KİMYA DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF KİMYA DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 122-126 CEVAPLARI

11.SINIF KİMYA DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 122-126 CEVAPLARI

 

Bu yazımızda 11.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı  Sayfa 122-126  Soruları ve Cevaplarını  hazırladık.

 

11.Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2022

 

2021-2022 Kimya ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. Kimya ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra eksik ve hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

 

11.Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık Sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ve diğer sayfa cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

 

2021-2022 11.Sınıf  MEB Yayıncılık Kimya Ders Kitabı Cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

11.Sınıf  Kimya Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 122-126 Cevapları

 

 

11.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 122 Cevabı 2022

 

1. Aşağıda verilen kimyasal türlerin polar mı, apolar mı olduklarını yanlarına yazınız.

Cevabımız:

Polarlık: Molekülün merkez atomunun değerlik elektron sayısından daha az sayıda bağ yapmış veya farklı atomlarla bağ yapmışsa bu molekül polardır.

Apolarlık: Molekülün merkez atomu değerlik elektron sayısı kadar aynı atomla bağ yapmışsa bu molekül apolardır.

CH₄ molekülüne bakacak olursak, bu molekülün merkez atomu C’dur.
Şimdi C’un değerlik elektron sayısına bakalım:
6C : 1s2 / 2s2 2p2 değerlik elektron sayısı 4 olup, 4 tane H atomuyla bağ yaptığından bu molekül apolardır.

 

Cl₂: Apolardır. Aynı ametal atomlarından oluşmuştur.
Hl: Polardır. Farklı ametal atomları arasında oluşmuştur.
HCl: Polardır. Farklı ametal atomları arasında oluşmuştur.
NH₃: Polardır. Farklı ametal atomları arasında oluşmuştur.
O₂: Apolardır. Aynı ametal atomlarından oluşmuştur.

 

 

 

 

 

 

2. Aşağıda verilen maddelerin birbiri içinde çözünüp çözünmediklerini yazarak nedenini açıklayınız.

Aseton-oje
Yağ-benzin
Su-yağ
Su-plastik boya

Cevabımız:

Aseton ile oje: Her iki madde de polar özelliğe sahip olduklarından birbiri içerisinde çözünmektedir.

Yağ ile benzin: Yağ maddesi apolar özelliklere sahip iken, benzin polar yapıya sahiptir. Bu yüzden birbiri içerisinde çözünmezler.

Su ve yağ: Hepimizin bildiği üzere su polar bir yapıya sahiptir. Yağ ise apolar yapıya sahip olduğundan birbiri içerisinde çözünemezler.

Su ile plastik boya : Plastik boya da su gibi polar yapıya sahip olduğundan çözelti oluşturabilirler.

 

 

 

 

 

 

4. Ali ve Ayşe yağlı tabakları yıkamak için deterjanı sıcak suyla kullanmayı tercih etmişlerdir. Sıcak suyu kullanmalarının sebebi sizce ne olabilir?

Cevabımız:

Yağ kimyasal olarak sıcak suyla karşılaştığında hemolize uğrar ve parçalanır. Bu yüzden bulaşıkların yağlı olduğu farzedilerek sıcak suyla yıkanması önerilir.

 

 

 

 

5. Buzdolabına koyduğumuz bal kristallenebilir. Nedenini ve kristallenmeyi yok etmek için neler yapılabileceğini araştırınız

Cevabımız:

Kristalleşmenin en önemli sebepleri içerisinde yer alan polen ya da diğer partiküllerin miktarı, bal oluşumu sırasında yararlanılan çiçeklerin türü ve balın saklanıldığı yerin nem ile sıcaklık değerleri yer almaktadır. Bal içerisinde yer alan glikoz doyum noktasına ulaşır ve kristal duruma geçer. Isı alışverişi olduğu için.

 

 

 

 

 

 

11.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 126 Cevabı 2022

 

1. Aşağıda bazı kimyasal tür çiftleri verilmiştir. Bu çiftler arasındaki etkileşimleri belirleyerek çiftlerin birbiri içinde çözünüp çözünmeyeceklerini yazınız.

Cevabımız:

(KF-H2O): iyon-dipol, çözünür,

(CCl4-I2): indüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol (London), çözünür,

(CH3OH-H2O): H bağı, çözünür,

(Ne-H2O): indüklenmiş dipol-dipol, çözünmez.

 

 

 

 

2. Ayşe, kazağındaki yağ lekesini çıkarmak için okul laboratuvarındaki kimyasallardan yararlanmak istiyor. Bu amaçla öğretmeninden izin istiyor. Öğretmen, Ayşe’ye kazağını temizlemek için gereken maddeleri ve bu maddeler ile yağ lekesi arasında nasıl bir etkileşim olduğunu bilmesi hâlinde kendisine izin vereceğini söylüyor.
Ayşe, kazağındaki yağ lekesini çıkarmayı başardığına göre öğretmenine hangi cevapları vermiştir?

Cevabımız:

Bir asit ve bir bazın eşit ph’larda kullanarak tuz oluşturmuş ve kiri çıkarmıştır.

 

 

 

 

 

DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN BU LİNKE TIKLAYINIZ…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir