FİZİK DERS KİTABI CEVAPLARI

10.SINIF FİZİK DERS KİTABI ATA YAYINLARI SAYFA 72-73 CEVAPLARI

10.SINIF FİZİK DERS KİTABI ATA YAYINLARI SAYFA 72-73 CEVAPLARI

Bu yazımızda 10.Sınıf ATA Yayıncılık Fizik Ders Kitabı sayfa 72-73 cevaplarını hazırladık.

 

 

10.Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları ATA Yayıncılık 2020

 

2020-2021 Fizik ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. Fizik ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra eksik ve hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

 

 

10.Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları ATA Yayıncılık Sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ve diğer sayfa cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

 

2020-2021 10.Sınıf  ATA Yayıncılık Ders Kitabı Cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

 

10.Sınıf ATA Yayınları Fizik Ders Kitabı Sayfa 72-73 Cevapları

 

 

10.Sınıf ATA Yayınları Fizik Ders Kitabı Sayfa 72 Cevabı 2020

 

7. Dirençleri sırasıyla 2,4 ve 5Q olan R1, R2 ve R3 iletken telleri seri olarak bağlanmıştır. İletkenlerin üzerinden 2A’lik akım geçmesi için devrenin uçlarına kaç V’luk potansiyel fark uygulanmalıdır?
A) 5,5  B)11  C) 22  D)44  E)88

Cevabımız: C şıkkı 22 dir.

 

 

 

8. Şekildeki devre- deX veY noktaları arasındaki eşdeğer direnç kaç R’dir?

Cevabımız : C şıkkıdır.

 

 

 

 

 

 

9. Özdeş ampullerle oluşturulan şekildeki elektrik devrelerinde K, L ve M ampullerinin parlaklıkları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (Üreteçlerin iç dirençleri önemsenmemektedir.)
A) Parlaklıkları eşittir.
B) K en parlaktır.
C) M en parlaktır.
D) L en parlaktır.
E) K ve M’nin parlaklıkları eşittir ve L küçüktür.

Cevabımız: A şıkkı parlaklıkları eşittir.

 

 

 

 

 

10. X ve Y mıknatısları şekildeki gibi aralarındaki uzaklık d olacak şekilde konunca iplerde gerilme kuvveti oluşuyor.
Buna göre,
I. L veM kutupları zıt işaretlidir.
II. KveP kutupları aynı işaretlidir.
III. Aradaki d uzaklığı artarsa ip gerilmeleri artar.
yargılarından hangileri doğru olur?
A) Yalnız I  B) Yalnız II
C) I ve II    D) II ve III
E) I, II ve III

Cevabımız : A şıkkı Yalnız I dir.

 

 

 

 

 

11. I. Düz bir telden d kadar uzaktaki A noktasının manyetik alanı, ortama bağlıdır.
II. Dünya’nın manyetik kutupları ile coğrafi kutupları çakışıktır.
III. Maddelerin manyetik alan çizgilerini sıklaştırma veya seyrekleştirme özellikleri, manyetik geçirgenlik olarak tanımlanır.
Aşağıdaki yargılardan hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

Cevabımız : C şıkkı yalnız I ve III

 

 

 

 

12. Özdeş lambalar ve ideal ampermetrelerle şekildeki devre kuruluyor. Devrede hangi lambalar ışık verir?

A) Yalnız K
B) K ve L
C) K, L ve M
D) L ve M
E) M ve N

Cevabımız: A şıkkı Yalnız K dır.

 

 

 

 

 

10.Sınıf ATA Yayınları Fizik Ders Kitabı Sayfa 73 Cevabı 2020

 

13. Dirençlerinin büyüklüğü şekildeki gibi olan devre parçasında K-L noktaları arasındaki eşdeğer direnç kaç Ohm‘dur?
A)4   B)5   C)6  D)8  E)10

Cevabımız: A şıkkı 4 tür.

 

 

 

14. Dirençlerinin büyüklüğü şekildeki gibi olan devre parçasında X-Y noktaları arasındaki eşdeğer direnç kaç Ohm‘dur?
A)1  B)2  C)3  D) 4  E)5

Cevabımız: C şıkkı 3 tür.

 

 

 

 

 

15. K, L ve M iletkenlerinin uçlarına uygulanmış potansiyel farkının akıma bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. K ile L birbirine paralel, M bunlara seri bağlanıp uçları arasına 18 Volt gerilim uygulanırsa L’den geçen akım kaç amper olur?
A)1   B)2  C)3  D)4  E)5

Cevabımız: C şıkkı 3 tür.

 

 

 

 

16. Şekildeki devre parçasında ana koldan 15 amper akım geçmektedir. Buna göre voltmetre ve ampermetrede okunan değerler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Cevabımız: A şıkkında doğru verilmiştir.

 

 

 

17. İç direnci önemsiz üreteçle kurulan elektrik devresindeki ampermetre ve voltmetrede okunan değerler sırasıyla 5 amper ve 18 Volt’tur. Buna göre X direnci kaç Ohm olur?
A)2  B)3  C)4  D)6  E)8

Cevabımız: D şıkkı 6 dır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir