BİYOLOJİ DERS KİTABI CEVAPLARI

10.SINIF BİYOLOJİ DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 46-49 CEVAPLARI

10.SINIF BİYOLOJİ DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 46-49 CEVAPLARI

Bu yazımızda 10.Sınıf MEB Yayıncılık Biyoloji Ders Kitabı  sayfa 46-49 cevaplarını hazırladık.

10.Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2020

 

2020-2021 Biyoloji ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. Biyoloji ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra eksik ve hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

 

10.Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık  Sayfa 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151 ve diğer sayfa cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

 

2020-2021 10.Sınıf  MEB Yayıncılık Biyoloji Ders Kitabı Cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

10.Sınıf MEB Yayınları Biyoloji Ders Kitabı Sayfa 46-49 Cevapları

10.Sınıf MEB Yayınları Biyoloji Ders Kitabı Sayfa 46 Cevabı 2020

 

1. BÖLÜM DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıda numaralar ile verilen kavramları, harf ile verilen ifadelerle eşleştiriniz. Eşleşmeyen kavramı belirleyerek tanımını yazınız

CEVAP: Eşleşmeyen kavramımız : Karyotip Kromozomların büyüklük ve biçimine göre çiftler halinde görüntülenmesine karyotip denilmektedir.

 

2. Tabloda verilen olayları mitotik evrelerle eşleştiriniz.
(Bir sorunun birden fazla cevabı olabileceği gibi aynı cevap farklı sorularda da kullanılabilir.)

CEVAP: 1.F, G 2. B,Ç, İ 3.A,C 4.I 5.D,Ğ,H 6.E,F 7, H 8.G

 

9. Bitki hücrelerinde: c, a, d, ğ, ç, ı, e, g
Hayvan hücrelerinde : c, a, h, d, ğ, ç, ı, e, f

3. Aşağıda verilen hücre şekilleri ile kromozom sayılarını eşleştiriniz. Açıkta kalan kromozom sayısını gösteren hücre şekli çiziniz.

CEVAP:  1. Ç 2.  C 3. B 4. A

 

4. Aşağıdaki eşeysiz üreme ile ilgili tanılayıcı dallanmış ağaç üzerindeki soruları soldaki ilk kutudan başlayarak doğru (D) ya da yanlış (Y) olarak cevaplayıp doğru çıkışı bulunuz.

CEVAP: ÇIKIŞ 1 DİR

 

5. Hücre döngüsünde kontrol edilen üç temel faktörü yazınız.

CEVAP: DNA EŞLEŞMESİ, HÜCRE BÖLÜNMESİ VE SON OLARAK İĞ İPLİKLERİNİN KROMOZOMLARA BAĞLANIP BAĞLANMADIĞI

 

6. Rejenerasyon gözlenen bazı canlılara ait görseller aşağıda verilmiştir. Görsele göre bu canlılardan hangisinde rejenerasyon aynı zamanda bir üreme biçimidir? Nedenleriyle açıklayınız.

CEVAP: Planaryada bir üreme biçimi olarak karşımıza çıkar. Nedeni ise vücuttan kopan her parça yeni bir birey oluşturur. Denizyıldızındaki rejenerasyon organ düzeyinde olmaktadır.

 

7. Aşağıdaki canlıların eşeysiz üreme çeşitlerinden hangisiyle oluştuklarını yazınız?

CEVAP: BAKTERİ: ikiye bölünerek

              AMİP:     ikiye bölünerek

              ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM: vejetatif

               ERKEK ARI: parteonogezle

 

8. Aşağıdaki boşluklara eşeysiz üremeyle ilgili 5 kavram yazınız.

1. Temeli mitoza dayanır.
2. Tek ata vardır.
3. Tomurcuklanma.
4. Rizom.
5. Soğanla üreme.

9. Bir hücrede hacim / yüzey (r³ / r²) oranındaki değişiklik, r değeri t₁ anında 1; t₂ anında 2; t₃ anında ise 4 olarak tespit edilmiştir.
Hacim / yüzey oranındaki değişikliği dikkate alarak bu hücrenin bölünme gerekliliği nasıl ifade edilebilir?

Cevap : Hacim yüzey oranı t1 anında 1, t2 anında 2, t3 anında da 4 olur. Bu durumda hacmin yüzeye göre artışı fazladır. Bu nedenle hücre zarı, görevlerini yeterince yapamadığından bölünür.

10. B 11. D 12. D 13. B

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.