KİMYA DERS KİTABI CEVAPLARI

10.SINIF KİMYA DERS KİTABI CEVAPLARI SDR DİKEY YAYINCILIK

10.SINIF KİMYA DERS KİTABI CEVAPLARI SDR DİKEY YAYINCILIK SAYFA 20-21 CEVAPLARI

Bu yazımızda 10.Sınıf SDR DİKEY Yayıncılık Kimya Ders Kitabı  Sayfa  20, 21 Soruları ve Cevapları  hazırladık.

10.Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları SDR DİKEY Yayıncılık 2020

2020-2021 Kimya ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. Kimya ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra eksik ve hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

10.Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları SDR DİKEY Yayıncılık  Sayfa 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151 ve diğer sayfa cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

2020-2021 10.Sınıf  SDR DİKEY Yayıncılık Ders Kitabı Cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

10.Sınıf SDR DİKEY Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 20-21 Cevapları

10.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 20-21 Cevabı 2020

 

Aşağıda verilen soruların yanıtlarını bulunuz.

1. 52 gram Fe2S3 bileşiği 24 gram S elementi içerdiğine göre kaç gram Fe elementi içerir?

CEVAP: 28 g Fe elementi içerir.

2. FeCl2 bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme oranı mFe / mCl = 4/5 tir. Buna göre 36 gram FeCl2 bileşiği
elde etmek için kaç gram Fe, kaç gram Cl elementi gerekir?

CEVAP: 16 gr Fe 20 gr Cl  gerekir.

 

3. SO3 bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme oranı ms / mo = 2 / 3 tür. Buna göre 20 gram S, 36 gram
O elementi alınarak en fazla kaç gram SO3 bileşiği elde edilir? Hangi elementten kaç gram artar?

CEVAP: 50 gr SO3, 6 gr O  artar.

 

4. Mg3N2 bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme oranı mmg / mN = 18/7 dir. Eşit kütlelerde Mg ve N
elementi alınarak 75 gram Mg3N2 bileşiği elde edildiğine göre başlangıçta alınan Mg ve N elementlerinin
kütleleri toplamı kaç gramdır?

108 gr olur.

 

5. Fe2O3 bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme oranı 7/3 tür. Buna göre Fe2O3 bileşiğindeki Fe elementinin kütlece yüzdesi kaçtır?

CEVAP: % 70 Fe olarak bulunur

 

6. Demir (Fe) ve oksijen (O) atomlarından oluşan iki bileşikten birincisinde 7 gram Fe, 3 gram O; ikincisinde 14 gram Fe, 4 gram O ile birleşmiştir. Bu bileşiklerde aynı miktar O ile birleşen Fe kütleleri arasındaki oran sırasıyla kaçtır?

CEVAP: 2/3   

 

7. Karbon (C) ve hidrojen (H) atomlarından oluşan iki bileşikten birincisi 12 gram C, 2 gram H; ikincisi 18
gram C, 4 g gram H elementi içeriyor. Birinci bileşiğin formülü C2H4 olduğuna göre ikinci bileşiğin formülü nedir?

 CEVAP: C3H8  formülü bu şekildedir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir