MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

10.SINIF MATEMATİK DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 72-74 CEVAPLARI

10.SINIF MATEMATİK DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 72-74 CEVAPLARI

Bu yazımızda 10.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı sayfa 72-74 cevaplarını hazırladık.

 

10.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2022

 

2021-2022 Matematik ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. Matematik ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra eksik ve hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

 

10.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları Sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ve diğer sayfa cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

 

2021-2022 10.Sınıf  MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

10.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 72-74 Cevapları

 

10.Sınıf  Matematik Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 72-74 Cevabı

 

A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sayıyı yazınız.

Cevabımız:

1. 3 farklı roman ve 5 farklı şiir kitabı arasından 1 adet roman veya şiir kitabı 3+5 = 8 farklı şekilde seçilebilir.
2. 3 farklı roman ve 5 farklı şiir kitabı arasından 1 roman ve 1 şiir kitabı 3×5=15 farklı şekilde seçilebilir.
3. 3 farklı kitap düz bir rafa 3!=6 farklı şekilde dizilebilir.
4. 123 sayısının rakamlarının yerleri değiştirilerek 3!=6 farklı sayı elde edilebilir.

 

 

B) Aşağıda numaralarla verilen ifadeler ile harflerle verilen matematiksel ifadeleri eşleştirip eşleşenleri alttaki
kutulara yazınız.

Cevabımız:

5- 1-a 2-b 3- b 4- e
6- 1-d 2-c 3- a 4- b
7- 2 + 3 x 4 = 14

 

 

 

 

 

 

 

 

8. denklemini sağlayan n değerini bulunuz.

(n+1)! – 10 . (n+1)! / (n+2)! = n+1

Cevabımız:

(n+1)! . ((n+2) . (n+3) -10) / (n+1)! . (n+2) = n + 1
n2 + 5n + 6 – 10 = n2 – 3n + 2
2n = 6
n = 3
9- 3 farklı matematik, 4 farklı fizik ve 2 farklı kimya kitabı düz bir rafa dizilecektir. Fizik kitapları yan yana ve kimya kitapları yan yana olmak üzere 9 kitabın bu rafa kaç değişik şekilde dizilebileceğini bulunuz.
Cevabımız:
F1 F2 F3 F4 4!
K1 K2 2!
M1 M2 M3
5! . 4! . 2!

C) Aşağıdaki açık uçlu soruların cevabını ilgili alana yazınız.

10 -12. soruları aşağıda verilen bilgilere göre cevaplandırınız.

10. Siparişi ilk veren Ali’nin kaç farklı seçeneği olduğunu bulunuz.

Cevabımız:
4 . 3 . 3 = 36

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Ali’nin yemek siparişi Adana kebabı, Ezo Gelin çorbası ve baklava olduğuna göre Ayşe’nin yemek siparişinin kaç farklı şekilde olabileceğini bulunuz.

Cevabımız:
3 . 2 . 2 = 12

 

 

 

 

 

 

12. Ahmet en az hesap ödeyecek şekilde sipariş verdiğine göre Ahmet’in kaç farklı sipariş seçeneği olduğunu bulunuz.

Cevabımız:

2 . 1 . 1 = 2

 

 

 

 

 

 

 

D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

13. a!/b! = 72 eşitliğini sağlayan a ve b pozitif tam sayılarının toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır?
A) 16 B) 17 C) 142 D) 143 E) 144

Cevabımız:

a!/b!=72

a!/b!=9.8

Burada a=9 ve b=7 şeçilirse;

9!/7!=9.8.7!/7!=9.8=72 elde edilir.

a+b toplamının alacağı en küçük değer 9+7=16

Cevabınız 16 dır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. A = {2, 4, 6, 8, 9} kümesinin elemanları kullanılarak üç basamaklı, rakamları farklı, 600 den küçük kaç farklı doğal sayı yazılabilir?
A) 48 B) 36 C) 32 D) 24 E) 18

Cevabımız:

600’den küçük rakamları farklı üç basamaklı doğal sayı yazmak için, yüzler basamağının 2 veya 4 olduğu iki farklı seçenek vardır. Bu seçenekleri değerlendirelim:
4 _ _ diye başlayabilir. Yüzler basamağının 1 ihtimali vardır. Kalan 4 sayıdan birini onlar basamağına yerleştiririz. Kalan 3 sayı da birler basamağında olur. Yani:
1*(4,1)*(3,1)=12 ihtimal 4 ile başlayan sayılar için yazılabilecek ihtimallerdir.
2 _ _ şeklinde de yazılabilir. Öyleyse onlar basamağına kalan 4 sayıdan biri, birler basamağına ise kalan 3 sayıdan biri yazılır. İlk basamak için tek seçenek kullandık.
1*(4,1)*(3,1) = 12 ihtimal de burada vardır.
Yani toplamda üç basamaklı, rakamları farklı, 600’den küçük 12+12=24 sayı yazılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 13 kişilik bir sınıftan bir başkan ve bir başkan yardımcısı kaç farklı şekilde seçilebilir?
A) 66 B) 132 C) 156 D) 164 E) 189

Cevabımız:

13 . 12 = 156

 

 

 

 

 

 

 

16. A = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} kümesinin elemanları kullanılarak üç basamaklı, rakamları farklı, 3 ile tam bölünen kaç farklı doğal sayı yazılabilir?
A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140

 

Cevabımız:

Rakamları toplamı 3 ve 3’ün katı olan toplam 20 tane var
herbirisinde 3! = 6
6 . 20 = 120

17- Yukarıdaki şekilde verilen çizgiler üzerinden sadece sağa veya aşağıya hareket edilerek A noktasından B noktasına kaç farklı yoldan gidilebilir?
A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E) 17

Cevabımız:

A – C -> 3
C – B -> 3
A – D -> 4
A – B = 3 . 3 = 9
4! / 3! = 4
4 + 4 + 9 = 17

18. a, b, c, d, e, f harflerinin tamamı birer kez kullanılarak yan yana oluşturulan sıralamalarının soldan sağa okunuşlarının kaçında a harfi e harfinden önce gelir?
A) 90 B) 120 C) 180 D) 360 E) 720

Cevabımız:

6! / 2 = 360

 

 

 

 

 

 

 

 

19. A = {0, 1, 2, 4, 5} kümesinin elemanlarını kullanarak rakamları farklı, 4 basamaklı, 4 ile tam bölünen kaç farklı doğal sayı yazılabilir?
A) 24 B) 26 C) 28 D) 30 E) 36

–04–20–40 –> 3.6 = 18
–12–24–52–> 3.4 = 12
18 + 12 = 30

20. 6 kız, 4 erkek öğrenci yan yana sıralanacaktır. Bu öğrenciler, başa ve sona birer kız öğrenci gelmesi ve erkek öğrencilerin birbirinden ayrılmaması koşuluyla kaç farklı biçimde sıralanabilirler?
A) 4! $ 5!  B) 4! $ 6!  C) 6! $ 5!  D) 6! $ 6!  E) 6 $ 6!

Cevabımız:

K1—EEEE—-K2
5!.4!.(6 2).2!
5!.4!.30 = 5! . 4! . 5. 6 = 5! . 6!

21. MENEMEN kelimesinin harfleri yer değiştirilerek elde edilen 7 harfli kelimelerin soldan sağa okunuşunun kaçında M harfinden hemen sonra E harfi gelir?
A) 30 B) 60 C) 90 D) 120 E) 150

N ME ME EN
N x x EN –> 5
5! / 2!.2! = 120 / 4 = 30

22. TAKATUKA kelimesindeki harflerin yerleri değiştirilerek T ile başlayan fakat U ile bitmeyen 8 harfli kaç farklı kelime yazılabilir?
A) 260 B) 360 C) 420 D) 440 E) 460

Cevabımız:

E_ _ _ _ _ _
E _ _ _ _ _ _ U
(7! / 3! . 2!) – (6! / 3! . 2!) = 6 . 6! / 3! . 2! = 360

23. 9 998 870 sayısındaki rakamların yerleri değiştirilerek birbirinden farklı, 7 basamaklı kaç çift sayı yazılabilir?
A) 160 B) 480 C) 540 D) 600 E) 660

Cevabımız:

_ _ _ _ _ _ 0 –> 6! / 3! . 2! = 60
9 9 9 8 8 7
_ _ _ _ _ _ 8 –> 6! / 3! . 5 / 6 = 100
9 9 9 8 7 0

100 + 60 = 160

 

 

 

 

 

 

 

24. Hediyelik eşya satan bir mağazada, alınan bir hediyeyi paketlemek için 3 farklı desende hediye paketi ve bu paketlere yapıştırılmak üzere 2 farklı renkte kurdele vardır. Bu mağazadan 2 farklı hediye alan bir müşteri, bu hediyeleri kaç farklı şekilde paketlettirip üzerlerine kurdele yapıştırtabilir?

 

Cevabımız:
A) 10  B) 12  C) 24  D) 36  E) 48

Bu mağazadan 2 farklı hediye alan bir müşteri, bu hediyeleri  3 * 2 * 2 = 12 farklı şekilde paketlettirip üzerlerine kurdele yapıştırtabilir.

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1 CEVAPLARI

1. 8 

2. 15

3. 3! 

4. 6 

5. 1.a, 2.b, 3.d, 4.e 

6. 1.d, 2.c, 3.a, 4.b 

7. 14 

8. 3 

9. 4! . 2! . 5! 

10. 36

11. 12 

12. 2 

13. A 

14. D

15. C

16. C 

17. E 

18. D 

19. D 

20. C 

21. A 

22. B 

23. A

24. D

 

 

 

 

DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir