COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI

10.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 129-152 ARASI CEVAPLARI

10.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 129-152 ARASI CEVAPLARI

 

Bu yazımızda 10. Sınıf COĞRAFYA Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 129-152 arası Soruları ve Cevapları  hazırladık.

 

10.Sınıf COĞRAFYA Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2020

 

2020-2021 Coğrafya ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. Coğrafya ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra eksik ve hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

 

10.Sınıf COĞRAYFA Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık Sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ve diğer sayfa cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

 

2020-2021 10.Sınıf  MEB Yayınları COĞRAYFA Ders Kitabı Cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

 

10.Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 129-152 Cevapları

 

 

10.Sınıf  Coğrafya Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa  129 Cevabı 

 

1. “Doğal bitki örtüsü büyük ölçüde iklimin yansımasıdır.” sözünden ne anlıyorsunuz? Bitki örtüsüne bakarak bir yerin iklimi hakkında ne gibi çıkarımlar yapabilirsiniz? Düşüncelerinizi sınıfta paylaşınız.

Cevabımız: İklim olarak oldukça fazla yağmur alan bölgelerde ağaçların gövdeleri odunsudur. Bununla  birlikte boyları da oldukça uzun olup meyveleri de daha büyük ve daha sert kabukludur.
Bunun yanı sıra karasal iklimin söz konusu olduğu ve az yağış alan bölgelerde ağaç türleri otsu bir gövdeye sahip olup ağaç oluşumu bulunmamaktadır. Bunun sebebi ise az yağış alan bölgelerde köklerin yeteri kadar suyu içerisinde barındıramamasıdır. Yani bitki örtüsü iklimi belirler diyebiliriz.

 

 

 

 

 

 

 

2. Belirli bir yaşın üzerine gelmiş insanların çoğu, bitkilerin adlarından tutun da onlardan hangi alanlarda ve nasıl yararlanılacağına dair önemli bilgilere sahiptir. Sizce bu insanlar, bu tür bilgileri nasıl elde etmiş olabilir? Düşüncelerinizi sınıfta paylaşınız.

Cevabımız: Yaş ilerledikçe insanların bitki toprak gibi alanlara ilgisi artmaktadır. Bu yüzden olabilir.

 

 

 

 

 

 

Aşağıdaki görsellerden hareketle bitki topluluklarının birbirinden ayrılan özelliklerini sınıfça belirleyerek oluşan bitki formasyonlarını noktalı yerlere yazınız.

Cevabımız: 

 • Ağaç formasyonu
 • Çalı formasyonu
 • Ot formasyonu
 • Çöl formasyonu

 

 

 

 

10.Sınıf  Coğrafya Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa  137 Cevabı 

 

Aşağıdaki haritada birbirinden çok uzakta olmasına rağmen aynı bitki örtüsüne sahip alanlar kırmızı renkle gösterilmiştir. Bu bölgelerde benzer bitki topluluklarının görülme nedenleri neler olabilir? Düşüncelerinizi aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.

Cevabımız: İklim bitki örtüsünün dağılışını etkilen en önemli faktördür. Bu nedenle farklı bölgeler arasında benzer bitki çeşitleri varsa, bölgelerin aynı iklime sahip olduğu söylenebilir. Ayrıca sıcaklık, yağış çeşit ve miktarları gibi iklim unsurları ile toprak ve arazi yapısı da benzer olabilir. İklim koşullarından etkilenen (kış sporları, rafting vb.) ekonomik faaliyetlerde de benzerlik görülebilir.

 

 

 

 

 

 

10.Sınıf  Coğrafya Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa  139 Cevabı 

 

Bitkiler yükseklere çıkıldıkça farklı kuşaklar oluşturur. Aşağıda Ekvator üzerinde yer alan bir dağın yamacı temsilî olarak gösterilmiştir. Görselde yer alan bu yamaçtan yükseldikçe bitkilerin oluşturduğu kuşakları ve bu kuşakların oluşum nedenlerini noktalı yerlere yazınız.

Cevabımız: 

 1. 4000-3000 alpin
 2. 2000 iğne yapraklı ormanları
 3. 1000 tropikal dağ ormanları
 4. 0  yağmur ormanları

 

 

 

 

 

 

10.Sınıf  Coğrafya Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa  141 Cevabı 

 

Yaşadığınız ilde bulunan endemik ve relikt bitkileri araştırarak bulduğunuz verileri rapor hâline getiriniz. Çalışmanızı görsellerle destekleyerek oluşturduğunuz sunuyu sınıfta paylaşınız. Ayrıca yaptığınız çalışmaları EBA’ya yükleyebilirsiniz.

Cevabımız: Bu çalışmayı siz yapmalısınız.

 

 

 

 

 

10.Sınıf  Coğrafya Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa  142 Cevabı 

 

Şanlıurfa ve Aksaray’da ormanların il yüz ölçümüne oranı diğer illere göre oldukça düşüktür. Böyle bir durumun ortaya çıkmasının nedenleri nelerdir?

Cevabımız: Yağış ve sıcaklığın az olması nedeninden kaynaklanmaktadır.

 

 

 

 

Bingöl, kendisi gibi iç kesimlerde yer alan diğer illerden orman varlığı bakımından daha zengindir. Bingöl’ün hangi özelliği böyle bir sonucun ortaya çıkmasına neden olmuştur?

Cevabımız: Yağışı az almasından kaynaklanmaktadır.

 

 

 

 

 

 

Akdeniz iklim bölgesinde yer alan iki ilden Muğla’nın Adana’dan daha fazla orman alanına sahip olmasının nedenleri nelerdir?

Cevabımız: Adana da Muğla ya göre yağışın az olması 

 

 

 

 

 

10.Sınıf  Coğrafya Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa  143 Cevabı 

 

Karadeniz ormanlarında yükseklere çıkıldıkça azalan sıcaklığa bağlı olarak bitkiler farklı kuşaklar oluşturur. Kıyıdan itibaren yükseklere doğru geniş, karışık ve iğne yapraklı ormanlar ve sonrasında dağ çayırları ortaya çıkar.
Yukarıdakilerden hareketle Karadeniz ormanlarını oluşturan ağaç türlerinin hangi kuşağa ait olduğunu aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.

Cevabımız: 

 1. 2000 Dağ çayır
 2. 1500 İğne yapraklı ormanlar
 3. 1000 karma yapraklı ormanlar
 4. 0 Geniş yapraklı ormanları

 

 

 

 

 

10.Sınıf  Coğrafya Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa  145 Cevabı 

 

Akdeniz ormanlarında yükseklere çıkıldıkça azalan sıcaklığa bağlı olarak bitkiler farklı kuşaklar oluşturur. Kıyıdan itibaren Akdeniz kıyı kuşağı ormanları, Akdeniz dağ kuşağı ormanları ve sonrasında dağ çayırları ortaya çıkar.
Yukarıdakilerden hareketle Akdeniz ormanlarını oluşturan ağaç türlerinin hangi kuşağa ait olduğunu aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.

Cevabımız: 

 1. 2000 Dağ çayırı
 2. 1000 İğne yapraklılar
 3. 0 Geniş yapraklılar

 

 

 

 

 

 

10.Sınıf  Coğrafya Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa  151 Cevabı 

 

Türkiye’de bitkilerden yararlanma şekilleri çeşitlidir. Aşağıdaki görsellerde verilen bitki türlerinin kullanım alanlarını noktalı yerlere yazarak haritada gösterilen illerle eşleştiriniz.

Cevabımız: 

 • Kars – Sivas
 • İzmir – Kastamonu
 • Muğla – Bolu

 

 

 

 

 

 

10.Sınıf  Coğrafya Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa  152 Cevabı 

 

Soldan Sağa

2. Orman alt sınırını belirleyen faktör YAĞIŞ
4. Muson ormanlarının tipik ağacı TEAK
7. Sert karasal iklim bölgesinin iğne yapraklı ormanları TAYGA
9. Orta kuşağın nemli iklim bölgelerinde yaprak döken ormanların tahrip edilmesi sonucu ortaya çıkan ve kışın yapraklarını döken çalılar PSÖDOMAKİ
13. Kutuplara yakın alanlarda oluşan ot ve yosunlardan meydana gelen bitki topluluğu TUNDRA
14. Orta kuşağın yarı kurak iklim bölgelerinde görülen seyrek ve cılız ot toplulukları BOZKIR
15. Batı Anadolu’daki Kozak Yaylası’nda yetişen ve ekonomik gelir sağlayan ağaç türü ÇAM FISTIĞI
17. Geçmiş jeolojik zamanlardan kalma ağaç RELİKT
18. Yaş, çap ve boy itibarıyla kendi türünün alışılagelmiş ölçüleri üzerinde boyutlara ulaşan ağaç ANIT AĞAÇ
19. Kuzey Amerika’da ot topluluğuna verilen ad PRERİ
21. Bitkilerin yetişmesini etkileyen en temel faktör ENLEM

Yukarıdan Aşağıya

1. Orman üst sınırını belirleyen faktör SICAKLIK
3. Türkiye ormanlarında en yaygın olan ağaç türü MEŞE
5. Ormanların tahribi sonucunda ortaya çıkan bozkır ANTROPOJEN
6. Mersin, zakkum, defne, kocayemiş, sandal ve keçiboynuzu gibi bodur ağaç ve çalılardan oluşan, daima yeşil kalan bitki örtüsü MAKİ
8. Çöllerde hurma ve palmiye ağaçlarının bulunduğu alan VAHA
10. Orta kuşak karasal ikliminin yarı nemli sahalarında veya yüksek dağlarda görülen ve yaz boyu yeşil kalan ot toplulukları ÇAYIR
11. Dünyada en çok Türkiye’de yayılış gösteren ve orman yangınlarına karşı hassas olan ağaç türü KIZIL ÇAM
12. Köyceğiz Gölü çevresinde yetişen endemik ağaç SIĞLA
16. Makilerin tahrip edilmesi sonucu ortaya çıkan cılız çalı topluluğu GARİG
20. Dünyada belli bir yöreye ait bitkiler ENDEMİK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir