KİMYA DERS KİTABI CEVAPLARI

10.SINIF KİMYA DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 86 CEVAPLARI

10.SINIF KİMYA DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 86 CEVAPLARI

 

Bu yazımızda 10.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 86 Soruları ve Cevapları  hazırladık.

 

10.Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2020

 

2020-2021 Kimya ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. Kimya ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra eksik ve hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

 

10.Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları Sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ve diğer sayfa cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

 

2020-2021 10.Sınıf  MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

10.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 86 Cevabı 2020

 

15. 10,8 gram Al yeterince oksijen ile tepkimeye girince kaç mol A^Og oluşur? (Al:27 g/mol)

Cevabımız : 0,2 mol dur.

 

 

 

 

16. 11,2 gram N2 ile 0,6 mol ^’den en çok kaç gram NH3 elde edilebilir? (H:1 g/mol, N:14 g/mol)

Cevabımız: 6,8 g elde edilir.

 

 

 

 

17. 0,4 mol Ag ile Mg karışımı yeterince HCl ile tepkimeye girince NKA 3,36 L H2 gazı oluşuyor.
Karışımda kaç gram Ag bulunur? [Mg:24, Ag: 108 g/mol (Ag metali HCl ile tepkimeye girmemektedir.)]

Cevabımız:: 27 gram Ag bulunur.

 

 

 

 

18. CH4 ve C2H4 gazları karışımının 2 molü tamamen yandığında 3,2 mol CO2 gazı oluştuğuna göre karışımdaki C2H4 kaç moldür?
(H:1 g/mol, C:12 g/mol)

Cevabımız: 1,2 mol dur.

 

 

 

 

 

19. CaCO3(k) → CaO(k) + CO2(g) tepkimesine
göre 50 gramlık saf olmayan CaCO3 açık bir kapta tamamen bozununca kütlesi 34,16 gram olmaktadır.
Buna göre CaCO3 örneği % kaç saflıktadır?
(Ca:40 g/mol, C:12 g/mol, O:16 g/mol)
A) 72  B) 44  C) 36   D) 28  E) 64

CevabımızA şıkkı 72 dir.

 

 

 

 

 

20. 2Cu(k) + 1/2O2(g) → Cu2O(k) tepkimesine
göre belli miktar Cu metali ile O2’nin tepkimeye girmesi sonucu Cu2O katısı elde ediliyor. Cu elementinin Cu2O bileşiğine dönüşmesi sırasında kütlesi 4 gram artıyor.
Başlangıçta Cu kütlesi kaç gramdır?
(Cu:64 g/mol, O:16 g/mol)
A) 44   B) 25   C) 80  D) 32   E) 68

Cevabımız: D şıkkı 32 dir.

 

 

 

 

 

21. 2O3(g) → 3O2(g) tepkimesine göre 25 litre
O3 gazının kısmen O2 gazına dönüşmesi sonucunda toplam gaz hacmi, aynı şartlarda 30 litre oluyor.
Buna göre O3 gazının % kaçı O2 gazına dönüşmüştür?
A) 10   B) 90   C) 40  D) 20  E) 60

CevabımızC şıkkı 40 dır.

 

 

 

 

 

22. N2(g) + 3H2(g) 2NH3(g) tepkimesine göre toplam hacimdeki azalma 4,8 litre olmaktadır.
Başlangıçta N2 ve H2’den eşit hacimde alındığına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğru olur?
I. Tepkimede 2,4 L N2 harcanır.
II. Tepkimede 7,2 L H2 harcanır.
III. Tepkimede 4,8 L NH3 oluşur.
A) Yalnız II  B) Yalnız III  C) I ve II  D) II ve III  E) I, II ve III

Cevabımız: E şıkkıdır.

 

 

 

 

 

23. XO2 + Y(OH)2 → YXO3 + H2O tepkimesinde 6,4 gram XO2 ile 7,4 gram Y(OH)2 artansız tepkimeye girmekte ve 12 gram YXO3 oluşmaktadır.
X ve Y’nin atom kütleleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? (O:16 g/mol)
A)6412
B)3240
C)1274
D)4032
E)1264

Cevabımız B şıkkıdır.

 

 

 

 

 

 

24. 2CO(g) + O2(g) → 2CO2(g) tepkimesi ile ilgili
I. Tepkime homojendir.
II. Tepkime süresince kaptaki atom sayısı azalır.
III. Eşit mollerde CO ve O2 alınırsa O2 gazının %50’si artar.
ifadelerden hangisi veya hangileri doğru olur?
A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) Yalnız III  D) I ve II  E) I ve III

Cevabımız: E şıkkıdır.

 

 

 

 

 

25. N2(g) +2O2(g) → 2NO2(g)
tepkimesine göre 20 litre N2 ve 30 litre O2’den en fazla kaç litre NO2 gazı elde edilir?
A) 40  B) 30  C) 25  D) 20  E) 15

Cevabımız B şıkkı 30 dur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir