COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI

10.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 259-261 CEVAPLARI

10.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 259-261 CEVAPLARI

Bu yazımızda 10. Sınıf COĞRAFYA Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 259-261 arası Soruları ve Cevapları  hazırladık.

 

10.Sınıf COĞRAFYA Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2022

 

2021-2022 Coğrafya ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. Coğrafya ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra eksik ve hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

 

10.Sınıf COĞRAYFA Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık Sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ve diğer sayfa cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

 

2021-2022 10.Sınıf  MEB Yayınları COĞRAYFA Ders Kitabı Cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

 

10.Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 259-260-261 Cevapları

 

 

10.Sınıf  Coğrafya Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 259 Cevabı 

 

A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcük veya sözcükleri yazınız.

Cevabımız:

1. Nükleer santral kazaları beşerî-teknolojik afetler içerisinde yer almaktadır.

2. Deprem olayının yapılar ve insanlar üzerindeki etkisine depremin şiddeti denir.

3. Türkiye Akdeniz Havzası Volkanik Kuşağı’nda yer almaktadır.

4. Sellerin akarsu yatağının dışına çıkarak tarım alanlarına ve yerleşim yerlerine zarar vermesine taşkın denir.

5. Sıcak ve nemli hava ile soğuk havanın şiddetli bir şekilde yer değiştirmesi sırasında oluşan dönen rüzgârlara hortum denir.

6. Türkiye’de orman yangınlarının büyük bir kısmı, kuraklığa bağlı olarak yaz mevsiminde görülmektedir.

7. Afet oluşumuna neden olan fırtına, kasırga ve hortum gibi rüzgârlar daha çok tropikal kuşakta oluşmaktadır.

8. Afet öncesinde, afet esnasında ve afet sonrasında yapılması gereken topyekûn mücadeleye afet yönetimi denir.

9. Afetlerden korunma yollarından biri de erken uyarı sistemleri kurmaktır.

10. Doğal afetler ülkelerin gelişmişlik düzeylerine bağlı olarak farklı sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir.

 

 

 Aşağıda harflendirilerek verilen beşerî faaliyetlerle bu faaliyetlerin ilişkili olduğu afetleri eşleştiriniz.

Çığ, Deprem,  Erozyon, Kütle hareketleri,  Orman yangınları, Sel ve taşkınlar, Volkanizma

Cevabımız:

  • Yerleşmelerin ova tabanı gibi zemini zayıf arazilere kurulması (DEPREM)

 

  • Yamaç dengesinin yol yapım çalışmalarıyla bozulması (KÜTLE HAREKETLERİ)

 

  • Eğimli ve karlı dağ yamaçlarında taşıtların titreşime neden olması (ÇIĞ)

 

  • Aktif volkanik dağların yamaçlarına yerleşilmesi (VOLKANİZMA)

 

  • Akarsu yatağının yerleşmeye açılması (SEL ve TAŞKIN)

 

  • Eğimli arazilerde bitki örtüsünün tahrip edilmesi (EROZYON)

 

  • Orman alanlarında piknik ateşinin tamamen söndürülmemesi (ORMAN YANGINLARI)

Yukarıdaki tabloda Türkiye’de su ve rüzgâr erozyonunun dereceleri ile ülke yüz ölçümüne oranları gösterilmiştir. Ön bilgilerinizin yanı sıra tabloda verilenlerden de yararlanarak 12 ve 13. soruları cevaplayınız.

 

12. Türkiye topraklarında su erozyonu görülen alanların rüzgâr erozyonu görülen alanlardan daha fazla olmasının nedenleri nelerdir? Açıklayınız.

Cevabımız:

Rüzgâr erozyonu kurak iklim bölgelerinde etkilidir. Ülkemizde görülen iklimlerin yarı nemli ve yarı kurak özellikte olması su erozyonunun rüzgâr erozyonuna göre daha etkili olmasına neden olmuştur. Ayrıca ülkemizin engebeli ve bitki örtüsünün bazı alanlarda tahrip edilmiş olması su erozyonunun şiddetinin artmasına neden olmaktadır.

 

 

 

 

 

10.Sınıf  Coğrafya Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 260 Cevabı 

13. Türkiye yüz ölçümünün %85’inden fazlası erozyon riski altındadır. Bu alanlarda erozyona karşı alınabilecek önlemler nelerdir? Açıklayınız.

Cevabımız:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DİĞER SAYFA CEVAPLARI BURADADIR…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir