COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI

10.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI YILDIRIM YAYINLARI SAYFA 75-76 CEVAPLARI

10.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI YILDIRIM YAYINLARI SAYFA 75-76 CEVAPLARI

 

Bu yazımızda 10. Sınıf COĞRAFYA Ders Kitabı YILDIRIM Yayınları Sayfa 75-76 arası Soruları ve Cevapları  hazırladık.

 

10.Sınıf COĞRAFYA Ders Kitabı Cevapları YILDIRIM Yayınları 2022

 

2021-2022 Coğrafya ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. Coğrafya ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra eksik ve hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

 

10.Sınıf COĞRAYFA Ders Kitabı Cevapları YILDIRIM Yayıncılık Sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ve diğer sayfa cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

 

2021-2022 10.Sınıf YILDIRIM Yayınları COĞRAYFA Ders Kitabı Cevapları Sayfa 75-76

 

 

 

 

10.Sınıf  Coğrafya Ders Kitabı YILDIRIM Yayınları Sayfa 75 Cevabı 

 

A. Aşağıdaki soruları haritaya göre cevaplayınız.

1. I numaralı yerde horst ve grabenlere, II numaralı yerde ise antiklinal ve senklinallere rastlanmasının nedeni nedir?

Cevabımız: I numaralı yerde horst ve grabenlere Ege kıyılarına dik uzanan dağlarımız, kırılmalar sonucunda oluşmuştur.

II numaralı yerde ise antiklinal ve senklinallere ise Alp – Himalaya Dağları orojenezi sonucu oluşmuştur.

 

 

 

 

 

2. III ve IV numaralı yerlerde bazalt, andezit ve tüf gibi kayaçların yaygın olmasının nedeni nedir?

Cevabımız:: III ve IV numaralı yerlerde bazalt, andezit ve tüf gibi kayaçların yaygın olmasının sebebi bu yerlerdeki volkanik dağların ve tepelerin oluşturduğu volkan konilerin lavların üst üste birikmesi ve soğumasıdır.

 

 

 

 

 

 

3. V numaralı yerde falezlerin I numaralı yerden daha çok görülmesinin nedeni nedir?

Cevabımız:: Nedeni V numaralı yerde dağlar kıyıya paralel, I numaralı yerde ise dağlar kıyıya dik uzanır. Bu olay falez oluşumunu doğrudan etkiler.

 

 

 

 

 

4. III numaralı yerde kırgıbayır ve peribacalarının oluşmasında etkili olan etmenler nelerdir?

Cevabımız:: III numaralı yerde kırgıbayır ve peribacalarının oluşmasında etkili olan etmenler tabakaların yüzeysel sular tarafından ve volkanik tüflerin selinti sular tarafından aşındırılmasıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Karstik şekiller daha çok nerelerde bulunur?

Cevabımız:: Karstik şekiller kalker, jips, dolomit, tebeşir ve kaya tuzu gibi suda kolay çözünen kayaçların yaygın olduğu yerlerde bulunur.

 

 

 

 

 

 

 

2. Dev kazanlarına nerelerde rastlanır?

Cevabımız:: Dev kazanlarına akarsuların çağlayan ve çavlan oluşturduğu yerlerde rastlanır.

 

 

 

 

 

3. Akarsular hangi tür arazilerde menderesler oluşturur?

Cevabımız: Akarsular, eğimin az olduğu yerlerde menderesler oluşturur.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Türkiye’de kırgıbayırlar daha çok nerelerde bulunur?

Cevabımız:: Türkiye’de kırgıbayırlar daha çok Nevşehir, Mut (Mersin) ve Güneydoğu Anadolu’da bulunur.

 

 

 

 

 

 

 

5. Türkiye’de jips üzerinde oluşan karstik şekillere daha çok nerelerde rastlanır?

Cevabımız: Türkiye’de jips üzerinde oluşan karstik şekillere daha çok Sivas çevresinde rastlanır.

 

 

 

 

 

 

 

6. Lagün nasıl oluşur?

Cevabımız: Lagün, kıyı oklarının koyların veya körfezlerin önünü kapatmasıyla oluşur.

 

 

 

 

 

 

 

C. Aşağıdaki ifadeleri uygun kavramlarla tamamlayınız.

Cevabımız:

 1. son 2. lapyalardır 3. karstik 4. fazladır 5. Ege 6. kıyı ovaları

1. Peneplen, akarsu aşındırmasının son evresinde görülür.
2. Karstik şekillerin en küçüğü lapyalardır.
3. Cennet ve Cehennem Obrukları karstik şekillerdendir.
4. Skyer kıyılarda girinti ve çıkıntı fazladır.
5. Ülkemizdeki başlıca kırık dağlar Ege kıyılarında bulunmaktadır.
6. Ülkemizdeki ovalar kıyı ovaları ve iç kesimdeki ovalar olmak üzere iki grupta incelenir.

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Sınıf  Coğrafya Ders Kitabı YILDIRIM Yayınları Sayfa 76 Cevabı

 

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Türkiye kıyılarında deltaların oluşması kıyılarımızda;
I. güçlü akıntıların olmadığı,
II. bazı kıyılarda derinliğin az olduğu,
III. akarsu erozyonunun çok olduğu görüşlerinden hangilerini kanıtlar?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

Cevabımız: E şıkkı

 

 

 

 

 

 

 

2. Akarsuların kertik vadiler oluşturduğu bir yer için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Engebe azdır.
B) Erozyon şiddetlidir.
C) Tarıma elverişlidir.
D) Yerleşmeye elverişlidir.
E) Eğim azdır.

Cevabımız: B şıkkı

 

 

 

 

 

 

3. I. Obruk
II. Polye
III. Uvala
Yukarıdaki yer şekillerinden hangilerinin tabanı kuru ise tarımsal üretime elverişlidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

Cevabımız: E şıkkı

 

 

 

 

 

 

 

4. Haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangisinde karstik şekillere daha yaygın olarak rastlanır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

Cevabımız: D şıkkı

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Türkiye’deki yer şekilleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Seyhan, Ceyhan, Kızılırmak ve Yeşilırmak nehirleri delta ovaları oluşturmuştur.
B) Batı Karadeniz’de fiyort tipi kıyılar görülür.
C) Yeryüzündeki haliçlerin en tipik örneğine İstanbul’da rastlanır.
D) Hörgüç kayalara ve sirk çanaklarına daha çok Ege kıyılarında rastlanır.
E) Doğu Karadeniz’de ria tipi kıyılar yaygındır.

Cevabımız: A şıkkı

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Her mevsim yağış alan bir yörede;
I. tabanlı vadi,
II. devkazanı,
III. mantar kaya
yer şekillerinden hangilerine rastlanması beklenmez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

Cevabımız: C şıkkı

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangisinde akarsuların oluşturduğu şekiller daha yaygındır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

Cevabımız: A şıkkı

 

 

 

 

 

 

8. Girintili ve çıkıntılı kıyılar doğal liman özelliği göstermektedir. Buna göre aşağıdaki kıyı tiplerinden hangisinde doğal limanın daha az olması beklenir?
A) Boyuna
B) Dalmaçya
C) Enine
D) Fiyort
E) Ria

 

 

 

 

 

 

DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir