COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI

10.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 97-101 CEVAPLARI

10.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 97-101 CEVAPLARI

Bu yazımızda 10. Sınıf COĞRAFYA Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 97-101 Soruları ve Cevapları  hazırladık.

 

10.Sınıf COĞRAFYA Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2020

 

2020-2021 Coğrafya ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. Coğrafya ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra eksik ve hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

 

10.Sınıf COĞRAYFA Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık Sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ve diğer sayfa cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

 

2020-2021 10.Sınıf  MEB Yayınları COĞRAYFA Ders Kitabı Cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

 

10.Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 97-101 Cevapları

 

 

10.Sınıf  Coğrafya Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa  97 Cevabı 2020

 

1. Yeryüzündeki suların yaklaşık %97,5 tuzlu sudur.

2. Karalar üzerindeki çukur alanlarda birikmiş ve genellikle denize bağlantısı olmayan durgun su kütlelerine göl denir.

3. Karstik arazilerde yer alan obruk ve polye gibi erime çukurlarında suların birikmesi sonucu karstik göller oluşur.

4. Vadi, tektonik çukur veya koy gibi çanakların önlerinin doğal setlerle kapanması sonucu set gölleri oluşur.

5. İnsanlar tarafından içme ve kullanma suyu temini, elektrik üretimi, tarımda sulama gibi ihtiyaçların karşılanması için akarsu yatakları üzerine yapılan setlerin gerisinde suların birikmesiyle baraj gölleri oluşur.

6. Akarsuyun yan kolları ile birlikte sularını topladığı alana akarsu havzası denir.

7. Akarsu yatağının herhangi bir kesitinden bir saniyede geçen su miktarına debi denir.

8. Yeryüzünden sızan suların yer altına doğru hareket ederken geçirimsiz bir tabaka üzerinde birikmesiyle yer altı suları oluşur.

9. Türkiye’de balıkçılık faaliyetleri en çok Karadeniz’ de yapılmaktadır.

10. Eymir ve Mogan gölleri alüvyal set gölü olmaları yönünden ortak bir özelliğe sahiptir.

11. Asya, Afrika ve Okyanusya kıtaları arasında Hint Okyanusu yer alır.

12. Beyşehir ve Ulubat göllerinin gideğeni olduğu için suları tatlı su özelliğindedir.

13. Keban, Karakaya ve Atatürk baraj gölleri Fırat Nehri üzerinde yer alır.

14 Kura ve Aras nehirlerinin döküldüğü Hazar Gölü kapalı havza olma özelliğine sahiptir.

15. Türkiye’de kar ve buz erimeleri ile beslenen akarsuların akım miktarı ilkbahar mevsiminde artar.

16. Türkiye ve Yunanistan arasındaki kara sınırını Meriç Nehri belirler.

17. Türkiye’de su kaynaklarının büyük bölümü tarımsal sulamada kullanılmaktadır.

18. Ayvalık ve Çamaltı tuzlaları Ege Denizi kıyısında yer alır.

19. İzlanda, ABD ve Japonya gibi aktif volkanların bulunduğu ülkelerde gayzer kaynakları oldukça yaygındır.

20. İki geçirimsiz tabaka arasında bulunan yer altı sularının genellikle insan müdahalesi sonucu yeryüzüne çıkması ile artezyen kaynakları oluşur.

Cevaplarımız: Boş yerlere yazıldı.

 

 

 

B) Aşağıdaki tabloda harflendirilmiş şekilde verilen göllerle bu göllere ait oluşum şekillerini eşleştiriniz.

Cevabımız: Çamiçi Gölü-Alüvyal set, Aynalı Göl (Uludağ) – Buzul, Baykal gölü-Tektonik, Nazik Gölü-Volkanik set, Keban-Yapay set gölü, İşkodra Gölü-Karstik, Büyük Çekmece Gölü-Kıyı set, Sera Gölü-Heyelan set, Crater Gölü-Volkanik, Van Gölü-Karma yapılı göl

 

  • Çamiçi Gölü (Alüvyal set)
  • Aynalı Göl (Uludağ) 
  • Baykal Gölü (Tektonik)
  • Nazik Gölü (Volkanik set)
  • Keban (Yapay set gölü)
  • İşkodra Gölü (Karstik)
  • Büyükçekmece Gölü (Kıyı set)
  • Sera Gölü (Heyelan set)
  • Crater Gölü (Volkanik) 
  • Van Gölü (Karma yapılı göl)

 

 

 

 

 

10.Sınıf  Coğrafya Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa  98 Cevabı 2020

 

Yukarıdaki tabloda özellikleri verilen göllerle ilgili olarak 22, 23, 24 ve 25. soruları ön bilgilerinizden de yararlanarak cevaplayınız.

22. Yüz ölçümleri daha çok mevsimsel olarak değişen gölleri ve bu değişimin nedenlerini yazınız.

Cevabımız: Acıgöl ve Tuz Gölü, nedeni ise derinlikleri azdır.

 

 

 

23. Su sıcaklığındaki değişimin daha yavaş olduğu gölleri nedeniyle birlikte belirtiniz.

Cevabımız: Derinliği fazla olan göl yani Balık Gölüdür.

 

 

 

24. Bulunduğu alanda deprem riskinin daha fazla olduğu gölleri nedeniyle birlikte belirtiniz.

Cevabımız: Tektonik göllerin fazla olduğu yerlerde deprem riski fazladır. Örnek olarak Acıgöl ve Tuz Gölü

 

 

 

25. Hangi gölün bulunduğu alanda bazalt, andezit ve granit gibi kayaçlara daha çok rastlanır? Nedenini açıklayınız.

Cevabımız: Balık ve Çıldır gölleridir. Çünkü bu göllerin bulunduğu alanlar volkanik kökenlidir.

 

 

 

 

26 ve 27. soruları yukarıda yer alan grafiklerden yararlanarak cevaplayınız.

26. Hangi akarsu yağmur suları ile daha çok beslenmektedir? Nedenini açıklayınız.

Cevabımız: A akarsuyudur. Çünkü yağış rejimi ve akarsu rejimi paraleldir.

 

 

 

 

27. Hangi akarsuyun akımı iklimle daha az ilişkilidir? Nedenini açıklayınız.

Cevabımız: B akarsuyu çünkü yağış miktarının az olduğu dönemlerde de akım miktarında pek azalma olmamıştır.

 

 

 

 

 

10.Sınıf  Coğrafya Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa  99 Cevabı 2020

 

Aşağıda yer alan 28, 29 ve 30. soruları yukarıdaki görsellerden yararlanarak cevaplayınız.

28. Yukarıda yer alan görsellerden hareketle Türkiye’deki su kaynaklarından hangi ekonomik faaliyetlerde yararlanıldığını aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.

Cevabımız:

I. ulaşım,

II. turizm,

III. tuz elde etme,

IV. Balıkçılık

 

 

 

 

29. Görsellerdeki ekonomik faaliyetlerin Türkiye’de en çok hangi su kaynaklarında yapıldığını aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.

Cevabımız: 

I. denizler,

II. denizler ve kısmen göller,

III. göller ve denizler,

IV. denizler, tatlı su gölleri ve akarsular en çok buralarda yapılır.

 

 

 

 

30. I numaralı görselde yapılan faaliyetin Türkiye açısından nasıl bir öneme sahip olduğunu açıklayınız.

Cevabımız:  I nolu görselde yapılan ekonomik faaliyet deniz ulaşımıdır. Boğazlarda yapılan deniz yolu ulaşımı ülkemiz için stratejik önem taşıma.

 

 

 

 

 

10.Sınıf  Coğrafya Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa  100 Cevabı 2020

Cevap anahtarları:

31. Cevap: B
32. Cevap: E
33. Cevap: C
34. Cevap: A
35. Cevap: E
36. Cevap: A
37. Cevap: A
38. Cevap: C
39. Cevap: E

10.Sınıf  Coğrafya Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa  101 Cevabı 2020

 

40. Cevap:  C
41. Cevap: D
42. Cevap: A
43. Cevap: D
44. Cevap: D
                                       

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir