COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI GÜN YAYINLARI SAYFA 85-86 CEVAPLARI

11.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI GÜN YAYINLARI SAYFA 85-86 CEVAPLARI

Bu yazımızda 11. Sınıf COĞRAFYA Ders Kitabı GÜN Yayınları Sayfa 85-86 Soruları ve Cevapları  hazırladık.

 

11.Sınıf COĞRAFYA Ders Kitabı Cevapları GÜN Yayıncılık 2020

 

2020-2021 Coğrafya ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. Coğrafya ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra eksik ve hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

 

11.Sınıf COĞRAYFA Ders Kitabı Cevapları GÜN Yayıncılık Sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ve diğer sayfa cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

 

2020-2021 11.Sınıf  GÜN Yayınları COĞRAYFA Ders Kitabı Cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

 

11.Sınıf GÜN Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 85-86 Cevapları

 

 

11.Sınıf  Coğrafya Ders Kitabı GÜN Yayınları Sayfa  85 Cevabı 2020

 

Türkiye’de Kır Yerleşmeleri Ölçme ve Değerlendirme

A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Türkiye’de dağınık yerleşmeler nerelerde yaygındır?

Cevabımız: Dağınık yerleşmeler, Karadeniz’in kıyı kesimlerinde yaygın olarak görülür.

 

 

 

 

 

2. Türkiye’de kır ve kent ayrımı hangi ölçüte göre yapılmaktadır?

Cevabımız: Nüfusu 10 binin üstünde olan yerler kent, altında olan yerler kırsal yerleşmelerdir.

 

 

 

 

 

3. Sürekli olan köy altı yerleşmeleri hangileridir?

Cevabımız: Mahalle, divani mezra, çiftlik köy altı yerleşmeleridir.

 

 

 

 

 

 

4. Askerî şehirlerin özelliği nedir?

Cevabımız: Askeri birliklerin sayesinde gelişirler.

 

 

 

 

 

5. Toplu yerleşmelerin kurulduğu yerlerin özelliği nelerdir?

Cevabımız: Su kaynakları sınırlıdır. Yer şekilleri sadelik gösterir.

 

 

 

 

 

B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınız.

1. İzmir, nüfusuna göre büyük şehirler grubundadır.
2. Mezralar; Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yaygın olan yerleşmelerdir.
3. Şanlıurfa, fonksiyonlarına göre tarım şehridir.

 

 

 

 

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. Yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangisinde yayla yerleşmelerine rastlanmaz?
A) I  B) II  C) III  D) V  E) IV

Cevabımız: A şıkkıdır.

 

 

 

 

 

 

2.  Türkiye’nin bulunduğu yer, ilk yerleşik hayatın başladığı dönemden itibaren birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır.
Bu durum Türkiye’nin bulunduğu yerin,
I. su kaynakları,
II. iklim,
III. tarım
etmenlerinden hangilerinin elverişli olmasının sonucudur?
A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) Yalnız III  D) I ve II  E) I, II ve III

Cevabımız: E şıkkıdır.

 

 

 

 

 

3. Aşağıdaki illerden hangisinde mezralara yaygın olarak rastlanması beklenir?
A) İzmit  B) Eskişehir  C) Hakkâri  D) Zonguldak  E) Kayseri

Cevabımız: C şıkkıdır.

 

 

 

 

 

4. Doğu Karadeniz’in kıyı kesiminde dağınık yerleşmelerin oluşmasında,
I. su kaynaklarının fazla olması,
II. arazinin engebeli olması,
III. tarım alanlarının dağınık olması etmenlerinden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) Yalnız III  D) I ve II  E) I, II ve III

Cevabımız: E şıkkıdır.

 

 

 

 

 

 

11.Sınıf  Coğrafya Ders Kitabı GÜN Yayınları Sayfa  86 Cevabı 2020

 

5. Kom, yayla ve oba gibi yerleşmelerin geçici olmasında en önemli etmen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yüz ölçümü  B) Ekonomik etkinlik  C) Yer şekilleri  D) Coğrafi konum  E) Yükseklik

Cevabımız: B şıkkıdır.

 

 

 

 

 

6. Bazı şehirlerin gelişmesinde ulaşım koşullan etkili olmuştur. Özellikle önemli yolların kavşağında bulunan şehirlerde bu durum belirgindir. Bu tür şehirlere ulaşım şehirleri denir.
Aşağıdakilerden hangisi bu tür şehirlere örnek verilemez?
A) Gaziantep   B) Ankara   C) Eskişehir   D) Kırklareli                           E) Afyonkarahisar

 

Cevabımız: D şıkkıdır.

 

 

 

 

 

7.Yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangisindeki yerleşim birimlerinde sanayi fonksiyonu daha az gelişmiştir?
A) I  B) II  C) III  D) IV  E) V

Cevabımız: E şıkkıdır.

 

 

 

 

 

8. Birkaç mahalleden oluşan Kastamonu ve Bolu çevresinde yaygın olan yerleşim birimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ağıl  B) Divan  C) Kom  D) Yayla  E) Oba

Cevabımız: B şıkkıdır.

 

 

 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki “Sakin şehirlerin” ortak özelliğidir?
A) Nüfusun yoğun olması
B) Sanayinin gelişmiş olması
C) Gelenek ve göreneklerini korumaları
D) Ticari hinterlantlarının geniş olması
E) Üniversitelerin bulunması

 

Cevabımız: C şıkkıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir