COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI

10.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 180-189 CEVAPLARI

10.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 180-189 CEVAPLARI

 

Bu yazımızda 10. Sınıf COĞRAFYA Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 180-189 arası Soruları ve Cevapları  hazırladık.

 

10.Sınıf COĞRAFYA Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2020

 

2020-2021 Coğrafya ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. Coğrafya ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra eksik ve hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

 

10.Sınıf COĞRAYFA Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık Sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ve diğer sayfa cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

 

2020-2021 10.Sınıf  MEB Yayınları COĞRAYFA Ders Kitabı Cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

 

10.Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 180-189 Cevapları

 

 

10.Sınıf  Coğrafya Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa  181 Cevabı 2020

 

1. Yaşadığınız yerin nüfusuna dair son yıllarda meydana gelen değişimlerle ilgili neler söyleyebilirsiniz?

Cevabımız: Bu soruyu siz cevaplamılısınız.

 

 

 

 

 

 

2. Türkiye nüfusunun ülke ve toplum bazında sahip olduğu avantaj ve dezavantajlar nelerdir?

Cevabımız: Türkiye’nin yıllar içinde artan nüfusu bulunmaktadır.  Türkiye’de genç ve etkin bir nüfus bulunmaktadır. Bir ülkenin genç nüfusa sahip olması ülke ve toplum bazında avantajlar da oluşturmaktadır. Üretimin artması, istihdam sorununun olmaması, üretken ve nitelikli nüfusun var olması söz konusu olmaktadır. Genç nüfusa sahip olmanın dezavantajları ise eğitim sorunlarının yaşanması, istihdam sorunlarının yaşanması ve ekonomi sorunlarının yaşanması anlamına gelmektedir. Bu bakımdan nüfus politikaları belirlenir.

 

 

 

 

 

 

 

10.Sınıf  Coğrafya Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa  182 Cevabı 2020

 

“Nüfusun kendini yenilemesi” ifadesinin ne anlama geldiğini ve bunun ülkeler için nasıl bir öneme sahip olduğunu araştırarak elde ettiğiniz sonuçları sınıfta paylaşınız.

Cevabımız: Toplam doğurganlık hızı, bir kadının yaşam boyunca dünyaya getirdiği çocuk sayısıdır. Buradaki artış nüfusun kendini yenilemesidir.

 

 

 

 

 

10.Sınıf  Coğrafya Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa  183 Cevabı 2020

 

Yukarıdaki grafikte Türkiye’nin belirtilen yıllara ait nüfus artış hızları verilmiştir (TÜİK). Bu grafiğe göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Nüfus artış hızının en düşük olduğu sayım yılı hangisidir? Neden?

Cevabımız: 1945 tir. Çünkü bu yıllarda 2.Dünya savaşı vardı.

 

 

 

 

 Nüfus artış hızının en yüksek olduğu sayım yılı hangisidir? Neden?

Cevabımız: 1960 tır. Çünkü nüfus artışı destekleme politikası uygulanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye’de nüfus artış hızının azalma veya artma durumu ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?

Cevabımız: Dalgalı bir nüfus artış hızı vardır. 1985 yılından sonra ise belli bir düşüşe geçmiştir. Geçmişten günümüze gelinince nüfus artış hızı düşmüştür.

 

 

 

 

 

 

Aşağıdaki tabloda nüfus artışına bağlı olarak ortaya çıkan bazı olumlu ve olumsuz sonuçlar numaralandırılarak verilmiştir. İlgili numaraları doğru olacak şekilde aşağıda verilen noktalı yerlere yazınız.

Cevabımız:

a) Nüfus artışının olumlu sonuçları:

 • İhtiyacın daha fazla olmasıyla birlikte üretim artar.
 • Ülkede insan sayısının artmasıyla birlikte daha fazla vergi toplanır.
 • Nüfus artışının yaşanması yeni endüstriyel alanların oluşmasını sağlar.
 • İhracattaki rekabet nüfus artışıyla kolaylaşır.
 • Mal ve hizmetlere olan rağbet artar.
 • Ülkenin askeri gücüne katkıda bulunur.
 • Üretimdeki maliyet azalmaya başlar.
 • Askeri savunma alanında kısa sürede güçlü ordular kurulur.
 • Ülke nüfusu dinamik bir yapı kazanır.

 

b) Nüfus artışının olumsuz sonuçları:

 •  Kişi başına düşen milli gelirde azalma meydana gelir.
 •  İnsan sayısının artması, bölgede iş bulma imkanını zorlaştırır.
 •  Nüfus artışının yaşanması, tüketimin artmasını etkiler.
 •  İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılaması daha zor hale gelir.
 • Ülkedeki kalkınma hızı düşüşe geçer.
 • İnsanların bilinçsizce hareket etme olasılığı artacağı için çevre kirliliği yaşanmaya başlar.
 • Ülke genelinde tasarruf azalmaya başlar.
 • Nüfus artışının başlanması insanların göç etmesine neden olur.
 • Belediye hizmetlerinde aksamalar meydana gelir.
 • Ülkede ihtiyaç daha fazla olacağından ihracat azalmaya başlar.
 • Nüfusa bağlı yatırımlar artmaya başlar.
 • Nüfus sayısının artması konut sıkıntısını doğurur ve gecekonduların sayısı artmaya başlar.
 • Tarım arazileri amacının dışında kullanılmaya başlanır.
 • Eğitim ve sağlık hizmetlerinde aksamalar meydana gelmeye başlar.
 •  Nüfus artışının yaşanması hava kirliliğinin oluşmasına neden olur.
 •  Çarpık kentleşme sorunları başlar.

 

 

 

 

 

 

10.Sınıf  Coğrafya Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa  186 Cevabı 2020

 

Yukarıda numaralarla gösterilen alanların hangileri seyrek nüfusludur?

Cevabımız: Hakkari, Trabzon-Rize, Erzurum-Kars seyrek nüfuslu yerlerdir.

 

 

 

 

Haritadaki numaralı yerlerden hangileri, elverişli iklim koşullarına sahip olmasına rağmen yeryüzü şekillerinden dolayı seyrek nüfusludur?

Cevabımız: Trabzon-Rize

 

 

 

 

 

Yukarıda numaralarla gösterilen taralı alanlardan hangileri sık nüfusludur?

Cevabımız: İstanbul, Ankara, Bursa-Bilecik

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Sınıf  Coğrafya Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa  187 Cevabı 2020

 

Bu piramit, daha önce öğrendiğiniz nüfus piramitlerinden hangisiyle benzerlik göstermektedir?

Cevabımız: Yaş piramidine benzemektedir.

 

 

 

 

 

Verilen nüfus miktarlarına göre erkek veya kadın nüfusundan hangisi daha fazladır?

Cevabımız: Erkek nüfusu fazladır.

 

 

 

 

 

 Bu piramitten yararlanarak kilometrekareye düşen kişi sayısı belirlenebilir mi? Açıklayınız.

Cevabımız: Evet belirlenebilir. Ülkenin yüz ölçümü toplam nüfus sayısına bölünerek bulunabilir.

 

 

 

 

 

Tablodan hareketle kırsal ya da şehirsel nüfus belirlenebilir mi? Açıklayınız.

Cevabımız: Hayır belirlenemez. Tabloda gerekli veriler verilmemiştir.

 

 

 

 

 

 

10.Sınıf  Coğrafya Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa  188 Cevabı 2020

 

Yukarıdaki parçada olduğu gibi bu tür kongrelerin yapılma amaçları nelerdir? Açıklayınız.

Cevabımız: Toplumsal adaleti ve cinsiyet eşitliğini sağlamaktır.

 

 

 

 

Toplumsal cinsiyet adaleti ve eşitliğinin sağlanabilmesi adına neler yapılabilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevabımız: Kadınlara sosyal hayatta daha çok yer vererek, pozitif ayrımcılık uygulayarak, toplumun eğitim seviyesini arttırarak toplumsal cinsiyet adaleti ve eşitlik sağlanmasına katkıda bulunulabilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir