TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI CEVAPLARI

10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 128-133 ARASI CEVAPLARI

10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 128-133 ARASI CEVAPLARI

Bu yazımızda 10.Sınıf  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 128-129-130-131-132-133 cevaplarını hazırladık.

 

10.Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2020

 

2020-2021 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI   ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra eksik ve hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

 

10.Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları Sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ve diğer sayfa cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

 

 

2020-2021 10.Sınıf   TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ders Kitabı MEB Yayınları Cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

 

10.Sınıf  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 128-129-130-131-132-13 Cevapları

 

 

10.Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı MEB Yayınları  Sayfa 128 Cevabı 2020

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeyi/kelimeleri yazınız.

Cevabımız: 

1. Koşuk nazım biçimi halk edebiyatında …..koşmadivan edebiyatında ……..gazel,.………………olarak adlandırılır. Güzelleme,……...taşlama,.………………….., koçaklama ve……………….ağıt……..……..koşma nazım biçimiyle
yazılan türlerdir.

2 …….mâni..………., halk edebiyatının en kısa nazım biçimidir.

3 …….Şarkı,…..……….ve…………….tuyuğ….……………, Türklerin divan edebiyatına kazandırdıkları nazım biçimleridir.

4. Divan edebiyatı, İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatının bir kolu olup …...13.,.……. yüzyıldan ……19………..yüzyıla kadar varlık göstermiş ve kendi içinde kuralları olan bir edebiyattır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aşağıda numaralar ile verilen şair isimlerini harf ile verilen eser isimleriyle eşleştirerek harfleri numaraların yanındaki yay ayraçların içine yazınız.

Cevabımız: 

Şiir

1. Fuzuli (d)
2. Kaygusuz Abdal (c)
3. Baki (e)
4. Hoca Ahmet Yesevi (ç)
5. Yunus Emre (a)
6. Nef’i (b)

Eser

a) Risaletü’n-Nushiyye
b) Siham-ı Kaza
c) Gevhernâme
ç) Divan-ı Hikmet
d) Beng ü Bade
e) Kanuni Mersiyesi

 

 

 

 

 

 

 

Aşağıdaki açık uçlu soruların cevabını ilgili alana yazınız.

6. Anonim halk edebiyatı nazım biçimlerindendir. Bu nazım biçiminde genellikle aşk, gurbet, ayrılık gibi konular işlenmektedir. Bent ve kavuştak olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Kendine özgü bir ezgiyle söylenmektedir.
Yukarıda kısaca tanıtılan halk edebiyatı nazım biçiminin adını yazınız.

Cevabımız: Türküdür.

 

 

 

 

 

 

10.Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı MEB Yayınları  Sayfa 129 Cevabı 2020

 

7. I. Metin ve II. Metin parçalarını aşağıda verilen başlıklar doğrultusunda karşılaştırınız.

Cevabımız:

Nazım Birimi:

I. metinDÖRTLÜK           

II. Metin: BEYİT

 

Ölçü:

 I. metin: HECE   

 II. MetinARUZ

 

Nazım Biçimi:

I. metin: KOŞMA

II. Metin: GAZEL

 

Dil ve Anlatım Özellikleri:

I. metinSade, yalın bir dil kullanılmıştır.       

II. Metin: Süslü ağır dilli sanatlı bir yapı bulunur.

 

 

Ait Olduğu Şiir Anlayışı:

I. metin: HALK ŞİİRİ       

II. Metin: DİVAN ŞİİRİ

 

 

 

 

 

10.Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı MEB Yayınları  Sayfa 130 Cevabı 2020

 

Aşağıdaki kutucuklarda “ŞİİR” ünitesi ile ilgili 8-13. soruların cevapları bulunmaktadır. Buna göre kutucuklarda yer alan harfleri boş bırakılan yerlere yazarak soruları cevaplayınız. (Soruların birden fazla cevabı olabileceğini göz önünde bulundurunuz.)

8. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri halk edebiyatının ürünlerindendir?

Cevabımız: Ç, G, I, İ halk edebiyatı ürünlerindendir.

 

 

 

 

 

9. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri divan edebiyatında kullanılan nazım biçimleridir?

Cevabımız: C, Ğ, H nazım biçimlerindendir.

 

 

 

 

 

 

10. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri İslâmiyet’in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatı’nın Sözlü Dönemi’ne aittir?

Cevabımız: D, F sözlü döneme aittir.

 

 

 

 

 

 

11. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri anonim ve âşık halk edebiyatı ürünlerindendir?

Cevabımız: Ç, İ anonim ve aşık edebiyatı ürünleridir.

 

 

 

 

 

 

12. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri nakarat dizelere sahip bir nazım biçimidir?

Cevabımız: H, İ nakarat dizelere sahiptir.

 

 

 

 

 

 

13. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi Bâki’nin, Kanuni’nin ölümü üzerine yazdığı tanınmış eserinin türüdür?

Cevabımız: E dir.

 

 

 

 

 

 

10.Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı MEB Yayınları  Sayfa 131 Cevabı 2020

 

14-17. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

14. Yukarıda okuduğunuz metnin gazel nazım biçimiyle yazıldığını metinden hareketle ispatlayınız.

Cevabımız: Aruz ölçüsüyle kullanılmış ve beyitlerle yazılmıştır. Kafiye düzeni ise aa, ba, ca şeklindedir.

 

 

 

 

 

15. Okuduğunuz gazeli, kaside nazım biçimiyle tema, dil ve anlatım özellikleri açısından karşılaştırıp karşılaştırma sonuçlarınızı aşağıya yazınız.

Cevabımız: Gazelin konusu aşk, şarap, kadındır. Kasidede övgü vardır. Bir diğer fark oluştukları beyit sayısıdır.  İkisinin de dili ağırdır ikisi de aruz ölçüsü ile yazılır ikisinin de kafiyelenişi aa ba ca şeklindedir. 

16. Okuduğunuz metindeki âşığın ruh hâlini dizelerden örnekler vererek açıklayınız.

Cevabımız: Yanaram mumlayın başdan ayağa: Aşk ateşiyle baştan aşağı yandığından bahseder.

Delüpdür cigerümi gamzen okı: Sevgilinin oka benzeyen bakışı kalbini deler. 

 

 

 

 

 

 

 

17. Metinden açık ve örtük iletilere örnekler bulunuz.

Cevabımız:

Açık ileti: Aşkından yanıp tutuşan düştüğü durumları anlatan bir şairin duyguları 

Örtük ileti: Aşkın insanı düşürdüğü durumdur. 

 

 

 

 

 

 

10.Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı MEB Yayınları  Sayfa 132 Cevabı 2020

 

Cevap anahtarları:

18) B şıkkıdır.

19) E şıkkıdır.

20) E şıkkıdır.

21) D şıkkıdır.

 

 

 

 

 

10.Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Ders Kitabı MEB Yayınları  Sayfa 133 Cevabı 2020

 

Cevap anahtarları:

22) C

23) C

24) D

25) A

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir