FİZİK DERS KİTABI CEVAPLARI

10.SINIF FİZİK DERS KİTABI ATA YAYINCILIK SAYFA 54-56 CEVAPLARI

10.SINIF FİZİK DERS KİTABI ATA YAYINCILIK SAYFA 54-56 CEVAPLARI

Bu yazımızda 10.Sınıf ATA Yayıncılık Fizik Ders Kitabı sayfa 54-56 cevaplarını hazırladık.

 

10.Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları ATA Yayıncılık 2020

 

2020-2021 Fizik ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. Fizik ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra eksik ve hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

 

 

10.Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları ATA Yayıncılık Sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ve diğer sayfa cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

 

2020-2021 10.Sınıf  ATA Yayıncılık Ders Kitabı Cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

 

10.Sınıf ATA Yayınları Fizik Ders Kitabı Sayfa 54-56 Cevapları

 

 

10.Sınıf ATA Yayınları Fizik Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı 2020

 

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyiniz. 

1. Aşağıdakilerden hangisi bir elektrik devresine elektrik enerjisi sağlamaz?
A) Pil  B) Akü  C) Jeneratör  D) Santral  E) Reosta

Cevabımız: Reosta elektrik enerjisi sağlamaz cevap E şıkkıdır.

 

 

 

 

2. Üreteçlerin seri ve paralel bağlanması ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Seri bağlı üreteçler devreye toplamları kadar enerji sağlar.
B) Ampulün daha parlak ışık vermesini sağlamak için üreteçler seri bağlanır.
C) Seri bağlama, üreteçlerin uzun ömürlü olmasını sağlar.
D) Paralel bağlama, özdeş üreteçlerle gerçekleştirilir.
E) Paralel bağlı üreteç sayısı arttıkça üreteçlerin her birinin devreye sağladığı akım azalır.

Cevabımız: C şıkkıdır. Seri bağlama uzun ömürlü değildir.

 

 

 

 

 

4. I. Sadece özdeş dirençler seri bağlanabilir.
II. Dirençlerin üzerinden aynı akım geçer.
III. Eşdeğer direnç, dirençlerin toplamına eşittir.
Dirençlerin seri bağlandığı devreler ile ilgili yukarıdaki özelliklerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I  B) Yalnız III  C) I ve II   D) I ve III  E) II ve III

Cevabımız: A şıkkı yanlıştır.

 

 

 

 

 

6. Elektriksel güç için aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Gücü fazla olan araçlar az enerji tüketir.
B) Bir aracın birim zamanda harcadığı enerjidir.
C) Akım ve potansiyel farkı ile ters orantılıdır.
D) Direnç ile doğru orantılıdır.
E) Akımın karesi ile ters orantılıdır.

Cevabımız: B şıkkıdır.

 

 

 

 

 

 

10.Sınıf ATA Yayınları Fizik Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı 2020

Mıknatısların etki gösterdiği bir alan var mıdır?

ARAÇ VE GEREÇLER
Çubuk mıknatıs Demir tozu Cam levha

Deney Basamakları
1. Bir arkadaşınız cam levhayı elinde tutarken siz de demir tozlarını cam levha üzerine serpiştiriniz. Bu işlemi yaparken demir tozlarının cam levhanın her tarafına eşit şekilde dağılmasına özen gösteriniz.
2. Arkadaşınız, üzerinde demir tozları bulunan cam levhayı elinde tutarken siz çubuk mıknatısın cam levhanın alt yüzeyine hafifçe temas etmesini sağlayınız.
3. Demir tozlarını gözlemleyiniz.
4. Demir tozları ve çubuk mıknatıs görünümünü defterinize çiziniz.

Sonuca Varalım
1. Çubuk mıknatıs cam levhaya temas ettiğinde demir tozlarının oluşturduğu şekli nasıl yorumlarsınız?
2. Çubuk mıknatıs yerine farklı şekilde bir mıknatıs kullansaydınız gözleminiz değişir miydi? Düşüncenizin nedenini açıklayınız.

 

Cevabımız: Bu soruya cevabı siz vermelisiniz,

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir