TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI CEVAPLARI

10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 74-79 CEVAPLARI 2.ÜNİTE SONU

10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 74-79 CEVAPLARI 2.ÜNİTE SONU

Bu yazımızda 10.Sınıf MEB Yayınları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı sayfa 74-75-76-77-78-79 cevaplarını hazırladık.

 

10.Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2020

 

2020-2021 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI   ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra eksik ve hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

 

10.Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları Sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ve diğer sayfa cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

 

 

2020-2021 10.Sınıf   TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı MEB Yayınları Cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

 

10.Sınıf  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 74-75-76-77-78-79 Cevapları

 

 

10.Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı MEB Yayınları  Sayfa 74 Cevabı 2020

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeyi/kelimeleri yazınız.

Cevaplarımız: Kırmızı yazı ile boş yerlere yazılmıştır.

1. Mesnevilerde dil ağır, ölçü aruz beyit sayısı ise sınırsızdır.

2. Türk edebiyatının ilk hikâye örneği Ahmet Mithat Efendi’nin yazdığı Letaifi Rivayat adlı eserdir. Batılı anlamda ilk hikâye örneği ise Samipaşazâde Sezai’nin Küçük şeyler adlı eseridir.

3. Divan Edebiyatı Dönemi’nde roman ve hikâyenin yerini tutan uzun soluklu eserlere mesnevi denir.

4. Milli Edebiyat Dönemi’nde eser veren Ömer Seyfettin Yeni Lisan adlı makalesiyle sade bir Türkçeyi savunmuş, bunu da eserlerine yansıtmıştır.

 

 

 

 

 

Aşağıda numaralar ile verilen eser isimlerini harf ile verilen sanatçı isimleriyle eşleştirerek harfleri numaraların yanındaki yay ayraçların içine yazınız.

Cevabımız: 

Eser

1. Beng ü Bâde          (Fuzuli)
2. Yüksek Ökçeler      (Ömer Seyfettin)
3. Küçük Şeyler         (Samipaşazade Sezai)
4. Letâif-i Rivâyât      (Ahmet Mithat Efendi)
5. Uzun Hikâye          (Mustafa Kutlu)

Sanatçı

  • Mustafa Kutlu
  • Ahmet Mithat Efendi
  • Ömer Seyfettin
  • Samipaşazade
  • Sezai Fuzuli

 

 

 

 

 

 

Aşağıdaki açık uçlu soruların cevabını ilgili alana yazınız.

6. Aşağıdaki metinden hareketle âşıkların şiirlerinin kalıcı olmasının sebebini yazınız.

Halk edebiyatında yeni motif bulmak âşıklığın gereği sayılır. Bununla birlikte hüner gösterisine dayalı ustalıklara itibar etmeyen, söyleyiş güzelliğine önem veren âşıkların şiirleri kalıcı olmuştur. Halk edebiyatı geleneğinde motiflerdeki ortaklığa rağmen üslup farklılıkları, âşığın söyleyiş biçiminde ortaya çıkmaktadır.

Cevabımız: Aşıkların şiirleri, içlerinden geldiği gibi söyleyiş güzelline önem verdiğinden dolayı kalıcı olmuştur.

 

 

 

 

 

 

 

10.Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı MEB Yayınları  Sayfa 75 Cevabı 2020

 

7. I. Metin ve II. Metin parçalarını aşağıda verilen başlıklar doğrultusunda karşılaştırınız.

I. METİN

Cevabımız: 

Tema: Dileklerin kabul edilmesidir.
Anlatım Biçimi: Masalsı anlatım kullanılmıştır.
Anlatıcı: Üçüncü tekil şahıs anlatımı vardır.
Bakış Açısı: İlahi Bakış Açısı ile yazılmıştır.
ÜslupMasalsı bir dil ve benzetmeye dayalı hayal gücüne dayalı bir anlatım vardır.

 

 

II. METİN

Tema: Savaşın kalıcı hasarları, acı tarafı
Anlatım Biçimi: Öyküleyici anlatım vardır.
AnlatıcıBirinci tekil şahıs kullanılmıştır.
Bakış Açısı: Kahraman bakış açısı vardır
ÜslupSamimi içten yalın bir anlatım vardır.

 

 

 

 

 

 

10.Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı MEB Yayınları  Sayfa 76 Cevabı 2020

 

Aşağıdaki kutucuklarda “HİKÂYE” ünitesi ile ilgili 8-14. soruların cevapları bulunmaktadır. Buna göre kutucuklarda yer alan harfleri boş bırakılan yerlere yazarak soruları cevaplayınız. (Soruların birden fazla cevabı olabileceğini göz önünde bulundurunuz.)

8. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri hikâyenin yapı unsurlarındandır?

Cevabımız: Mekan, Zaman, Olay hikayemizin yapı unsurlarıdır.

 

 

 

 

 

9. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri nazım nesir karışık yazılan anonim ürünlerdir?

Cevabımız: Halk Hikayeleri, Dede Korkut Hikayeleri, Cenkname nazım nesir karışık yazılmıştır.

 

 

 

 

 

 

10. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri Şeyhi’nin Harnamesini de yazdığı divan edebiyatı nazım biçimlerindendir?

Cevabımız: Mesnevi olarak cevap verebiliriz.

 

 

 

 

 

 

 

11. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri Tanzimat Dönemi Edebiyatı’nın tanınmış hikâye yazarlarındandır?

Cevabımız: Ahmet Mithat Efendi’dir.

 

 

 

 

 

 

 

12. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri hikâyenin bölümlerindendir?

Cevabımız: Serim ve Çözümdür.

 

 

 

 

 

 

13. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri sade ve anlaşılır bir dili savunan Milli Edebiyat’ın öncülerindendir?

Cevabımız: Cenkname’dir.

 

 

 

 

 

 

 

14. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri Türk edebiyatının ilk hikâye örneğidir?

Cevabımız:  Letaif-i rivayet’ Ahmet Mithat Efendi

 

 

 

 

 

 

10.Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı MEB Yayınları  Sayfa 77 Cevabı 2020

 

15. Yukarıda okuduğunuz metnin türü hikâyedir. Metnin türünün hikâye olduğunu gösteren en az üç dayanak noktası bularak yazınız.

Cevabımız: 

  • Öyküleyici anlatım kullanılmıştır.
  • Olay kişi yer ve zaman unsurları vardır.
  • Olay hikayesinin özelliklerini taşımaktadır.

 

 

 

 

 

 

16. Okuduğunuz metni halk hikayeleri ile tema ve anlatım açısından karşılaştırıp aşağıya yazınız.

Cevabımız: Tema olarak değerlendirdiğimizde bireysel bir konu vardır. Halk hikayelerinde genellikle aşk konusu hakimdir. 

 

 

 

 

 

 

17. Okuduğunuz metindeki eskici siz olsaydınız, artık konuşup anlayabileceği birini bulamayacağı için ağlayan Hasan’ı teselli etmek için onunla nasıl bir diyalog kurardınız? Aşağıda boş bırakılan yere yazınız.

Cevabımız: 

-Gitme Hasan diyemeyeceğim. Çünkü insan bazen gitmek zorunda kalır. Sende gidiyorsun ve gitmek zorundasın.

-Üzülme usta.

-Üzülmem ama düşünürüm be Hasan. İnsan yalnızken bir ses arıyor sesine ve biliyor ki o ses olmadıkça bu hayatın da bir anlamı kalmıyor. Haydi var git yoluna Hasan’ım.

 

 

 

 

 

 

 

10.Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı MEB Yayınları  Sayfa 78 Cevabı 2020

 

Çoktan seçmeli soruların cevap anahtarı

18: D

19: E

20: B

21: A

 

 

 

 

 

 

 

10.Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı MEB Yayınları  Sayfa 79 Cevabı 2020

 

Çoktan seçmeli soruların cevap anahtarı

22: D

23: C

24: B

25: C

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.