COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI

10.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 102-122 ARASI CEVAPLARI

10.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 102-122 ARASI CEVAPLARI

Bu yazımızda 10. Sınıf COĞRAFYA Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 102-122 arası Soruları ve Cevapları  hazırladık.

 

10.Sınıf COĞRAFYA Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2020

 

2020-2021 Coğrafya ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. Coğrafya ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra eksik ve hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

 

10.Sınıf COĞRAYFA Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık Sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ve diğer sayfa cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

 

2020-2021 10.Sınıf  MEB Yayınları COĞRAYFA Ders Kitabı Cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

 

10.Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122 Cevapları

 

 

10.Sınıf  Coğrafya Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa  103 Cevabı 

 

1. Geçmişten günümüze insan faaliyetleri için büyük önem arz eden toprak, belirli şartlarda yenilenebilen sınırlı bir kaynaktır. Bu kaynağı koruma adına neler yapılabileceğini açıklayınız.

Cevabımız: Toprak, doğal dengenin oluşmasını ve korunmasını sağlar.

 

Topraklarımız korumak için neler yapmalıyız:

 • Yanlış ilaçlama ve gübreleme yapmamalıyız.
 • Ağaçlandırma çalışmaları yapmalıyız.
 • Ormanları korumamız gerekir.
 • Doğayı etkileyecek beşeri faaliyetlerden kaçınmalıyız.
 • Tarım faaliyetleri düzenli yapılmalıdır.
 • Canlılığa doğrudan yada dolaylı yoldan zarar vermemeliyiz.

 

 

 

 

 

 

10.Sınıf  Coğrafya Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa  104 Cevabı 

 

Aşağıdaki görsellerin bulunduğu alanlarda kayaçların ayrışmasında etkili olan faktörleri görsellerin yanlarında bulunan noktalı yerlere yazınız.

Cevabımız: Sırayla;

 Fiziksel Mekanik ayrışma – Biyolojik ayrışma – Kimyasal çözülme – Fiziksel mekanik ayrışma

 

 

 

 

 

 

2. Toprak, insan ve diğer canlılar için nasıl bir öneme sahiptir? Düşüncelerinizi açıklayınız.

Cevabımız: Toprak, insan ve diğer canlılar açısından çok büyük öneme sahiptir. Yaşam ve geçim kaynağıdır. Canlılığın devamı içinde önemlidir. Bitki örtüsünün yayılması, hayvanların otlaması, korunma ve barınma gibi ihtiyaçlar içinde toprağa ihtiyaç vardır.

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Sınıf  Coğrafya Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa  108 Cevabı 

 

Hangi toprak türünün bulunduğu alanda toprak kalınlığı daha fazladır? Bu durumun nedenleri nelerdir?

Cevabımız: Alüvyal topraklardır. Eğimin az olduğu yerlerde toprak daha kalın bir yapıdadır. Bakı durumu; yamaçlardaki sıcaklık, buharlaşma ve nemliliğin yanı sıra toprak oluşumunu da etkiler. Ayrıca dağların denize dönük yamaçlarının bol yağış alması, toprağın fazla yıkanmasına neden olurken bu yamaçlardaki gür bitki örtüsü de topraktaki organik madde miktarını artırmaktadır.

 

 

 

 

Yükselti değiştikçe ve denizlerden uzaklaştıkça toprak türlerinin değişmesinin nedenleri neler olabilir?

Cevabımız: 

Yükselti değiştikçe;

Yükselti değiştikçe aldığı yağış, bu bölgeye etki eden rüzgar, bu bölgeye Güneş ışınlarının gelme sıklığı ve gelme açısı değişir.

Güneş ışınları gelme sıklığı, gelme açısı, rüzgarlar gibi birçok etmen toprak yapısını etkiler.

 

Denizlerden uzaklaştıkça ;

 Denizler okyanustan etkilenen, çeşitli toprakların deniz ile taşınması, denizin iklimi etkilemesi gibi birçok sonuç ile toprağı da etkiler.

 

 

 

 

 

 

 

10.Sınıf  Coğrafya Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa  111 Cevabı 

 

Yanda verilen grafik hangi iklim tipine ait olabilir?

Cevabımız: Tropikal (muson) iklimine aittir.

 

 

 

Bu iklim bölgesine ait toprak çeşidini ve bu toprağın oluşmasında hangi ayrışma türünün daha belirgin olduğunu açıklayınız.

Cevabımız: Kahverengi orman toprakları görülür. Yıkanmanın yeterli olmasından dolayı kireç oranı düşük olan bu topraklar, tarım açısından oldukça elverişlidir

 

 

 

 

 

 

10.Sınıf  Coğrafya Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa  112 Cevabı 

Aşağıdaki dünya haritasında zonal toprakların bulunduğu alanlar numaralarla gösterilmiştir. İsimleri verilen toprak türleriyle harita üzerindeki numaraları eşleştiriniz.

Cevabımız: 

 • Kahverengi orman toprakları (1)
 • Laterit topraklar (2)
 • Tundra toprakları (7)
 • Kahverengi bozkır toprakları (4)
 • Çernozyom topraklar (5)
 • Çöl toprakları (3)
 • Podzol topraklar (8)
 • Kırmızı Akdeniz toprakları (9)

 

 

 

 

 

 

10.Sınıf  Coğrafya Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa  113 Cevabı 

 

Aşağıda özellikleri verilen toprakların hangi intrazonal toprak tipine ait olduğunu karşılarındaki noktalı yerlere yazınız.

Cevabımız: 

Su oranının fazla olduğu bataklık toprağıdır. Hidromorfik topraklar

Kurak dönemde toprakta geniş çatlaklar oluşurken yağışlı dönemde ise toprak suya doyduğu için şişer. Vertisoller

Toprağın üst kısmında tuz, soda, karbonat ve çeşitli sülfatların yoğun olarak bulunduğu bir katman oluşur. Kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde görülür. Halomorfik topraklar

Yumuşak kireç taşları üzerinde oluşan ve genellikle koyu renkte olan topraktır. Rendzinalar

 

 

 

 

10.Sınıf  Coğrafya Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa  115 Cevabı 

Aşağıda verilen özelliklerin hangi toprak türüne ait olduğunu karşılarındaki noktalı yerlere yazınız.

Cevabımız:

Sıcak ve nemli bölgelerin aşırı yıkanmış, humus bakımından fakir ve kırmızı topraklarıdır. Laterit topraklar

Akarsuların taşıdığı malzemenin delta ovalarında veya çukur alanlarda birikmesi sonucu oluşur. : Alüvyal topraklar

Bu topraklar oldukça verimli olup orta kuşağın yarı nemli karasal iklim bölgelerinde oluşur. Çernozyum

Volkanik olaylar sonucu çıkan kum boyutundaki malzemeler ile akarsuların oluşturduğu kum depoları üzerinde oluşur. Regosoller

Buzul aşındırması sonucu biriken malzemelerden oluşur. : Morenler

Kalkerler üzerinde oluşan ve demir oksit oranı yüksek olan Akdeniz topraklarıdır. Terra rossa

Kışın donan, yazın da çözünerek bataklık hâline gelen topraklardır. Tundra toprakları

Humus bakımından zengin olup yaprak döken ağaçlar altında oluşur. Kahverengi orman toprağı

Şiddetli buharlaşmaya bağlı olarak tuz ve kirecin yüzeyde biriktiği zonal topraktır. : Halomorfik topraklar

Step bitki örtüsü altında oluşan ve yıkanmanın az olduğu topraklardır. Kahverengi kestane toprakları

Kumlu, çakıllı ve su geçirgenliği yüksek olup eğimli yamaçlarda oluşur. Kolüvyal topraklar

Orta kuşağın soğuk nemli iklim bölgelerinde iğne yapraklı ormanların altında oluşur. : Podzol topraklar

Eğimli yamaçlarda sel sularının kumları taşıması ve geride iri taşların kalması sonucu oluşur. Litosol

Rüzgâr aşındırması sonucu biriken malzemelerden oluşur. Lösler

 

 

 

 

 

 

10.Sınıf  Coğrafya Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa  122 Cevabı 

Türkiye topraklarının erozyona uğrama nedenlerini, ortaya çıkan sonuçları ve erozyonun önlenebilmesi için neler yapılması gerektiğini araştırarak bulduğunuz sonuçları sınıfta paylaşınız.

Cevabımız: 

Sadece toprağın üst kısmının diş kuvvetlerle aşındırılıp, taşınması olayıdır. Erozyonun en önemli nedeni, doğal bitki örtüsünün ortadan kaldırılmasıdır. Ülkemizde her yıl 500 milyon ton toprak aşındırılmaktadır. Avrupa’da bu 320 milyon tondur.

EROZYONUN NEDENLERİ:

– Arazinin çok engebeli ve eğimli olması.
– Araziyi yanlış kullanma
– Toprağı eğimli aynı yönde sürme
– Ormanlarda tarla açma
– Doğal bitki örtüsünün yok edilmesi
– Yangınlar
– Aşırı otlatılma
– Tarla açma
– İklimin etkisi – sağanak yağışlar
– Ana kayanın etkisi- dirençsiz tabakalar

EROZYONUN SONUÇLARI:

– Doğal dengenin bozulmasına
– Arazinin verim değerinin düşmesine
– Barajların dolmasına
– Tarım alanlarının kum ve çakıllarla kaplanmasına

EROZYONU ÖNLEMENİN YOLLARI:

– Ülkemizdeki araziler yetenek sınıflarına göre kullanılmalıdır.
– Çiftçiler eğitilmelidir.
– Erken otlatılma önlenmelidir.
– Ağaçlandırma yapılmalıdır.
– Keçilerin otlatılması önlenmelidir.
– Dağınık alanlarda değişik yerleşmeyle birlikte ortaya çıkan tarla olayları engellenip, toplu köyler kurulmalıdır.
– TEMA vakfının çalışmaları desteklenmelidir.
– Doğayı ve doğal kaynakların koruma konusu devlet politikası olmalıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.