TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI CEVAPLARI

10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 14-15-16 CEVAPLARI

10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 14-15-16 CEVAPLARI

 

Bu yazımızda 10.Sınıf MEB Yayınları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı sayfa 14-15-16 cevaplarını hazırladık.

 

10.Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2020

 

2020-2021 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI   ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra eksik ve hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

 

10.Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları Sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ve diğer sayfa cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

 

 

2020-2021 10.Sınıf   TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı MEB Yayınları Cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

 

10.Sınıf  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 14-15-16 Cevapları

 

 

10.Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı MEB Yayınları  Sayfa 14 Cevabı 2021

 

1. Kurtuluş Savaşı’nı anlatan bir tarih kitabı mı yoksa bu savaşı konu alan bir roman mı daha çok ilginizi çeker? Düşüncelerinizi nedenleriyle söyleyiniz.

Cevabımız: Bu soru kişiye göre değişebilir. Bu soruyu size bırakıyoruz.

 

 

 

2. Edebiyatın tarihle nasıl bir ilişkisi olduğunu düşünüyorsunuz?

Cevabımız: Edebiyatla tarih arasında sıkı bir ilişki bulunur. Her edebi metnin  içinde oluştuğu tarihi bir dönem vardır ve edebi metinlere bu dönemin özellikleri ve izlerini yansıtır. Edebi metinlerin konusunu, yazıldığı dönemin olayları, sosyal ve siyasal yapısı, dünya görüşü oluşturur. Bu eserleri anlamak ve doğru yorumlayabilmek için o dönemin tarihini bilmek gerekir. Ayrıca kimi edebi eserler konusunu doğrudan tarihsel gerçeklerden alır, bu tür eserler de tarih bilimine yardımcı olur.

 

 

 

 

 

 

10.Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı MEB Yayınları  Sayfa 15 Cevabı 2020

 

1. Metinde geçen “ülkü” kelimesinin anlamını cümlenin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi TDK’nin Türkçe Sözlüğünden kontrol ediniz.

Cevabımız: Ülkü, ulaşmak istenilen, amaç edinilen, ideal demektir.

 

 

 

 

2. Okuduğunuz metindeki “Bir edebî eseri layıkıyla ve tarihî manâsıyla anlamak için, önce o devrin genel hayatını, yaşayış ve düşünüş tarzlarını, o devir insanlarının hayat ve evren hakkında neler bildiklerini öğrenmemiz gerekir.” görüşüne katılıyor musunuz? Neden?

Cevabımız: Evet katılıyorum, nedeni ise edebi eserler yazıldığı dönemin zihniyetini yansıtmaktadır. Edebi eseri de tam manasıyla anlamak için devrin zihniyetini bilmemiz lazımdır.

 

 

 

 

3. “Bir ‘şaheser’, neticede mutlaka toplumsal bir ülkünün ifadesidir.” cümlesini metinden hareketle açıklayınız.

Cevabımız: “Şaheser”ler ait olduğu toplumun duyuş, düşünüşün ve idealinin  ifadesidir. Bunlar toplumun ortak duygu ve düşüncelerini yansıtmaktadır.

 

 

 

 

4. Okuduğunuz metnin konusunu belirleyiniz.

Cevabımız: Metnimizin konusu edebiyat ve tarih arasındaki ilişkidir.

 

 

 

 

5. Okuduğunuz metinde yazar ile anlatıcının aynı kişi olmasını neye bağlıyorsunuz?

Cevabımız: Metin öğretici metin olduğundan dolayı için yazar ile anlatıcı aynı kişidir. Sanat metinlerinde,  örneğin roman ve hikayelerde anlatıcı  kurmacadır.

 

 

 

 

6. Metindeki anlatım biçimi ve düşünceyi geliştirme yollarını belirleyiniz. Belirlediğiniz cümleleri aşağıdaki şemalara yazınız.

Cevabımız: 

Anlatım Biçimi: Açıklayıcı anlatım, öğretici anlatım

Düşünceyi Geliştirme Yolları: Benzetme, örneklendirme

 

 

 

 

7. Metinden yola çıkarak edebiyat-tarih ilişkisini yorumlayınız.

Cevabımız: Yöntem farklılıklarına rağmen edebiyatla tarih arasında sıkı bir ilişki bulunur.  Her edebi metnin içinde oluştuğu tarihi bir dönem vardır ve edebi metinlere bu dönemin özellikleri ve izlerini yansıtır. Edebi metinlerin konusunu, yazıldığı dönemin olayları, sosyal ve siyasal yapısı, dünya görüşü oluşturmaktadır. Bu eserleri anlamak ve doğru yorumlayabilmek için o dönemin tarihini bilmek gerekir. Ayrıca kimi edebi eserler konusunu doğrudan tarihsel gerçeklerden alır, bu tür eserler de tarih bilimine yardımcı olur.

 

 

 

 

8. Metindeki ana düşünce ile yardımcı düşünceleri belirleyiniz. Belirlediğiniz cümleleri aşağıdaki şemalara yazınız.

Cevabımız: 

Anlatım Biçimi: Edebî değeri olan bir metni tam anlamıyla değerlendirebilmek için metni tarihteki
yerine göre inceleme yapmamız lazımdır.

Düşünceyi Geliştirme Yolları: Bir milletin edebiyatı milli ruhu ve milli hayatı yansıtır. Edebiyat toplumun diğer kurumlarına bağlı ve onlarla uyumludur.

 

 

 

 

 

 

10.Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı MEB Yayınları  Sayfa 16 Cevabı 2020

 

1. Metinde geçen “ahlakî, lâyıkıyla, mânasıyla, lisâniyat” kelimelerini doğru telaffuz etmek için nelere dikkat edersiniz?

Cevabımız: Kelimelerdeki uzun ve kısa heceleri dikkatli incelemeliyiz. Uzun heceleri kısa, kısa heceleri uzun okumak  telaffuz kusuruna neden olur.

 

 

 

2. Okuduğunuz parçada geçen “Hakikaten, bir milletin coğrafi çevresiyle, sonra dinî, İktisadî, hukukî, ahlâkî, sanatsal ve siyasi hayatıyla edebiyatı arasındaki bağlantılar o kadar açıktır ki bu konuda açıklama yapmayı bile fazla görüyoruz.” cümlesindeki altı çizili “ki”lerin ayrı ya da birleşik yazılma nedenini söyleyiniz.

Cevabımız: Şöyle belirtelim; arasındaki” kelimesindeki “ki” sıfat yapma işlevi taşıdığı için bitişik; “açıktır ki” kelimesindeki “ki” ise bağlaç olduğu için ayrı yazılması gerekir.

 

 

 

3. Aşağıdaki parça okuduğunuz metinden alınmıştır. Parçada belirtilen noktalama işaretlerinin parçadaki kullanım amaçlarını aşağıdaki şemalara yazınız.

Cevabımız: 

(Tırnak işareti) Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tır­nak içine alınır.

Virgül(,)  Verilen cümlede virgül işareti,  uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konulur.
Soru işareti (?)  Soru eki veya sözü içeren cümle veya sözlerin sonuna konulur.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.