FİZİK DERS KİTABI CEVAPLARI

10.SINIF FİZİK DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 65-66 CEVAPLARI

10.SINIF FİZİK DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 65-66 CEVAPLARI

Bu yazımızda 10.Sınıf MEB Yayınları Fizik Ders Kitabı  sayfa 65-66 cevaplarını hazırladık.

 

10.Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2020

 

2020-2021 Fizik ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. Fizik ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra eksik ve hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

 

10.Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları Sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ve diğer sayfa cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

 

2020-2021 10.Sınıf  MEB Yayınları  Fizik Ders Kitabı Cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

 

10.Sınıf MEB Yayınları Fizik Ders Kitabı Sayfa 65-66 Cevapları

 

 

10.Sınıf Fizik Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 65 Cevabı 2020

 

26. Özdeş lamba ve iç direnci önemsiz üreteç ile oluşturulan Şekil-I’deki devrede lambalar ışık vermektedir. Devre Şekil-II’deki gibi düzenlenirse K, L ve M lambalarının parlaklıkları için ne söylenebilir?

Cevabımız: C şıkkıdır.

 

 

 

 

 

27. Aşağıdaki düzeneklerin hangisinde elektromıknatıs kullanılmaz?
A) Kapı zili
B) Kapı otomatiği
C) Hoparlör
D) Su ısıtıcıları
E) Hızlı tren (Maglev)

CevabımızD şıkkıdır. Su ısıtıcılarında elektromıknatıs kullanılmaz.

 

 

 

 

 

28. Özdeş lambalar ile kurulan bir elektrik devresi verilmiştir. Buna göre K, L ve M lambalarının parlaklıkları arasındaki ilişki nedir?
A) K = L = M    B) K > L = M     C) L > M > K     D) M > L > K              E) K > M > L

CevabımızE şıkkıdır.

 

 

 

 

 

 

29. İç direnci önemsiz 12 V’luk üreteç ve dirençler ile devre kurulmuştur. Buna göre 3 Ω’luk direncin gücü kaç W’tır?
A) 8   B) 12   C) 16   D) 20   E) 24

Cevabımız : B şıkkı 12 dir.

 

 

 

 

 

30. Özdeş lambalarla oluşturulan elektrik devresinde üretecin iç direnci önemsizdir.

S anahtarı kapatılırsa
I. K lambasının parlaklığı artar.
II. M lambasının parlaklığı artar.
III. L ve M lambalarının parlaklığı eşit olur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I   B) I ve II   C) II ve III   D) I ve III   E) I, II ve III

CevabımızD şıkkı I ve III tür.

 

 

 

 

 

 

10.Sınıf Fizik Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 66 Cevabı 2020

 

31. Özdeş mıknatıs ve dinamometreler kullanılarak oluşturulan sistem şekildeki gibi dengededir. Buna göre dinamometrelerin gösterdiği D1, D2 ve D3 değerleri arasındaki büyüklük ilişkisi hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) D1 = D2 = D3
B) D3 > D2 > D1
C) Di > D2 > D3
D) D3 > D1 = D2 E) D2 > D1 = D3

Cevabımız: B şıkkıdır.

 

 

 

 

 

32. Elektrik devreleri şekildeki gibi aynı cins maddeden yapılmış, boyları ve kesit alanları verilen iletken tellerle oluşturulmuştur. Özdeş pillerin iç dirençleri önemsiz olduğuna göre K, L ve M pillerinin tükenme süreleri tK, tL ve tM arasındaki ilişki nasıldır?
A) tK > ^L > tM   B) tK > tL= tM   C) tK = tL > tM   D) tL > tK > tM
E) tM > tL > tK

CevabımızB şıkkıdır.

 

 

 

 

 

 

33. Yatay bir zeminde bulunan pusula ibreleri yerin manyetik alanından etkilenerek şekildeki gibi yönelmektedir. Kesikli çizgilerle belirtilen alana kutupları gösterildiği biçimde bir çubuk mıknatıs yerleştirildiğinde K, L ve M pusulalarından hangileri saat ibresi yönünde döner?
A) Yalnız K  B) Yalnız L  C) K ve M  D) L ve M  E) K, L ve M

CevabımızC şıkkıdır.

 

 

 

 

 

34. Elektriksel olarak yüksüz olan K, L ve M cisimlerinden K ve L, Şekil-I’deki gibi birbirini çekerken K ve M, Şekil-II’deki gibi birbirini itiyor.
Buna göre
I. M cismi mıknatıstır.
II. K cismi mıknatıstır.
III. L cismi mıknatıstır.
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) Yalnız III  D) I ve II  E) II ve III

CevabımızD şıkkıdır.

 

 

 

 

 

 

35. Aşağıdakilerden hangisi elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerinden biri değildir?
A) Islak zeminde elektrikli cihazların çalıştırılması
B) Prizlere emniyet kapağı takılması
C) Sigortayı kapalı konuma getirmeden elektrikle ilgili hiçbir iş yapılmaması
D) Elektrikli ev aletlerini kullanırken kullanım kılavuzuna uyulması
E) Prizlere metal ya da benzeri maddeler sokulmaması

CevabımızA şıkkıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir