, büyüme, çiçeklenme, meyve verme vb. olayları gerçekleştirir.

 

 

12 . Sinir hücreleri besin olarak sadece glikoz kullanır. Peki, bir insan sadece et ile besleniyorsa bu durumda glikozları nasıl oluşturup sinir hücrelerine gönderebilir?

Cevabımız: Karaciğerde aminoasitler glikoza çevrilir ve sonra dolaşım sistemi ile beyne gönderilir.

 

 

13. Amino asitlerin genel formülleri aynı olmasına rağmen neden doğada 20 çeşit amino asit vardır? Amino asitler arasındaki bu farklılığı oluşturan nedir?

Cevabımız: Radikal grubun farklı olması aminoasitlerin farklı olmasına neden olur.

 

 

14. Aktivasyon enerjisi hakkında bilgi veriniz.

Cevabımız: Kimyasal tepkimenin gerçekleşmesi gerekli olan en az enerji miktarına aktivasyon enerjisi denir.

Kimyasal tepkimeyi başlatır.

 

 

17. Glikojeni yıkan enzimler sadece indirgen olmayan ucu etkiler. Buna göre acil enerji ihtiyacı olduğunda glikojenin fazla dallanmış olmasının yararı nedir? Açıklayınız.

Cevabımız: Moleküllerin dallanmasını etkiler. Enerji ihtiyacında çok çabuk enerji elde edilmesini sağlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir