COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI

10.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 161-176 CEVAPLARI

10.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 161-176 CEVAPLARI

Bu yazımızda 10. Sınıf COĞRAFYA Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 161-176 arası Soruları ve Cevapları  hazırladık.

 

10.Sınıf COĞRAFYA Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 

 

2021-2022 Coğrafya ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. Coğrafya ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra eksik ve hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

 

10.Sınıf COĞRAYFA Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık Sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ve diğer sayfa cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

 

2021-2022 10.Sınıf  MEB Yayınları COĞRAYFA Ders Kitabı Cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 

10.Sınıf  Coğrafya Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa  161 Cevabı 

 

1. Nüfusun toplum hayatındaki önemine dair neler söyleyebilirsiniz? Düşüncelerinizi açıklayınız.

Cevabımız: Bir ülkede yaşayan nüfusun miktarı, yaş grupları, çalışan nüfusun oranı ve bunun sektörlere dağılımı gibi özellikler o ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında fikir verir. Nüfus, az gelişmiş ve gelişmiş ülkeler açısından farklı önem taşır. Gelişmekte olan ülkelerin birçoğu aşırı nüfus artışı nedeniyle beslenme, açlık, istihdam, eğitim, sağlık, ulaşım ve diğer sosyal hizmetlerin yetersizliği gibi sorunlarla uğraşmaktadır.

 

 

 

 

 

 

2. Bir ülke nüfusunun özellikleri hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olunmaması o ülke açısından hangi dezavantajlara neden olur? Düşüncelerinizi açıklayınız.

CevabımızBir ülke nüfusunun özellikleri hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmak istiyorsa nüfus sayımı, nitelikli nüfus veri tabanı oluşturmak zorundadır. Bunları yapamayan ülkelerde bilgi sahibi olunmakta güçlük çekildiği için bazı sorunların ve dezavantajlar yaşanmaktadır. Bunlar, ülkenin geri kalması, doğal kaynakların tükenmesi, istihdamın yapılamaması, eğitim faaliyetlerinin durması anlamına gelmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

10.Sınıf  Coğrafya Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa  163 Cevabı 

 

Tabloda verilen doğal nüfus artışlarına göre hangi ülkelerin nüfusları azalmaktadır?

Cevabımız: Japonya ve İtalya nüfusu azalmaktadır.

 

 

 

 

 

Liberya ve Honduras’taki ölüm oranının İtalya ve Japonya’ya göre daha az olması nasıl açıklanabilir?

Cevabımız: Ülkenin sosyo ekonomik düzeyi, sağlık sistemi ve iç savaşlardan kaynaklanır.

 

 

 

 

 

 

Tablodaki veriler göz önünde bulundurulduğunda hangi ülkenin diğerlerine göre daha gelişmiş olduğu söylenebilir?

Cevabımız: Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı düşük olduğu için Japonya ve İtalya diyebiliriz.

 

 

 

 

 

 

10.Sınıf  Coğrafya Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa  165 Cevabı 

 

Aşağıdaki tabloda gelişmişlik seviyeleri farklı olan Somali ve Almanya’ya dair bazı özellikler verilmiştir. Bu özelliklerin hangi ülkeye ait olduğunu karşısındaki kutucuklara (X) işareti koyarak belirtiniz.

Cevabımız:

Somali – Almanya

Beslenme koşullarının iyi olması : Almanya
Yaşam standartlarının düşük olması : Somali
Kişi başına düşen millî gelirin yüksek olması : Almanya
Teknolojiyi daha aktif kullanması : Almanya
Eğitim seviyesinin düşük olması : Somali
Genç nüfus oranının fazla olması : Somali
Sağlık imkânlarının gelişmemiş olması : Somali
Yaşlı nüfus oranının yüksek olması : Almanya
Bebek ölüm oranlarının yüksek olması : Somali
Aktif nüfusun daha çok hizmet sektöründe çalışması : Somali
Ortalama yaşam süresinin kısa olması : Somali

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Sınıf  Coğrafya Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa  166 Cevabı

 

Tablodaki verilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
• Dünya nüfusunun MÖ 10 000 yılından günümüze kadar izlediği seyir hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Cevabımız: Dünya nüfusu tarihsel süreç boyunca sürekli artmıştır. Savaşların azalması, ekonominin gelişmesi ve sağlık sitemindeki ilerlemelerden dolayı 1950’den sonra nüfus artış hızı daha da artmıştır.

 

 

 

 

 

• Geçmişten günümüze doğru dünya nüfusunun ,ikiye katlanma süresinin genel olarak azalmasının sebepleri neler olabilir?

Cevabımız: Nüfuz artış hızının yükselmesinden kaynaklanmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

• Ortalama yaşam süresi, 1850 yılında yaklaşık 35 yıl iken 2015 yılında 72 yıla çıkmıştır. Bu artışın nedenlerine dair neler söyleyebilirsiniz?

Cevabımız: Gelişen teknoloji ve bilim sayesinde hastalıklarla daha iyi mücadele başladı. Bu da ölümleri azaltıp, insan ömrünü uzatmaya başladı. Ölümlerin azalması yanında doğumlar aynen devam edince hızlı bir nüfus artışı doğal sonuç olarak ortaya çıktı.

 

 

 

 

 

 

• Dünya nüfusunda ani artışların olduğu dönemleri belirleyerek bu artışlarda etkili olan faktörler hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Cevabımız:

I. Sıçrama: Günümüzden 2 milyon yıl önce insanların alet yapmayı keşfetmesiyle, yaptıkları alet aletlerle yabani hayvanlarla mücadele etmeyi, onları daha iyi avlayarak daha iyi beslenmeye başlaması ile çoğalma içine girmişlerdir.
II: Sıçrama: İnsanoğlu yaklaşık 10.000 yıl önce yerleşik hayata geçişle yapmıştır. Bu dönemde insanlar tarım toplumuna geçişle birlikte, toprağı ekip biçmeyi, çeşitli ürünler yetiştirmeyi ve bunları stok yaparak kış dönemlerinde de rahat ve bol beslenmeyi, ayrıca hayvanları evcilleştirerek onların ürünlerinden faydalanmayı öğrenmiş ve daha fazla insanın beslenmesine yetecek bir ortama kavuşmuşlardır.
Not: Bu dönemlerde insanların sık yaşadığı ve yoğunlaştığı alanlar oluşmuştur. Ancak bu yoğun alanlar fazla yer tutmuyordu. Sanayi inkılâbına kadar bu küçük alanların dışında dünyanın büyük kısmı nüfus yönünden boş bir yapıda bulunuyordu.
III. Sıçrama: Dünya nüfus değişiminde III. sıçrama sanayi inkılâbı sonrasında gerçekleşti. Bu dönemde kurulan sanayiler, işlenen kaynakların artması, üretimin artması, beslenme ve barınma gibi ihtiyaçların bollaşması ve ucuzlaması yanında ülke ekonomileri ve gelişti, İnsanların alım güçleri arttı, gelişen teknoloji ile doğal şartlarla daha iyi mücadele edilmeye başlandı.

10.Sınıf  Coğrafya Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa  172 Cevabı

1, 2, 3 ve 7 numara ile gösterilen yerlerde nüfusun yoğun olmasının nedenlerini yazınız.

CevabımızSanayi-bilim-kültür-eğitim alanında gelişme.

 

 

 

 

 

Dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri kaç numara ile gösterilen yerlerde bulunmaktadır?

Cevabımız: 1

 

 

 

 

5, 6, 8 ve 9 numara ile gösterilen yerlerde nüfusun seyrek olmasının nedenlerini yazınız.

Cevabımız:

6: İklim koşulları çok sert (tundra)
8: İklim koşulları çok sert (tundra)
9: İklim koşulları çöl

 

 

 

 

 

4 numara ile gösterilen yerde sürekli yerleşme ve nüfusun bulunmama nedenini açıklayınız.

Cevabımız: İklim koşulları, kara olarak buzullarla kaplı olması, ulaşımın zor ve güç olması.

 

 

 

 

 

 

 

10.Sınıf  Coğrafya Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa  173 Cevabı

Yandaki tabloda verilen bilgilerden hareketle sorularda istenen bilgileri tespit ederek aşağıdaki grafiği tamamlayınız.
• 0-14 yaş, 15-64 yaş ve 65 yaş üzeri nüfusu tespit ediniz.

Cevabımız:

0-14 yaş: 4.441.799
15-64 yaş: 10.307.260
65 yaş üzeri: 1.119.337

 

 

 

 

• Kadın ve erkek nüfusun toplam sayısını belirleyiniz.

Cevabımız:

15.868.396

 

 

 

• 0-14 yaş grubundaki nüfusun toplam nüfusa oranını bulunuz.

Cevabımız:

Yüzde 28.

 

 

 

• Bu nüfus piramidinde belirtilen özelliklere sahip günümüzden iki ülke örneği veriniz.

Cevabımız:

İspanya-İtalya.

 

 

 

 

 

 

DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN KIKLAYINIZ…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir